Home

Waterinnovatie in de kas

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 8

Naar aanleiding van de zuiveringsplicht voor spuiwater (restwater) uit de glastuinbouw per 1-1-2018, heeft het Centre of Expertise Water Technology (CEW) de krachten gebundeld met diverse onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden uit de regio.

Middels het project ‘Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum' willen zij het milieu sparen én kosten besparen. Het doel van dit project is om de zuiveringskosten voor individuele tuinders met 50% te beperken met behulp van innovatieve technologie.

Lees meer en bekijk het filmpje over dit voorbeeld op www.wijzijnkatapult.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 8 van het Techniekpact: Verduurzamen van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs. 

MEER CASES BIJ DOEL 8

Techniekketen: aanpak Noord- en Midden-Limburg

Doel: Meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval, betere aansluiting bij de vraag van het bedrijfsleven en beter inspelen op de ontwikkelingen in de technieksector.

ONDERWERP: MBO

Doel 8

Doorburgeren: opleiding op maat

Capabel en het Tech College van ROC Midden Nederland bieden vakopleidingen aan in de techniek gecombineerd met extra aandacht voor taal en rekenen. De deelnemers stromen uit op mbo niveau 1 en 2.

ONDERWERP: MBO VMBO

Doel 8

Masterplan Techniek Amsterdam: Technologieroute

Met de Technologieroute wil men leerlingen van de theoretische leerweg van het vmbo diepgaand laten kennismaken met de wereld van techniek

ONDERWERP: HBO/WO

Doel 8

Waterinnovatie in de kas

Het milieu sparen én kosten besparen, dat is de gedachte achter het project ‘Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum’.