Techniekpact helpt de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

meer

uitgelicht:

Doorontwikkeling Techniekpact 2020

Tijdens de Jaarconferentie op 15 juni 2020 heeft voorzitter Thea Koster haar advies over de toekomst van het Techniekpact gepresenteerd. Ontdek hier hoe zij de doorontwikkeling voor zich ziet.

landsdelen

Binnen vijf landsdelen vindt de uitvoering van het Techniekpact plaats. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven werken samen binnen een regio aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici. Ontdek de ambities van uw regio en welke bijdrage u hieraan kan leveren.

meer

De 12 doelen van het Techniekpact in de praktijk

 • Doel 5

  VO-HO netwerk Brabant: meer samenhang organiseren in de regio

  We willen de verschillende netwerken met elkaar verbinden.

 • Doel 3

  Technocentrum Zeeland richt zich op het versterken van de banden tussen onderwijs en de technische sector.

  Zij doet dit door activiteiten te initiëren, te coördineren en te ondersteunen die de knelpunten tussen technisch (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt in Zeeland helpen oplossen.

 • Doel 11

  House of Skills

  Werkgevers, vakbonden, overheden en onderwijs werken samen aan vernieuwing.

  Werkgevers, vakbonden, overheden en onderwijs werken samen aan vernieuwing.

 • Doel 2

  Leerkrachten aan de slag met W&T

  Op scholen wordt enthousiast geëxperimenteerd met wetenschap en technologie. Enthousiasme vanuit de leerkracht is essentieel voor succes.

 • Doel 6

  Blijven ontwikkelen draagt bij aan leraarsberoep

  "Het VO-HO netwerk biedt vooral activiteiten voor docenten. We delen ervaringen, je hebt er direct wat aan in je eigen praktijk. Als ik wat afweet van studie- en beroepsperspectieven, dan kan ik dat aan mijn leerlingen meegeven”

 • Doel 6

  Docenten kunnen geleerde direct toepassen in de les

  “Bij de nascholing voor docenten sluiten we aan op vernieuwingen in de curricula. Vanuit de universiteit en hogeschool geven we daar invulling aan en leveren we context."

 • Doel 4

  Natuur, Leven en Technologie binnen VO-HO-netwerk Arnhem-Nijmegen

  “Leerlingen volgen colleges van hoogleraren, hebben contact met universitair medewerkers en mogen gebruikmaken van de laboratoria van de universiteit. Hier snijden ze in kalfshersenen en bekijken ze hoe een EEG wordt gemaakt.”

 • Doel 9

  Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water

  Leerlingen in het vmbo en mbo denken niet zo gauw aan een loopbaan in de watersector. Dat gaat veranderen als het aan het Centrum voor innovatief vakmanschap Water in Leeuwarden ligt. In dit Centrum werken bedrijven en scholen samen aan het opleiden van m

 • Doel 5

  Project wegverdubbeling N34

  Een opdracht uit de praktijk; het echte werk! De provincie Drenthe verdubbelt de komende jaren de N34 tussen Emmen en Coevorden. De provincie ziet bij dit project volop mogelijkheden om de leerlingen van de doorlopende leerlijn Techniek bij te betrekken.

 • Doel 6

  Professionalisering docenten zorgt voor studiesucces leerlingen

  "Als docenten beter begrijpen welke vaardigheden nodig zijn voor het hbo en de universiteit, zijn zij beter in staat leerlingen daarop voor te bereiden. Wanneer zij inspirerend vertellen over de plaats van hun schoolvak in het bedrijfsleven, helpt dit lee

 • Doel 1

  Sciencecentrum De Magneet

  Waar schoolkinderen ontdekken hoe techniek werkt en hoe leuk het is. Waar leerkrachten en pabostudenten geïnspireerd worden. "Het zou goed zijn als alle pabostudenten een paar keer naar de Magneet komen."

 • Doel 6

  U-Talent

  Binnen U-Talent wordt samengewerkt het onderwijs in bèta en techniek te vernieuwen.

 • Doel 11

  Technologie in de zorg: een oplossing en uitdaging

  Technologie die oplossingen biedt voor problemen in de zorg. Het liefst toegespitst op de specifieke (zorg)vraag. Dat vraagt om nieuwe competenties en vaardigheden van toekomstige en huidige zorgprofessionals.

 • Doel 1

  OBS ’t Montferland verbindt alle zaakvakken aan W&T

  Op deze school wordt al jaren keihard gewerkt aan de implementatie van wetenschap en techniek. Inmiddels werken ze op een groepdoorbrekende manier aan verschillende thema’s en worden alle zaakvakken op een onderzoekende en ontdekkende manier aangeboden.

 • Doel 1

  Scholen kietelen om steeds meer zelf te doen

  Techniek leeft nog onvoldoende op basisscholen. Wij zien het als maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van techniek op alle groepen.

 • Doel 8

  Teclab: passie voor technologie

  Grenzen verkennen, verbindingen zoeken en je verbeeldingskracht gebruiken. Dé drijfveren van studenten en medewerkers van Teclab in Eindhoven.

 • Doel 8

  PPS Food Innovation Community Amsterdam

  Een netwerk dat wérkt voor bedrijven én onderwijsinstellingen. - “We proberen van studenten projectleiders te maken.”

 • Doel 5

  Voortrekkers in de Achterhoek

  Door daling van leerlingenaantallen kunnen Achterhoekse vmbo-scholen vakken soms niet meer aanbieden. Dat terwijl de vraag naar technisch geschoold personeel onder regionale werkgevers juist groeit. Om deze dreigende mismatch voor te zijn, is er STERA.

