Quirien van Ojen - © TP

Jeanneke Willems en Nellie van de Griend - © TP

Thea Koster ©TP

Nieuws 30 juni 2022

Bouwopleidingen, hoe staan ze er voor?

Het aandeel leerlingen dat instroomt op het mbo en kiest voor bouw en techniek ligt jaarlijks tussen de 11% en 14%. Dit schooljaar (2021/2022) lag het aandeel op 12%.

Lees meer
Nieuws 30 juni 2022

‘De grondhouding is: scholen weten het beter dan jij!’

Quirien van Ojen is programmamanager Sterk Techniekonderwijs (STO) in de regio IJmond/Zuid-Kennemerland. Een van de succesvoorbeelden van geslaagde regionale samenwerking binnen het vmbo én tussen...

Lees meer
Nieuws 30 juni 2022

‘De beste garantie voor een diploma is een gemotiveerde student’

Hoe zorgen we dat meer vo-leerlingen voor een technische vervolgstudie kiezen? Dat is een van de doelstellingen van de regionale VO-HO Netwerken. Het is ook de vraag die centraal stond in een tweegesprek...

Lees meer
Nieuws 30 juni 2022

Doorstroom techniekvmbo’ers

Waar dit schooljaar (2021/22) het aandeel leerlingen vmbo beroepsgericht dat een technisch profiel koos stabiel bleef, is het aandeel leerlingen met een bètatechnisch vakkenpakket binnen de theoretische...

Lees meer
Nieuws 22 juni 2022

Verweef technologische en digitale vaardigheden in elke opleiding

Column Recente cijfers laten zien dat de instroom in het profiel natuur en techniek op havo/ vwo dalende is. De cijfers qua afgestudeerden in ons hoger onderwijs zijn nog steeds positief, maar de dalende...

Lees meer

Altijd op de hoogte zijn van de laatste updates op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs in de technische sector? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Onze 4 thema's

Voor een structurele en gezamelijke aanpak werken we vanuit 4 verschillende thema's.
Bekijk ieder thema en ontdek wat het Techniekpact doet.

Het Techniekpact is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio’s en het Rijk.

Nederland wil graag mee blijven doen in de top. Dit vraagt om voldoende en vakbekwame technici. Want techniek is de grootste motor van onze economische welvaart.

De maatschappelijke uitdagingen maken dat de vraag naar technologische vaardigheden en kennis in de toekomst alleen maar verder zal toenemen.

Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak. Want alleen samen maken we de het verschil in de wereld van techniek.