Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

meer

uitgelicht:

ScienceMakers Awards 2017

landsdelen

Binnen vijf landsdelen vindt de uitvoering van het Techniekpact plaats. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven werken samen binnen een regio aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici. Ontdek de ambities van uw regio en welke bijdrage u hieraan kan leveren.

meer

De 12 doelen van het Techniekpact in de praktijk

 • Doel 1

  Basisscholen bieden in 2020 structureel W&T aan

 • Doel 2

  Leerkrachten beter toerusten op het aanbieden van W&T

 • Doel 3

  Versterken van publiek-private samenwerkingen in primair en voortgezet onderwijs

 • Doel 4

  Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel

 • Doel 5

  Verbeteren aansluiting van het vo naar het mbo en ho

 • Doel 6

  Professionalisering vo-docenten en meer vo-docenten met een educatieve master

 • Doel 7

  Onderwijs en bedrijfsleven werken samen bij opleiden docenten beroepsonderwijs

 • Doel 8

  Verduurzamen van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs

 • Doel 9

  Scholen en bedrijven stemmen regionaal onderwijsaanbod en stage- en leerwerkplekken af

 • Doel 10

  Afstemming tussen ho-instellingen met bedrijfsleven en binnen het ho, en meer aandacht voor internationaal en technisch talent

 • Doel 11

  Integrale samenwerking van regionale en sectorale netwerken bevorderen

 • Doel 12

  Vakkrachten behouden door te investeren in duurzame inzetbaarheid van technici

Techniekpact

Aanjager & Ambassadeur

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra staat bekend om zijn enthousiasme voor goed onderwijs, zijn daadkracht en zijn verbindende kwaliteiten. In zijn rol als aanjager brengt hij partijen bij elkaar en stimuleert de uitvoering van het Techniekpact.

meer

Andre Kuipers

Sciencefictionboekjes waren zijn inspiratie om astronaut te worden. Nu brengt André Kuipers zijn passie voor wetenschap en technologie over op jongeren via de Techniekpact Collegetour.

meer

Ans Hekkenberg

Ans Hekkenberg bouwt gadgets van zonlichttelefoon-opladers tot waterballonkanonnen. Ze heeft een grote passie voor wetenschap en techniek, en ze deelt die graag met anderen.

meer

Uitgelichte projecten

Gezamenlijke inzet op (specifieke of urgente) Techniekpact thema's.