 • Doel 1

  Project STEM II op Kindante po

  37 scholen van zes verschillende schoolbesturen werken samen aan het ontwikkelen van wetenschaps- en technologieonderwijs.

  37 scholen van zes verschillende schoolbesturen werken samen aan het ontwikkelen van wetenschaps- en technologieonderwijs.

 • Doel 5

  Ambassadeursfunctie helpt VO-HO netwerk

  "Als ambassadeur leg ik de verbinding tussen het netwerk buiten de school en mijn collega’s. Het Marnixcollege wil meer naar buiten kijken en heeft daarom de ambassadeursfunctie gecreëerd."

 • Doel 4

  Door de keten ontketend

  In Noord- en Midden-Limburg heeft de zogeheten ‘Techniekketen’ een kleine revolutie teweeggebracht. In een regio waar de bevolking krimpt, neemt de instroom van vmbo-leerlingen in de techniek juist spectaculair toe.

 • Doel 9

  De autu's van Ekolectric

  De visie is helder: elektrisch rijden onder de €10.000 euro. Als je achter die visie gelijkgestemden kunt krijgen, dan werk je niet van 9 tot 5; dan werk je aan een droom.

 • Doel 7

  Limburg Economic Development: verbindingen leggen tussen bedrijven en scholen

 • Doel 1

  Op de St. Alexanderschool leren leerkrachten én leerlingen binnen en buiten de schoolmuren

  Net even anders, zo omschrijft directeur Berend Cornel zijn St. Alexanderschool in Bennekom. ‘We zijn bijvoorbeeld continu op zoek naar vernieuwing, schenken veel aandacht aan cultuur en creatieve activiteiten en bieden leerkrachten & leerlingen zowel bin

 • Doel 7

 • Doel 4

  Vliegtuigje in praktijklokaal heeft effect

  Samenwerking tussen Vak College Hillegersberg en Aeroplane Cruise Rotterdam. Beide partijen hopen jongeren enthousiast te maken voor techniek. “Ze kunnen er echt met hun handen aan zitten, dat helpt.”

 • Doel 3

  Technieklokaal in Winkler Prins

  De openbare vo-school Winkler Prins heeft op onderbouwlocatie technieklokaal voor po-leerlingen groep 7 en 8

  De openbare vo-school Winkler Prins heeft op onderbouwlocatie technieklokaal voor po-leerlingen groep 7 en 8.

 • Doel 1

  Techniek- en ontdeklokaal

  OBS De Meent mag dan een kleine dorpsschool zijn, op het gebied van wetenschap- en techniekonderwijs gebeuren er grote dingen. "We willen dat 21e eeuwse vaardigheden als vragen stellen, kritisch en creatief denken en problemen oplossen een natuurlijke hou

 • Doel 8

  Toptechniek in Terneuzen

  Het aanbod van het technisch vmbo in krimpregio Zeeuws-Vlaanderen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Om het tij te keren is het Centrum voor Toptechniek opgericht, een gezamenlijk onderkomen voor vmbo, mbo en bedrijfsopleidingen.

 • Doel 1

  Leerlingen SBO SAM blinken uit bij techniek

  Elk kind heeft een eigen talent. Op SBO SAM weten ze dat als geen ander. Want op deze school voor speciaal basisonderwijs zien ze elke dag weer dat leerlingen waarbij het leren niet vanzelf gaat, tijdens vakken als techniek uitblinken.

 • Doel 1

  W&T in de klas: zo doe je dat!

  Hoe breng je leerlingen in aanraking met W&T en hoe geef je ze een goed beeld van de mogelijkheden? Deze twee scholen vertellen enthousiast hoe zij aan de slag zijn gegaan met ontdekkend en onderzoekend leren.

 • Doel 5

  De vakhavo: een lts voor havisten

  Calvijn College Goes biedt havisten natuur en techniek ook praktijkprogramma.

 • Doel 8

  Havenmentaliteit ontwikkelen

  Het CIV Maintenance en Procestechniek heeft in regio Drechtsteden-Rijnmond de rol van vehikel zeer effectief vervuld.

 • Doel 12

  Door alle technologische vernieuwingen vereist ieder beroep nieuwe manieren van werken, kennis en vaardigheden. Zo ook in de zorg. Door deze ontwikkelingen, moeten zorgmedewerkers steeds meer apparaten kunnen bedienen en leren werken met nieuwe technieken

 • Doel 5

  In dialoog om leerlingen succesvol te maken

  VO-HO netwerk West-Brabant organiseert concrete ontmoetingen en inspirerende lezingen. "Zo kun je met elkaar de dialoog aangaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze leerlingen straks succesvol zijn?"

 • Doel 12

  MKB!dee: 'The spark that makes your ideas bright'

  Er is nauwelijks onderwijsmateriaal op het gebied van robotisering. De oplossing: een curriculum voor het werken met robotarmen, didactisch uitgewerkt in bijpassende onderwijsmiddelen en materialen.

 • Doel 4

  Het ingenieursbureau op school

  Samenwerking tussen TU/e junior en het Theresialyceum.

  Beschrijving van een programma dat jongeren een andere kijk op techniek geeft

 • Doel 4

  Duidelijk context maakt bètavakken aantrekkelijk voor leerlingen

  "De activiteiten van het netwerk zijn waardevol en leerzaam, zowel voor ons als voor de leerlingen. De praktische werkzaamheden helpen leerlingen een beter beeld te krijgen van mogelijke studierichtingen."

