Home

updates

leren in de techniek

Talenten jongeren bekroond met ScienceMakers Award

Gisteren zijn 150 jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar gehuldigd als ScienceMaker. Uit handen van Buddy Vedder, ...

Meer

Nieuwe ronde toekenningen aansluiting mbo en arbeidsmarkt bekend

Negen samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op zorg en welzijn, bouw, media, ondernemerschap en ... Meer

Job Experience Defensie

Het ministerie van Defensie organiseert voorafgaand aan hét Militairy Hitech-News Event ... Meer

Kennisatelier 'Ontwerp het beroepsonderwijs van morgen'

Publiek-privaat samenwerken is het thema van het middelbaar beroepsonderwijs. Vele ROC’s, AOC’s en vakscholen slaan ... Meer

Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020

Op 11 september jl. heeft Aad Veenman, Boegbeeld Topsector Logistiek, het eerste exemplaar van de ... Meer

Energy Innovation Talks: nieuwe generatie denkt mee op topniveau

De Topsector Energie is op zoek naar innovatieve ideeën over de energietransitie en heeft daarom de nieuwe generatie ... Meer

Topsectoren inventariseren onderwijsvernieuwingen

Hoe kan onderwijs ervoor zorgen dat innovaties echt benut worden? Door innovaties in het onderwijs zelf. De negen economische ... Meer

ING EB: Jaarlijks tekort van 20.000 MBO-opgeleide technici dreigt

De vraag naar technisch opgeleide vakmensen neemt door de aanhoudende economische groei sterk toe. Als er niet meer jongeren in het MBO ... Meer