Home

zuidwest

Landsdeel Zuidwest bestaat uit de deelregio’s: Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden, West-Brabant, Haaglanden, Holland Rijnland, Midden-Holland en Zeeland.

landsdeeltrekker

Hugo de Jonge

lid Landelijke Regiegroep Techniekpact
wethouder Gemeente Rotterdam

Contact

Marike Dijksterhuis

m.dijksterhuis@rotterdam.nl

06 – 12323530

updates uit zuidwest

Extra geld voor onderwijs en economie ...

Minister Kamp heeft bekendgemaakt dat het Rijk 25 miljoen euro vrijmaakt voor het ...

21 april 2017

door: Erica Wortel

Wethouders presenteren wensenlijst voor ...

De wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht ...

21 april 2017

door: Erica Wortel

Terugblik op ‘De Nacht van het ...

Op vrijdag 31 maart vond de eerste editie van ‘De Nacht van het Onderwijs’ plaats in ...

06 april 2017

door: Claudia Wijnants-Crama

meer

Landsdeel Zuidwest bestaat uit de deelregio’s: Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden, West-Brabant, Haaglanden, Holland Rijnland, Midden-Holland en Zeeland.

In de Techniekpact-samenwerking hebben de deelregio’s van landsdeel Zuidwest hun bestaande Techniek-, Human Capital-, Innovatie-, Economie- en Arbeidsmarktagenda’s verbonden. Er zijn linken met de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), de Strategic Board Delta Region, de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Maritieme Delta. Het Team Techniekpact Zuidwest met vertegenwoordigers uit de zeven deelregio’s bespreekt tweemaandelijks de voortgang, deelt kennis en ervaringen, adresseert knelpunten en start acties. De leden onderhouden contacten met bedrijfsleven, brancheorganisaties, O&O-fondsen, kennisinstellingen en techniekpromotie-organisaties in hun eigen deelregio’s.

KIEZEN VOOR TECHNIEK

 • Wetenschap & Technologie in primair en voortgezet onderwijs en pabo structureel inbedden en in de hele onderwijskolom verankeren en verbinden met de opgebouwde infrastructuren onderwijs/bedrijfsleven/overheden in het mbo en hbo.
 • Kiezen voor Technologie voortzetten.
 • Bevorderen van instroom van meiden/vrouwen en allochtonen in technische sectoren en behouden van vrouwen in technische sectoren.
 • Versterken en stroomlijnen van de loopbaanoriëntatie- en techniekpromotieactiviteiten;

LEREN IN DE TECHNIEK

 • Aandacht voor praktijkonderwijs, Entree-opleidingen en niveau mbo 2 in relatie tot arbeidsmarktkansen in de techniek (Topacademies, Bootcamps).
 • Belemmeringen in de doorstroming van niveau 2 naar 3 wegnemen.
 • Aandacht voor route havo-mbo in relatie tot uitval havisten in het hbo.
 • Doorstroming naar mbo-4, ad en hbo bevorderen.
 • Oplossen BBL-leerbanen problematiek en stage problematiek in een aantal technische sectoren.
 • Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst en stimuleren van innovatie, crossovers en valorisatie.
 • Bevorderen ondernemendheid en ondernemerschap in de techniek.

WERKEN IN DE TECHNIEK

 • Verduurzamen, regionaal verankeren en verlengen van succesvolle samenwerkingsverbanden onderwijs/bedrijfsleven/overheden en die combineren met Permanent Leren voor werkenden en werkzoekenden.
 • Bevorderen kwaliteit en kwantiteit technische docenten in voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, belemmeringen voor (deeltijd) zij-instroom wegnemen (Teach & Tech).
 • Bevorderen van zij-instroom in de techniek: van werk-naar-werk, van werkloosheid naar werk en in garantiebanen (Servicepunt Techniek, bootcamps, inkoop- en aanbestedingsbeleid).
 • Verbinden Next Economy en lager opgeleiden (werk en stage), voorkomen baanpolarisatie
 • Bevorderen intersectorale mobiliteit.
 • Bevorderen Permanent Leren in een hybride samenwerking onderwijs-bedrijfsleven.
 • Proeftuinen / Smart Industry Fieldlabs / Experimenteerruimtes creëren, daarin ook sociale innovatie concretiseren. Verbinden met het mbo.

Gerealiseerd in zuidwest:

 • Loopbaan oriëntatie techniek

  Meiden in Techniek: stimuleert meisjes in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo een keuze te maken voor de technische sector

  meer
 • extra leerwerk trajecten

  Regionaal sectorplan Maritieme Techniek: jongeren scholen en begeleiden door het ontwikkelen van praktijkgerichte werkconcepten en voorlichting geven over deze trajecten en over de maritieme sector

  meer