 • Doel 5

  Technipret: Sterker door samenwerking

  Regionaal programma begeleidt jongeren naar technische sector

  Jongeren van 16 tot 27 jaar uit regio Rijnmond ontdekken wat zij het liefst willen doen binnen de techniek

 • Doel 5

  Gemotiveerde studenten en actuele lessen door activiteiten VO-HO netwerk

  "Het VO-HO netwerk levert de universiteiten en hogescholen goede studenten op. Door de activiteiten van het netwerk houden de scholen hun lessen actueler. Werknemers uit het bedrijfsleven werken daar graag aan mee, zij halen energie uit het overdragen van

 • Doel 12

  Regionaal Sectorplan Maritieme Techniek

  In de regio Rotterdam, Drechtsteden en Gorinchem werken overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven samen om de instroom in de technische sector te bevorderen.

 • Doel 9

  Procesoperator in drinkwatersector

  In het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water in Leeuwarden werken bedrijven en scholen samen aan het opleiden van voldoende excellente mbo-vakmensen voor functies in watertechnologie en watermanagement.

 • Doel 12

  MKB!dee: 'Een leven lang 2 x 20 minuten leren’

  "Met laagdrempelige leermodules, opgeknipt in eenheden van twintig minuten, houden we kennis en vaardigheden van medewerkers in het technisch mkb op peil."

 • Doel 1

  Jacqueline de Fouw, directeur Basisschool Koningin Beatrix in Buren, kreeg als dochter in een gezin dat bergingsmaterialen verkoopt techniek met de paplepel ingegoten. Ze brengt haar passie voor dit vak met liefde over op haar leerkrachten en leerlingen.

 • Doel 6

 • Doel 6

  Mooie opbrengsten door cursus Bètaberoepen in de Les

  “De toepassingen kan ik direct in mijn natuurkundeles gebruiken. Verder heb je als Technasiumschool veel contacten met bedrijven nodig. Via de cursus had ik meteen zes contactpersonen, dat is zeer waardevol.”

 • Doel 1

  W&T stap voor stap integraal onderdeel geworden van lesprogramma

  De Eerste Westlandse Montessorischool in Monster wilde de betrokkenheid en nieuwsgierigheid van leerlingen écht blijven prikkelen. Daarom is het roer de afgelopen jaren flink omgegooid: ook het techniekonderwijs ging op de schop.

 • Doel 1

  Make it Move

  Iedereen wil programmeerles

  Op het Friesland College staan docenten en studenten graag dichtbij de praktijk. Opleidingen moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag vanuit het werkveld.

 • Doel 5

  Leerlingen beter geïnformeerd door samenwerking VO-HO

  “Door de samenwerking met het hoger onderwijs kun je makkelijker en beter leerlingen informeren over verschillende studierichtingen. Ook willen we meer activiteiten voor havoleerlingen, om hen extra te motiveren. Daarbij denken we aan modules op het hbo."

 • Doel 5

  STO-Samenwerking in regio Veendam en Groningen

  In de regio Veendam en Midden Groningen werken vmbo’s en praktijkscholen succesvol samen met het bedrijfsleven. Niet alleen door middel van stageplaatsen, maar er zijn ook afspraken over het gebruik van de nieuwste machines op de school. Hoe hebben ze da

 • Doel 4

  Leerlingen geënthousiasmeerd voor bètatechnische richting

  "Talentmaximalisatie Twente heeft als doel leerlingen te enthousiasmeren voor de bètatechnische richting. Dit doen we bijvoorbeeld in de honourstrajecten, waar talentvolle havoleerlingen kunnen doorstromen naar het honoursprogramma van Saxion, een traject

 • Doel 2

  Filmpjes ‘Leerkracht handelen bij W&T’

  W&T in het basisonderwijs is belangrijk. Het stimuleren van vaardigheden bij leerlingen: wat vraagt dit van leerkrachten?

 • Doel 6

 • Doel 3

  Verwonderpaspoort voor jonge ontdekkingsreizigers

  Leidse instellingen bundelen hun educatieve activiteiten in het Verwonderpaspoort. Inspirerend voor school én thuis.

 • Doel 12

  Opleiden is voorwaarde voor innovatie

  Afgelopen jaren wist Hittech Bihca, ondanks economische crisis, flinke groei te realiseren. Innovatie is de sleutel tot succes.

 • Doel 6

  Bètapartners: Its Academy

  Als steunpuntcoördinator faciliteer ik onder meer netwerkbijeenkomsten en nascholing binnen het netwerk.

 • Doel 12

  Robotisering is stimulans voor werkgelegenheid in Metalektro

  Critici vrezen dat robotisering ten koste gaat van banen. Het Gelderse bedrijf Goma laat echter het tegendeel zien.

 • Doel 2

  Aha! Zo zit dat dus

  Leerkrachten ontdekken samen met hun leerlingen hoe leuk W&T is. Onder meer de Aha!-vragengenerator helpt leerkrachten bij het aanbieden van W&T-onderwijs.

 • Doel 1

  Computational thinking op basisschool De Biezenkamp

  Kinderen door ervaring laten leren, dat is wat het team van deze basisschool wil bereiken. “Techniek is voor kinderen vandaag de dag net zo belangrijk als taal, rekenen of muziek.”

 • Doel 11

  Brainport Talent Centre

  Samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden uit de Brainport regio en Nederland. Doel is om de 'vijver' van technici en informaticaspecialisten te vergroten, zodat bedrijven hun vacatures beter kunnen invullen.

