Home

VO-HO netwerk Brabant: meer samenhang organiseren in de regio

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 5

Minke Wolters is van huis uit onderwijskundige. Sinds 1993 werkt zij bij Fontys Hogescholen en is nu acht jaar programmamanager aansluiting. Daarbij richt zij zich vooral op de techniekopleidingen en de aansluiting van het VO op het hbo. 

“De activiteiten die we uitvoeren zijn gericht op een juiste beeldvorming van technologie en een goede oriëntatie op technische- en ICT-opleidingen in het hbo.”

“Onze ambitie als VO-HO netwerk Brabant is om meer samenhang te organiseren tussen de activiteiten en de netwerken in Brabant. We willen de verschillende netwerken met elkaar verbinden.”

“De ambitie om de samenwerking tussen VO, HO en de bedrijven in Brabant te stroomlijnen, wil ik graag realiseren. Daarbij leggen we de focus op aansluiting.”

Het hele interview met Minke Wolters is te lezen op vohonetwerken.nl

Deze case is een voorbeeld van doel 5 van het Techniekpact: Verbeteren aansluiting van het vo (naar het mbo en) ho.

MEER CASES BIJ DOEL 5

ONDERWERP: MOBILITEIT

Doel 5

Technipret: Sterker door samenwerking

Regionaal programma begeleidt jongeren naar technische sector.

ONDERWERP: PO/VO

Doel 5

De vakhavo

Een lts voor havisten.

Doel 5

B├Ętapartners: VO-HO netwerk regio Amsterdam

Door de intensieve samenwerking met de 44 scholen en de vier HO-instellingen in de regio zijn we in staat om met elkaar de aansluiting tussen VO en HO te verbeteren, bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe vakinhouden en aan de professionalisering va

ONDERWERP: HBO/WO PO/VO

Doel 5

VO-HO netwerk Brabant: meer samenhang organiseren in de regio

We willen de verschillende netwerken met elkaar verbinden.