Home

STEM Teacher Academy

Het programma STEM Teacher Academy* levert een bijdrage aan de ambitie om (toekomstige) bètatechniekdocenten in het voortgezet onderwijs up-to-date te houden, zodat zij technologische veranderingen kunnen opnemen binnen hun onderwijs en hierdoor hun leerlingen contextrijk les kunnen geven. STEM Teacher Academy stelt (aankomende) docenten in staat te werken aan hun professionalisering, met de daaruit voortvloeiende positieve gevolgen voor het onderwijs en voor de leerlingen, namelijk:

- De docent raakt geïnspireerd(er) over zijn/haar eigen vakgebied, wat bijdraagt aan inspirerende lessen.

- De docent is op de hoogte van de meest actuele kennis uit het bedrijfsleven en kan daardoor op een goede manier overbrengen aan leerlingen wat de beroeps- en opleidingsmogelijkheden zijn (LOB).

- Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het beroep van docent.
 

*STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Het programma is in 2014 gelanceerd en draagt bij aan de actielijnen gericht op leraren geformuleerd in het Techniekpact, komend vanuit de Impuls Leraren Tekortvakken, en de ambitie van de lerarenagenda om van scholen lerende organisaties te maken.

meer

BedrijfsDOT Collegetour

BedrijfsDOT Limburg

Remco van Grootel vertelt over het succesverhaal van de DOT Scheikunde in Limburg.

Cursus Bètaberoepen in de les Haaglanden

Janke Westerhuis en Renée Prins vertellen over de ontstane samenwerking tussen vmbo- en...

Leraar in Onderzoek ARCNL

Carin Werner-IJgosse vertelt over haar ervaringen bij het Advanced Research Center for...

Leraar in Bedrijf Friesland

Cindy Postma liep stage bij twee bedrijven die zich bezighouden met de toepassing van...

Bedrijfsstages Lerarenopleiding NHL

James Serra vertelt over wat de bedrijfsstages hem hebben opgeleverd.

Cursus Bètaberoepen in de les Zuid-Holland

Ramon Knoester en Mark van der Ende vertellen over hun nieuwe samenwerking.

Meer