 • Doel 5

  Heel Noord-Nederland enthousiast voor water en techniek

  "Het aantal leerlingen bij mbo-, hbo- en wo-opleidingen in de regio neemt toe." - WaterCampus Leeuwarden maakt leerlingen in Noord-Nederland enthousiast voor een carrière in water en techniek.

 • Doel 5

  Kwaliteit door samenhang in keten po-vo-ho-bedrijfsleven

  "Dankzij het VO-HO netwerk en de verschillende DOT’s is er permanente betrokkenheid tussen het voortgezet en het hoger onderwijs en de beroepspraktijk in de regio. Het is nauwelijks nog voorstelbaar dat het VO-HO netwerk er niet zou zijn."

 • Doel 8

  Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

  Doel: Meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval, betere aansluiting bij de vraag van het bedrijfsleven en beter inspelen op de ontwikkelingen in de technieksector. Door de invoering van een doorlopende leerlijn van po en vo naar beroepsonder

 • Doel 6

  Docentontwikkelteam Scheikunde: voor goed onderwijs

  "Alle scheikundedocenten in Limburg zijn automatisch lid van het docentontwikkelteam Scheikunde, welke wordt gefaciliteerd en actief bijgestaan door Chemelot Innovation and Learning Labs. CHILL is een sterke verbindende factor in Limburg tussen leerlingen

 • Doel 6

 • Doel 12

  Jongeren met arbeidsbeperking verbazen de bazen

  Jongeren uit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs tonen hun talent in theatervoorstelling aan potentiële werkgevers. De bazen merkten dat zij deze doe-jongeren prima kunnen inzetten.

 • Doel 4

  M-Tech: Drechtsteden

  Onderwijsvernieuwing: verbinding met de praktijk

  M-Tech portret: het Insula College

 • Doel 5

  Duurzame comfortwoning

  ROC Mondriaan in Den Haag heeft in samenwerking met vmbo-scholen en het bedrijfsleven een uniek keuzevak voor het vmbo ontwikkeld: het ontwerpen en bouwen van een zogeheten comfortwoning. Het vak zorgt voor een betere aansluiting van het vmbo op het mbo.

 • Doel 5

  Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo in het belang van de leerling

  Hoe werk je als vmbo en mbo samen aan een programma dat leerlingen helpt bij het maken van een goede vervolgkeuze?

 • Doel 5

  Losgaan op Het Laadperron

  Logistiek leidt een lastig bestaan in het beroepsonderwijs. Scholen moeten zich vaak behelpen met een enkele vorkheftruck in een te kleine ruimte, maar niet in Veenendaal. Want daar hebben ze Het Laadperron, een grote hal waar professioneel laden en losse

 • Doel 1

  Bruggen bouwen tussen primair onderwijs en VMBO

  Structurele samenwerking tussen po en vmbo

  Hoe laat je basisschoolleerlingen op een leuke én zinvolle manier kennismaken met techniek én het voortgezet onderwijs?

 • Doel 12

  "Wij zijn een tech-opleiding, maar softskills zijn net zo belangrijk". TechGrounds is de Nederlandse franchise van Molengeek. Deze van oorsprong Brusselse tech-hub opende in september 2019 de eerste vestigingen in Amsterdam Nieuw-West en Poelenburg.

 • Doel 5

  In opperbeste afstemming

  Eén gezamenlijke doorlopende leerlijn vmbo-mbo, vmbo-lessen in mbo-lokalen en detachering van mbo-docenten op het vmbo. Sinds schooljaar 2016-2017 werken drie vmbo-scholen (twee in Almelo en één in Rijssen) hier samen aan én met het ROC van Twente.

 • Doel 1

  De techniekcoach: ervaringen van scholen

  Techniekcoaches helpen scholen om W&T een vaste plek te geven in het dagelijkse onderwijsaanbod. Wat zijn de ervaringen van scholen die een techniekcoach inschakelden?

 • Doel 6

  Nascholing docenten: zij krijgen echt iets terug voor hun investering

  "Voor docenten en technisch onderwijsassistenten wordt de scholenconferentie vanuit het Food Valley netwerk georganiseerd. Die conferentie is breed opgezet en kent een divers aanbod. Ik vind het belangrijk dat docenten nascholing krijgen."

 • Doel 5

  Bètasteunpunt Zuid-Holland: Da Vincicollege

  "Ik geloof sterk in samenwerking binnen en buiten de school"

 • Doel 4

  Zorgtechnologie als crossover in Zwolle

  De samenleving vergrijst: daarom moet zorg meer richting techniek en techniek meer richting zorg gaan bewegen. Introduceer daarom een keuzevak als Zorgtechnologie om ook meer meisjes voor techniek interesseren.

 • Doel 1

  Toekomstgericht onderwijs is betekenisvol onderwijs

  Op de Roncallischool in Zeddam ging de onderwijsvisie op de schop en wordt er hard gewerkt aan de implementatie van toekomstgericht onderwijs. Ze zijn aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren, waar mogelijk in combinatie met moderne technologie.

 • Doel 7

  Food Valley Netwerk VO-HO

  We willen vanuit de bedrijven in de regio een verbinding maken met het onderwijs en de docenten, en zo elkaar inspireren.

 • Doel 2

  TechYourFuture

  Voor veel leerkrachten is die aandacht voor W&T nog een uitdaging. Gelukkig zijn er voor docenten voldoende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen met lesmateriaal en handvatten voor een andere didactische aanpak.

 • Doel 1

  Onderzoekend en ontwerpend leren op basisschool de Grondtoon

  Het schoolteam heeft de tijd genomen om OOL structureel toe te voegen aan het curriculum, zodat het daadwerkelijk beklijft. Die aanpak werpt nu zijn vruchten af.

