Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

meer

uitgelicht:

Verslag Techniekpact On Tour - landsdeel Noord

landsdelen

Binnen vijf landsdelen vindt de uitvoering van het Techniekpact plaats. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven werken samen binnen een regio aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici. Ontdek de ambities van uw regio en welke bijdrage u hieraan kan leveren.

meer

De 12 doelen van het Techniekpact in de praktijk

 • Doel 1

  Bruggen bouwen tussen primair onderwijs en VMBO

  Structurele samenwerking tussen po en vmbo

  Hoe laat je basisschoolleerlingen op een leuke én zinvolle manier kennismaken met techniek én het voortgezet onderwijs?

 • Doel 2

  W&T in de klas: doe het gewoon!

  Ga aan de gang, samen met collega's. Leerkrachten laten zien hoe zij wetenschap en technologie in de klas hebben gebracht.

 • Doel 3

  Technocentrum Zeeland richt zich op het versterken van de banden tussen onderwijs en de technische sector.

  Zij doet dit door activiteiten te initiëren, te coördineren en te ondersteunen die de knelpunten tussen technisch (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt in Zeeland helpen oplossen.

 • Doel 4

  ICT in de wolken

  Vmbo-, havo- en vwo-leerlingen werken aan projecten in opdracht van bedrijven en instellingen.

  Vmbo-, havo- en vwo-leerlingen werken aan projecten in opdracht van bedrijven en instellingen.

 • Doel 5

  Bètasteunpunt Zuid-Holland: Da Vincicollege

  "Ik geloof sterk in samenwerking binnen en buiten de school"

 • Doel 6

  Bètapartners: Its Academy

  Als steunpuntcoördinator faciliteer ik onder meer netwerkbijeenkomsten en nascholing binnen het netwerk.

 • Doel 7

  Food Valley Netwerk VO-HO

  We willen vanuit de bedrijven in de regio een verbinding maken met het onderwijs en de docenten, en zo elkaar inspireren.

 • Doel 8

  Communities for Development

  CHILL versterkt de innovatiekracht van bedrijven in de chemiesector. Voor innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving.

 • Doel 9

  Procesoperator in drinkwatersector

  In het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water in Leeuwarden werken bedrijven en scholen samen aan het opleiden van voldoende excellente mbo-vakmensen voor functies in watertechnologie en watermanagement.

 • Doel 10

  Centre of Expertise Food

  Publiek-privaat samenwerkingsverband van vier hogescholen die samen met het bedrijfsleven toegepast onderzoek uitvoeren naar actuele vraagstukken in de voedselindustrie. Doel: onderwijs op de hbo’s beter afstemmen op de ontwikkelingen in de foodsector.

 • Doel 11

  House of Skills

  Werkgevers, vakbonden, overheden en onderwijs werken samen aan vernieuwing.

  Werkgevers, vakbonden, overheden en onderwijs werken samen aan vernieuwing.

 • Doel 12

  Techniek geen mannenbolwerk bij Bradford

  Bij high-tech bedrijf Bradford is 25 procent van het personeel vrouw, ook in technische functies. Deze diversiteit zorgt voor verschillende invalshoeken en goede discussies.

Techniekpact

Aanjager & Ambassadeur

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra staat bekend om zijn enthousiasme voor goed onderwijs, zijn daadkracht en zijn verbindende kwaliteiten. In zijn rol als aanjager brengt hij partijen bij elkaar en stimuleert de uitvoering van het Techniekpact.

meer

Andre Kuipers

Sciencefictionboekjes waren zijn inspiratie om astronaut te worden. Nu brengt André Kuipers zijn passie voor wetenschap en technologie over op jongeren via de Techniekpact Collegetour.

meer

Ans Hekkenberg

Ans Hekkenberg bouwt gadgets van zonlichttelefoon-opladers tot waterballonkanonnen. Ze heeft een grote passie voor wetenschap en techniek, en ze deelt die graag met anderen.

meer

Uitgelichte projecten

Gezamenlijke inzet op (specifieke of urgente) Techniekpact thema's.