Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

meer

uitgelicht:

5 jaar Techniekpact - Doe mee!

landsdelen

Binnen vijf landsdelen vindt de uitvoering van het Techniekpact plaats. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven werken samen binnen een regio aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici. Ontdek de ambities van uw regio en welke bijdrage u hieraan kan leveren.

meer

De 12 doelen van het Techniekpact in de praktijk

 • Doel 1

  Onderzoekend en ontwerpend leren op basisschool de Grondtoon

  Het schoolteam heeft de tijd genomen om OOL structureel toe te voegen aan het curriculum, zodat het daadwerkelijk beklijft. Die aanpak werpt nu zijn vruchten af.

 • Doel 2

  Haagse scholen beseffen: toekomst van het onderwijs verandert

  Je moet het gewoon doen! Uitproberen. Stapsgewijs beginnen met onderzoek- of technieklesjes. Als je het effect ziet, word je vanzelf enthousiast.’

 • Doel 3

  Verbindersproject

  Voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven worden actief samengebracht om tot duurzame relaties te komen.

 • Doel 4

  Bevingsbestendig vmbo

  Als je het over krimp hebt, gaat er niets boven Groningen: de gemeente Delfzijl is koploper in Nederland. De leerlingenaantallen krimpen hard mee, zeker in het technisch vmbo. Vandaar dat twee vmbo-scholen in Delfzijl en Uithuizen gezamenlijk vol inzetten

 • Doel 5

  VO én HO verbeteren door uitwisseling

  "Onze docenten wonen bij Fontys colleges bij en hbo-docenten brengen een tegenbezoek aan onze school. Deze uitwisseling is een groot succes."

 • Doel 6

  Blijven ontwikkelen draagt bij aan leraarsberoep

  "Het VO-HO netwerk biedt vooral activiteiten voor docenten. We delen ervaringen, je hebt er direct wat aan in je eigen praktijk. Als ik wat afweet van studie- en beroepsperspectieven, dan kan ik dat aan mijn leerlingen meegeven”

 • Doel 7

  Bouwen aan een duurzaam netwerk van stagebedrijven

  Bedrijfsstages als onderdeel van de Lerarenopleiding. Dit is onderdeel van het programma STEM Teacher Academy.

 • Doel 8

  Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

  Doel: Meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval, betere aansluiting bij de vraag van het bedrijfsleven en beter inspelen op de ontwikkelingen in de technieksector. Door de invoering van een doorlopende leerlijn van po en vo naar beroepsonder

 • Doel 9

  Vakmanschap in de Jean School

  Dit is het verhaal van Jean School: één van de projecten van CIV Creatieve Industrie 2.0.

 • Doel 10

  Waterbeurs: carrièreboost voor getalenteerde studenten

  Met een beurs van Topsector Water & Maritiem maken getalenteerde studenten intensief kennis met de watersector. "De waterbeurs heeft mij zeker geholpen in mijn carrière."

 • Doel 11

  Project F-Top

  F-TOP richt zich op het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod op de Friese arbeidsmarkt in de technische sectoren.

 • Doel 12

  Opleiden is voorwaarde voor innovatie

  Afgelopen jaren wist Hittech Bihca, ondanks economische crisis, flinke groei te realiseren. Innovatie is de sleutel tot succes.

Techniekpact Ambassadeur

Andre Kuipers

Sciencefictionboekjes waren zijn inspiratie om astronaut te worden. Nu brengt André Kuipers zijn passie voor wetenschap en technologie over op jongeren via de Techniekpact Collegetour.

meer

Uitgelichte projecten

Gezamenlijke inzet op (specifieke of urgente) Techniekpact thema's.