 • Doel 6

  VO-HO-netwerk Utrecht: U-Talent Academie en schoolprogramma

  "Na de modules op de universiteit snapte ik de lessen op school beter"

 • Doel 5

  Bètapartners: VO-HO netwerk regio Amsterdam

  Door de intensieve samenwerking met de 44 scholen en de vier HO-instellingen in de regio zijn we in staat om met elkaar de aansluiting tussen VO en HO te verbeteren, bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe vakinhouden en aan de professionalisering va

 • Doel 4

  Bevingsbestendig vmbo

  Als je het over krimp hebt, gaat er niets boven Groningen: de gemeente Delfzijl is koploper in Nederland. De leerlingenaantallen krimpen hard mee, zeker in het technisch vmbo. Vandaar dat twee vmbo-scholen in Delfzijl en Uithuizen gezamenlijk vol inzetten

 • Doel 4

  Integrale aanpak zorgt voor positieve keuze voor bètatechniek

  Aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs in de regio is een belangrijk onderdeel. De totale aanpak heeft bijgedragen aan een flinke verhoging van de instroom en doorstroom.

 • Doel 9

  Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe: opleidingstraject verspaner

  Intensieve samenwerking tussen bedrijven en Drenthe College. Deze nauwe samenwerking en kleinschaligheid maken trajecten op maat mogelijk.

 • Doel 8

  Communities for Development

  CHILL versterkt de innovatiekracht van bedrijven in de chemiesector. Voor innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving.

 • Doel 3

  Verbindersproject

  Voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven worden actief samengebracht om tot duurzame relaties te komen.

 • Doel 12

  MKB!dee: ‘It’s people who drive technology’

  Een digitaal platform biedt inzicht in de (vaktechnische) competenties en de soft skills van iedere medewerker. Dat maakt het voor zowel de werkgever als werknemers mogelijk om scholing gericht in te zetten.

 • Doel 2

  Wonderwelleerlijn techniek

  Om het proces in de school te ondersteunen besloot leerkracht Marlie Hollands om zelf weer te ontwikkelen en een opleiding te volgen. “We dagen onszelf uit om de ramen in het hoofd open te zetten”

 • Doel 1

  Techniek moet groeien!

  Integreren van W&T in de lessen van basisonderwijs. Waarom zou het basisonderwijs niet veel meer kunnen profiteren van de know how die er is in het vmbo?

 • Doel 4

  Matchingday Masterplan Techniek Amsterdam

  Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven vinden elkaar.

  Verslag van Matchingday ter bevordering techniekonderwijs op het vmbo

 • Doel 2

  Steeds meer plaats voor W&T in de klas

  W&T wint steeds meer terrein op scholen. Niet alleen leerlingen omarmen W&T, ook leerkrachten zitten vol inspiratie.

 • Doel 7

  Bouwen aan een duurzaam netwerk van stagebedrijven

  Bedrijfsstages als onderdeel van de Lerarenopleiding. Dit is onderdeel van het programma STEM Teacher Academy.

 • Doel 1

  W&T in de klas: hoe doen zij het eigenlijk?

  Wat wordt verstaan onder W&T-onderwijs? Bekijk verhalen en advies van diverse scholen!

 • Doel 12

  Techniek geen mannenbolwerk bij Bradford

  Bij high-tech bedrijf Bradford is 25 procent van het personeel vrouw, ook in technische functies. Deze diversiteit zorgt voor verschillende invalshoeken en goede discussies.

 • Doel 10

  Programma 'Werken en leren met energie'

  Omdat duurzame energie sterk in ontwikkeling is, heeft energiesector een groeiende behoefte aan werktuigbouwkundigen en elektrotechnici met kennis over de energievoorzieningen van morgen. Met dit programma ondersteunt Expertisecentrum SEECE niet-technici

 • Doel 6

 • Doel 5

  Picasso Lyceum onderstreept belang samenwerking VO-HO voor leerling

  "Uit de terugkoppeling vanuit het hoger onderwijs blijkt dat veel leerlingen niet op de juiste plek terechtkomen. Daarom is het VO-HO netwerk belangrijk"

 • Doel 3

  Met PET op reis door de wereld van techniek

  Het Promotie Evenement Techniek in Noord-Holland bestaat uit een serie doe-dagen waar bedrijven en scholen workshops geven aan basisschoolkinderen. Zo maken zij op een speelse wijze kennis met Wetenschap & Technologie.

 • Doel 9

  Bouwmensen in het Wolfsbos

  Leerlingen van RSG Wolfsbos in Hoogeveen zijn in januari 2017 gestart met het volgen van het keuzevak ‘Daken en Kapconstructies’ in het opleidingscentrum van Bouwmensen. Een pilot, maar Egbert Hidding van Bouwmensen en Petra Hummel van het Wolfsbos zijn h

 • Doel 12

  MKB!dee: Masterclass Smart Maintenance Techport

  Het slimmer inrichten van onderhoudsprocessen is dé factor waarmee de Nederlandse maakindustrie zich kan onderscheiden. Drie mkb-onderhoudsbedrijven uit de procesindustrie in de Metropoolregio Amsterdam (Microtechniek Groep, GWOC en Facta) bedachten daaro

 • Doel 3

  Offshore Experience: spetterende duik in Nederlands jongste maritieme industrie

  ‘Bijna niemand is ooit op een booreiland geweest’

