Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

meer

landsdelen

Binnen vijf landsdelen vindt de uitvoering van het Techniekpact plaats. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven werken samen binnen een regio aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici. Ontdek de ambities van uw regio en welke bijdrage u hieraan kan leveren.

meer

De 12 doelen van het techniekpact

 • Doel 1

  Basisscholen bieden in 2020 structureel W&T aan

  meer
 • Doel 2

  Leerkrachten beter toerusten op het aanbieden van W&T

  meer
 • Doel 3

  Versterken van publiek-private samenwerkingen in primair en voortgezet onderwijs

  meer
 • Doel 4

  Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel

  meer
 • Doel 5

  Verbeteren aansluiting van het vo naar het mbo en ho

  meer
 • Doel 6

  Professionalisering vo-docenten en meer vo-docenten met een educatieve master

  meer
 • Doel 7

  Onderwijs en bedrijfsleven werken samen bij opleiden docenten beroepsonderwijs

  meer
 • Doel 8

  Verduurzamen van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs

  meer
 • Doel 9

  Scholen en bedrijven stemmen regionaal onderwijsaanbod en stage- en leerwerkplekken af

  meer
 • Doel 10

  Afstemming tussen ho-instellingen met bedrijfsleven en binnen het ho, en meer aandacht voor internationaal en technisch talent

  meer
 • Doel 11

  Integrale samenwerking van regionale en sectoralen netwerken bevorderen

  meer
 • Doel 12

  Vakkrachten behouden door te investeren in duurzame inzetbaarheid van technici

  meer

Techniekpact

Aanjager & Ambassadeur

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra staat bekend om zijn enthousiasme voor goed onderwijs, zijn daadkracht en zijn verbindende kwaliteiten. In zijn rol als aanjager brengt hij partijen bij elkaar en stimuleert de uitvoering van het Techniekpact.

meer

Andre Kuipers

Sciencefictionboekjes waren zijn inspiratie om astronaut te worden. Nu brengt André Kuipers zijn passie voor wetenschap en technologie over op jongeren via de Techniekpact Collegetour.

meer

Ans Hekkenberg

Ans Hekkenberg bouwt gadgets van zonlichttelefoon-opladers tot waterballonkanonnen. Ze heeft een grote passie voor wetenschap en techniek, en ze deelt die graag met anderen.

meer
 • Case 1

  De Maakotheek ‘ontzorgt’ scholen bij wetenschap & technologie

  ‘Heel fijn dat de Maakotheek de materialen levert en de lessen verzorgt’

  De Maakotheek maakt het scholen gemakkelijk om kwalitatief goede lessen wetenschap & technologie te geven. De kern van het aanbod is een abonnement op kennis, materiaal en onderhoud.

 • Case 2

  Make it Move

  Iedereen wil programmeerles

  Op het Friesland College staan docenten en studenten graag dichtbij de praktijk. Opleidingen moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag vanuit het werkveld.

 • Case 3

  Bruggen bouwen tussen primair onderwijs en VMBO

  Structurele samenwerking tussen po en vmbo

  Hoe laat je basisschoolleerlingen op een leuke én zinvolle manier kennismaken met techniek én het voortgezet onderwijs?

 • Case 4

  wetenschap en techniek in het basisonderwijs: kies wat past in je team

  Ik kan nog geen band plakken, moet ík nu techniekonderwijs geven?

  Interview met Gonnie Verhagen, directeur en Cindy Raaijmakers, Techniekcoördinator van basisschool St. Trudo in Stiphout, Helmond.

 • Case 5

  toptechniek in bedrijf: drechtsteden

  Vmbo en mbo vinden elkaar binnen de duurzaamheidsfabriek

  Interview met Marleen Michielsen van het Da Vinci College Dordrecht over succesvolle en minder succesvolle vormen van samenwerking

 • Case 6

  Het ingenieursbureau op school

  Samenwerking tussen TU/e junior en het Theresialyceum.

  Beschrijving van een programma dat jongeren een andere kijk op techniek geeft

 • Case 7

  M-Tech: Drechtsteden

  Onderwijsvernieuwing: verbinding met de praktijk

  M-Tech portret: het Insula College

 • Case 8

  Matchingday Masterplan Techniek Amsterdam

  Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven vinden elkaar.

  Verslag van Matchingday ter bevordering techniekonderwijs op het vmbo

 • Case 9

  Technipret: Sterker door samenwerking

  Regionaal programma begeleidt jongeren naar technische sector

  Jongeren van 16 tot 27 jaar uit regio Rijnmond ontdekken wat zij het liefst willen doen binnen de techniek