Home

Zorgen voor regionaal passend en toekomstbestendig aanbod

Het technisch vmbo staat onder druk. Vraagstukken die spelen zijn de continu veranderende arbeidsmarkt, de demografische krimp, betrokkenheid van het bedrijfsleven en voldoende goede docenten. Gezamenlijk moet er gewerkt worden aan oplossingen om een bij de regio passend aanbod van techniekopleidingen in stand te kunnen houden. Zodat leerlingen in hun eigen regio de mogelijkheid hebben om een technische opleiding te volgen. Regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen, het bedrijfsleven, gemeentes en provincies is hierbij een cruciale factor.

meer

Hoe behoud je het technische vmbo?

Food Valley Netwerk VO-HO

We willen vanuit de bedrijven in de regio een verbinding maken met het onderwijs en de...

HBO/WO // Leraren // MBO // VMBO

Bouwen aan een duurzaam netwerk van...

Bedrijfsstages als onderdeel van de Lerarenopleiding

MBO // VMBO

Masterplan Techniek Amsterdam:...

Met de Technologieroute wil men leerlingen van de theoretische leerweg van het vmbo...

MBO // VMBO

Project 'Meiden in Techniek'

Omdat techniek en technologie ook voor meiden aantrekkelijk moet zijn, heeft...

HBO/WO // MBO // PO/VO // VMBO

Techniekketen: aanpak Noord- en...

Doel: Meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval, betere aansluiting bij...

MBO // VMBO

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water

Leerlingen in het vmbo en mbo denken niet zo gauw aan een loopbaan in de watersector....

Meer

Overzicht aanbod vmbo techniek

Klik hier voor kaartjes van de afzonderlijke technische profielen.

Disclaimer
De bovenstaande kaart is gemaakt op basis van de onderwijsdata van DUO. De gekozen kleuren zijn geen direct oordeel, maar de start van een gesprek in de eigen regio of gemeente. Een totaal aantal onder de 25 leerlingen hoeft niet per definitie onhoudbaar te zijn. Als de betreffende scholen in de regio een oplossing hebben gevonden om het huidige aanbod op het technisch vmbo toekomstbestendig te maken is het aanbod houdbaar. Daarnaast kunnen regio's keuzes hebben gemaakt in het aanbod op het technisch vmbo, gericht op de perspectieven van de regionale arbeidsmarkt en demografische krimp. Bij het omzetten van de oude afdelingen naar de nieuwe profielen hebben we een omzettingstabel gebruikt. Er kan bij de omzetting van een aantal oude afdelingen echter een keuze maken naar welk profiel het wordt omgezet.

Neem contact met mij op

Het behouden van het technisch vmbo begint bij het zoeken naar mensen en partijen van goede wil. Die intrinsiek gemotiveerd zijn om het aanbod in stand te houden. We gaan de komende tijd op zoek naar mogelijkheden om het technisch aanbod in stand te houden die andere regio’s kunnen inspireren. Dat zetten we vervolgens in de etalage en verspreiden we over Nederland. Met z’n allen onderzoeken we nieuwe ontwikkelingen die passen bij de regionale context. Regionale antwoorden zijn hierbij noodzakelijk.

We hebben allen een maatschappelijke opdracht om het technisch aanbod in stand te houden. Dit is natuurlijk kort door de bocht, maar wel van belang. Ik wil heel graag dienstbaar zijn ten opzichte van jullie gesprek.