  De Offshore Experience is een nieuw initiatief van het Maritiem Museum in Rotterdam, dat zich daarmee in de wereld van de techniekeducatie begeeft. Het is geen traditionele tentoonstelling, maar een interactieve belevenis die jong en oud meeneemt naar een

 • Doel 1

  Ruimte om te experimenten op basisschool ’t Blokhuus

  ‘Kinderen die gezien en gehoord worden en waarvan de nieuwsgierigheid wordt beloond, komen met plezier naar school’. Daarom werkt het team van basisschool ’t Blokhuus in Hoevelaken er elke dag met veel enthousiasme aan een zo uitdagend mogelijke leeromgev

 • Doel 1

  Bs De Marke boekt succes met onderzoekend en ontwerpend leren

  Dat onderzoekend en ontwerpend leren ontzettend veel oplevert, hoef je het onderwijsteam van basisschool De Marke uit Amersfoort niet uit te leggen. Coach Manuela van den Bos liet hen zien dat de oplossing dichterbij is dan ze zelf in eerste instantie dac

 • Doel 2

  Haagse scholen beseffen: toekomst van het onderwijs verandert

  Je moet het gewoon doen! Uitproberen. Stapsgewijs beginnen met onderzoek- of technieklesjes. Als je het effect ziet, word je vanzelf enthousiast.’

 • Doel 1

  Ouderparticipatie bij basisschool Op ‘t Hof

  Een van de uitgangspunten was dat je voor kennis die je zelf niet hebt, op zoek gaat naar mensen die je daarbij kunnen helpen. In het geval van W&T bleken enthousiaste ouders de sleutel tot succes.

 • Doel 10

  MOOC op hbo-niveau

  Kennisverspreiding. Dat was de droom die het Centre of Expertise Biobased Economy voor ogen had toen het idee voor een Massive Open Online Course werd geopperd. Een online cursus over een nieuwe economie die niet draait op fossiele brandstof, maar op biom

 • Doel 1

  W&T verankeren in onderwijs: hoe doen anderen dat?

  Scholen delen graag met hun collega’s hoe zij van hun Wetenschap &Techniek;-onderwijs een succes maken. Bekijk de video's waarin verschillende leerkrachten, directieleden en techniekcoördinatoren hierover vertellen.

 • Doel 11

  Werken in Duitsland

  Waarom zou je stoppen met naar werk zoeken bij de grens? Het UWV Emmen begon in 2015 met ‘Werken in Duitsland’ waardoor inmiddels 400 werkzoekenden aan een baan zijn geholpen over de grens.

 • Doel 2

  Drempels slechten voor nòg mooier onderwijs

  Kinderen zijn enthousiast voor techniek, voor leerkrachten is het soms lastiger. We zochten contact met het voortgezet onderwijs om de doorgaande lijn te pakken en de kennis en kunde in het vo te benutten.

 • Doel 1

  wetenschap en techniek in het basisonderwijs: kies wat past in je team

  Ik kan nog geen band plakken, moet ík nu techniekonderwijs geven?

  Interview met Gonnie Verhagen, directeur en Cindy Raaijmakers, Techniekcoördinator van basisschool St. Trudo in Stiphout, Helmond.

 • Doel 4

  Beeldvorming maakt bètavakken aantrekkelijk voor leerlingen

  “Activiteiten als de Bètadagen zijn onmisbaar. Beeldvorming is zo belangrijk, zeker als het erom gaat meer meiden aan te trekken voor de bètavakken.”

 • Doel 1

  De Maakotheek ‘ontzorgt’ scholen bij wetenschap & technologie

  ‘Heel fijn dat de Maakotheek de materialen levert en de lessen verzorgt’

  De Maakotheek maakt het scholen gemakkelijk om kwalitatief goede lessen wetenschap & technologie te geven. De kern van het aanbod is een abonnement op kennis, materiaal en onderhoud.

 • Doel 9

  TechWise Twente: Centrum voor Innovatief Vakmanschap

  TechWise Twente wil de uitstroom van mbo-studenten op niveau 4 en 5 (AD) vergroten en het opleidingsniveau van mbo-techniekstudenten verbeteren. Daarnaast ondersteunt TechWise Twente HTSM-bedrijven door de oprichting van één loket voor afstemming tussen v

 • Doel 5

  In de hoogste versnelling

  In Zuid-Limburg hebben vmbo en mbo doorlopende leerlijnen uitgezet in de techniek. De krachten zijn gebundeld onder de noemer Techniekcollege. Wat dit college extra bijzonder maakt, is de duur van de leerlijnen: één jaar korter dan gebruikelijk.

 • Doel 11

  Winst voor arbeidsmarkt door uit comfortzone te stappen

  Hoe zorg je voor duurzame inzetbaarheid van werknemers? In Limburg stapten verschillende branches hiervoor over hun eigen schaduw heen.

 • Doel 5

  Hoger onderwijs beter laten aansluiten met schoolcurriculum helpt leerlingen

  "Wij denken dat inhoudelijk beter voorbereide leerlingen een betere studiekeuze maken en meer studiesucces hebben. Als hoger onderwijs moet je je eigen kernactiviteiten van onderwijs en onderzoek verbonden hebben met het schoolcurriculum."

 • Doel 4

  Mentoring CirclesTM voor extra power

  Het Bouw & Interieur College van het ROC Midden Nederland trekt steeds meer meisjes aan. Hoe houd je die het beste binnenboord? Peersupport blijkt een succesvol middel. Ook is er gekozen voor het opzetten van Mentoring CirclesTM, een instrument gericht op

 • Doel 8

  Waterinnovatie in de kas

  Het milieu sparen én kosten besparen, dat is de gedachte achter het project ‘Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum’.

