Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

meer

uitgelicht:

Monitor Techniekpact 2019

Tijdens de Jaarconferentie op 20 mei 2019 is de jaarlijkse update van de Monitor gepresenteerd.
Ontdek de trends en bekijk ook de infographic op www.techniekpactmonitor.nl

landsdelen

Binnen vijf landsdelen vindt de uitvoering van het Techniekpact plaats. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven werken samen binnen een regio aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici. Ontdek de ambities van uw regio en welke bijdrage u hieraan kan leveren.

meer

De 12 doelen van het Techniekpact in de praktijk

 • Doel 1

  Samen nieuwsgierigheid triggeren

  Bij basisschool de Akker werken leerlingen, leerkrachten, ouders en directie met elkaar aan passend onderwijs voor iedereen.

 • Doel 2

  TechYourFuture

  Voor veel leerkrachten is die aandacht voor W&T nog een uitdaging. Gelukkig zijn er voor docenten voldoende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen met lesmateriaal en handvatten voor een andere didactische aanpak.

 • Doel 3

  Met PET op reis door de wereld van techniek

  Het Promotie Evenement Techniek in Noord-Holland bestaat uit een serie doe-dagen waar bedrijven en scholen workshops geven aan basisschoolkinderen. Zo maken zij op een speelse wijze kennis met Wetenschap & Technologie.

 • Doel 4

  Integrale aanpak zorgt voor positieve keuze voor bètatechniek

  Aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs in de regio is een belangrijk onderdeel. De totale aanpak heeft bijgedragen aan een flinke verhoging van de instroom en doorstroom.

 • Doel 5

  Duurzame comfortwoning

  ROC Mondriaan in Den Haag heeft in samenwerking met vmbo-scholen en het bedrijfsleven een uniek keuzevak voor het vmbo ontwikkeld: het ontwerpen en bouwen van een zogeheten comfortwoning. Het vak zorgt voor een betere aansluiting van het vmbo op het mbo.

 • Doel 6

 • Doel 7

 • Doel 8

  Havenmentaliteit ontwikkelen

  Het CIV Maintenance en Procestechniek heeft in regio Drechtsteden-Rijnmond de rol van vehikel zeer effectief vervuld.

 • Doel 9

  Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water

  Leerlingen in het vmbo en mbo denken niet zo gauw aan een loopbaan in de watersector. Dat gaat veranderen als het aan het Centrum voor innovatief vakmanschap Water in Leeuwarden ligt. In dit Centrum werken bedrijven en scholen samen aan het opleiden van m

 • Doel 10

  Centre of Expertise Food

  Publiek-privaat samenwerkingsverband van vier hogescholen die samen met het bedrijfsleven toegepast onderzoek uitvoeren naar actuele vraagstukken in de voedselindustrie. Doel: onderwijs op de hbo’s beter afstemmen op de ontwikkelingen in de foodsector.

 • Doel 11

  Winst voor arbeidsmarkt door uit comfortzone te stappen

  Hoe zorg je voor duurzame inzetbaarheid van werknemers? In Limburg stapten verschillende branches hiervoor over hun eigen schaduw heen.

 • Doel 12

  Project Offshore

  Kabelbedrijf Visser & Smit Hanab leidt samen met het Drenthe College twintig offshore kabelmonteurs op. Zo worden ze omgeschoold naar duurzaam werk.

TECHNIEKPACT VOORZITTER & AMBASSADEUR

Thea Koster

In haar rol als voorzitter wil Thea Koster dat heel Nederland gaat profiteren van de projecten en samenwerkingsverbanden, die nu regionaal binnen het Techniekpact worden uitgevoerd.

meer

Andre Kuipers

Sciencefictionboekjes waren zijn inspiratie om astronaut te worden. Nu brengt André Kuipers zijn passie voor wetenschap en technologie over op jongeren via de Techniekpact Collegetour.

meer

Uitgelichte projecten

Gezamenlijke inzet op (specifieke of urgente) Techniekpact thema's.