 • Doel 5

  VO én HO verbeteren door uitwisseling

  "Onze docenten wonen bij Fontys colleges bij en hbo-docenten brengen een tegenbezoek aan onze school. Deze uitwisseling is een groot succes."

 • Doel 1

  Samen nieuwsgierigheid triggeren

  Bij basisschool de Akker werken leerlingen, leerkrachten, ouders en directie met elkaar aan passend onderwijs voor iedereen.

 • Doel 12

  Technisch Talent Werkt

  Dit project in Noord-Holland heeft als doel om werkzoekende technische vakmensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen en tegelijk ondernemers te helpen hun vacatures gericht te vervullen. Doordat er veel partijen bij het project betrokken zijn, on

 • Doel 12

  MKB!dee: 'Autoschadetechnici in transitie'

  In samenwerking met gedragspsychologen wordt een programma voor gedragsverandering in de schadeherstelbranche ontwikkeld. Spel, competitie en visuele beleving maken het leren makkelijk en leuk.

 • Doel 4

  Flinke impuls voor bèta en differentiatie

  Door een veranderaanpak is men op het Nuborgh College geïnspireerd geraakt om te blijven leren van elkaar en te blijven investeren in gedeeld eigenaarschap. Ze zijn er trots op dat ze bèta en differentiatie dankzij deze aanpak een flinke impuls hebben kun

 • Doel 1

  Nadat medewerkers van bs De Regenboog een middag met hun eigen vragen aan de slag waren gegaan ontdekten ze dat ze hun zelf verworven antwoorden nooit meer vergeten, terwijl iets wat wordt verteld vaak het ene oor in en het andere oor uitgaat.

 • Doel 9

  Project 'Meiden in Techniek'

  Het Stanislascollege in Delft vindt dat techniek en technologie ook voor vrouwelijke leerlingen aantrekkelijk moet zijn. Daarom is er voor de meiden een nieuw onderwijsprogramma ontworpen. Het project Meiden in Techniek is tegelijk bedoeld om het techniek

 • Doel 6

 • Doel 12

  Opleidings- en innovatiecentrum Technicampus Stedendriekhoek

  Een samenwerkingsverband van drie opleidingsbedrijven en een ROC. Mbo-studenten worden BBL opgeleid voor de bouw-, metaal- en installatiesector.

 • Doel 12

  Cottus en UWV openen met vakschool deuren naar toekomst in techniek

  Krachtenbundeling helpt werkzoekenden naar een duurzame toekomst.

 • Doel 10

  Waterbeurs: carrièreboost voor getalenteerde studenten

  Met een beurs van Topsector Water & Maritiem maken getalenteerde studenten intensief kennis met de watersector. "De waterbeurs heeft mij zeker geholpen in mijn carrière."

 • Doel 10

  Centre of Expertise Food

  Publiek-privaat samenwerkingsverband van vier hogescholen die samen met het bedrijfsleven toegepast onderzoek uitvoeren naar actuele vraagstukken in de voedselindustrie. Doel: onderwijs op de hbo’s beter afstemmen op de ontwikkelingen in de foodsector.

 • Doel 5

  Behoud van bètatalent binnen VO-HO door leerlingactiviteiten U-Talent

  "We geven havo- en vwo-leerlingen een beeld van het bètaonderwijs op de hogeschool en universiteit. Zo helpen we leerlingen bij de studiekeuze. Door de leerlingenactiviteiten van U-Talent behouden we bètatalent.”

 • Doel 1

  Onderzoekend en ontdekkend leren geeft ruimte om te groeien

  Het gedreven team van IKC de Bosmark zag dat leerlingen behoefte hebben aan een andere manier van lesgeven. “We hebben het heft in eigen hand genomen en zijn het avontuur aangegaan. Die strategie heeft ons veel opgeleverd.”

 • Doel 6

  O&O-docent Technasium: altijd in ontwikkeling

  "De activiteiten waaraan ik deelneem hebben zeker een toegevoegde waarde voor mijn professionalisering."

 • Doel 4

  Bedrijven inspireren leerlingen voor loopbaan

  Vo-leerlingen moeten al vroeg keuzes maken die de richting te bepalen voor hun verdere loopbaan. Daarom biedt Bètapartners scholieren uit Amsterdam e.o. de kans om te snuffelen aan technische studies en beroepen. Ook wordt ingezet op masterclasses voor do

 • Doel 4

  ICT in de wolken

  Vmbo-, havo- en vwo-leerlingen werken aan projecten in opdracht van bedrijven en instellingen.

  Vmbo-, havo- en vwo-leerlingen werken aan projecten in opdracht van bedrijven en instellingen.

 • Doel 6

  Ontwikkeling van bètatalent goed in gang gezet

  Door deel te nemen aan een leernetwerk voor docenten, zijn plannen om meer ruimte te creëren voor bètatalentontwikkeling volop in uitvoering.

 • Doel 2

  Techniek op Zuid

  Met het project Techniek op Zuid schoolt de pabo van de Hogeschool Rotterdam basisschoolleerkrachten in het geven van interessant techniekonderwijs.

 • Doel 4

  Herkaveling in Emmen

  Ook in Emmen heeft men te maken met flinke krimp; het aantal scholieren holt hard achteruit. Drie Emmer scholen hebben daarom de krachten gebundeld door hun vmbo-profielen eerlijk met elkaar te verdelen.

 • Doel 11

  In de Brainportregio zijn Ergon en Senzer grote spelers op het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, gericht op mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Aan het hoofd van beide organisaties staan twee bevlogen vrouwen die veel ideeën

 • Doel 2

  Leerlingen en leerkrachten leren van en met elkaar

  Het team van de Groene Ring in Duiven stelt onderzoekend en ontwerpend leren centraal. "Door leerlingen open vragen te stellen en zelf geen antwoorden te geven, worden ze geprikkeld en blijven ze nieuwsgierig."

 • Doel 1

  Thinking for Learning

  Op CSB De Rank in Toldijk Wordt is het schoolbrede onderwijsprogramma Thinking for Learning, waarin geen goed of fout bestaat, de basis voor hun onderwijs. Het doel van het uit Engeland overgekomen onderwijsprogramma is denkvaardigheden bij kinderen stimu

 • Doel 7

 • Doel 6

  Masterclass Reis door de wereld van staal

  Bètadocenten doen inspiratie op bij Tata Steel: ze volgen colleges bij praktijkexperts en werpen een blik achter de schermen.

 • Doel 4

  toptechniek in bedrijf: drechtsteden

  Vmbo en mbo vinden elkaar binnen de duurzaamheidsfabriek

  Interview met Marleen Michielsen van het Da Vinci College Dordrecht over succesvolle en minder succesvolle vormen van samenwerking

 • Doel 8

  Masterplan Techniek Amsterdam: Technologieroute

  Bedrijfsleven, het voortgezet onderwijs en de overheid in de Amsterdamse regio werken structureel samen met het doel om de instroom in en gekwalificeerde uitstroom uit de technische opleidingen te verhogen. Met de Technologieroute wil men leerlingen van d

 • Doel 2

  W&T in de klas: doe het gewoon!

  Ga aan de gang, samen met collega's. Leerkrachten laten zien hoe zij wetenschap en technologie in de klas hebben gebracht.

 • Doel 5

  Vakmanschapsroute Techniek Regulier

  Voor leerlingen die met name praktijkonderwijs willen volgen, maar nog niet precies weten waar hun belangstelling of kwaliteiten liggen.

 • Doel 7

 • Doel 11

  Project F-Top

  F-TOP richt zich op het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod op de Friese arbeidsmarkt in de technische sectoren.

 • Doel 12

  Project Offshore

  Kabelbedrijf Visser & Smit Hanab leidt samen met het Drenthe College twintig offshore kabelmonteurs op. Zo worden ze omgeschoold naar duurzaam werk.

 • Doel 1

  Wanneer is de volgende techniekles?

  Koploper techniekonderwijs

  Techniek speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is belangrijk dat we kinderen daarop voorbereiden en interesseren voor een technische opleiding.

 • Doel 5

 • Doel 4

  Leren voor Duurzame Ontwikkeling in de praktijk

  Binnen het technasiumonderwijs is Leren voor Duurzame Ontwikkeling een belangrijk speerpunt. Dit leidt steeds vaker tot inspirerende praktijkvoorbeelden, zoals van het St. Michaël College.

 • Doel 7

  VO-HO-netwerk Amsterdam: Tata Steel verzorgt opleidingen docenten beroepsonderwijs

  “Als bedrijf kun je via het VO-HO netwerk eenvoudig betrokken raken bij het onderwijs. Door de goede samenwerking tussen de hogescholen, universiteiten en de docenten in het voortgezet onderwijs hebben we waardevolle lesstof kunnen ontwikkelen.”

 • Doel 1

  Rasondernemer Johan Reijers verkreeg via het Junior Technovium Nijmegen 25 techniekplekken die hij in samenwerking met studenten plattelandsontwikkeling zo aanpaste dat vrijwilligers leerlingen bij het gebruik ervan kunnen begeleiden. “Zonder het Tech

 • Doel 8

  Doorburgeren: opleiding op maat

  Capabel en het Tech College van ROC Midden Nederland bieden vakopleidingen aan in de techniek gecombineerd met extra aandacht voor taal en rekenen. De deelnemers stromen uit op mbo niveau 1 en 2. Deze opleiding is op maat gemaakt voor nieuwkomers en vluch

 • Doel 12

  Binnen zestien weken naar een toekomst als CNC-verspaner/operator

  In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe bestaat sinds kort de mogelijkheid om binnen zestien weken jezelf te laten scholen en aan het werk te gaan als CNC-verspaner/operator. De speciale scholingsroute hiervoor is een gezamenlijk initiatief van R

 • Doel 6

 • Doel 9

  Vakmanschap in de Jean School

  Dit is het verhaal van Jean School: één van de projecten van CIV Creatieve Industrie 2.0.

 • Doel 9

  Bedrijfsleven en beroepsonderwijs: samen werken aan vaktalent

  Sanitaire- en verwarmingstechnicuskampioen in training: hoe bedrijfsleven en onderwijs samenwerken om vakmanschap op een hoger plan te krijgen.

TECHNIEKPACT VOORZITTER & AMBASSADEUR

Thea Koster

In haar rol als voorzitter wil Thea Koster dat heel Nederland gaat profiteren van de projecten en samenwerkingsverbanden, die nu regionaal binnen het Techniekpact worden uitgevoerd.

meer

Andre Kuipers

Sciencefictionboekjes waren zijn inspiratie om astronaut te worden. Nu brengt André Kuipers zijn passie voor wetenschap en technologie over op jongeren via de Techniekpact Collegetour.

meer

Uitgelichte projecten

Gezamenlijke inzet op (specifieke of urgente) Techniekpact thema's.