Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

meer

uitgelicht:

5 jaar Techniekpact - Doe mee!

landsdelen

Binnen vijf landsdelen vindt de uitvoering van het Techniekpact plaats. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven werken samen binnen een regio aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici. Ontdek de ambities van uw regio en welke bijdrage u hieraan kan leveren.

meer

De 12 doelen van het Techniekpact in de praktijk

 • Doel 1

  Wanneer is de volgende techniekles?

  Koploper techniekonderwijs

  Techniek speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is belangrijk dat we kinderen daarop voorbereiden en interesseren voor een technische opleiding.

 • Doel 2

  Techniek op Zuid

  Met het project Techniek op Zuid schoolt de pabo van de Hogeschool Rotterdam basisschoolleerkrachten in het geven van interessant techniekonderwijs.

 • Doel 3

  Technieklokaal in Winkler Prins

  De openbare vo-school Winkler Prins heeft op onderbouwlocatie technieklokaal voor po-leerlingen groep 7 en 8

  De openbare vo-school Winkler Prins heeft op onderbouwlocatie technieklokaal voor po-leerlingen groep 7 en 8.

 • Doel 4

  Beeldvorming maakt bètavakken aantrekkelijk voor leerlingen

  “Activiteiten als de Bètadagen zijn onmisbaar. Beeldvorming is zo belangrijk, zeker als het erom gaat meer meiden aan te trekken voor de bètavakken.”

 • Doel 5

  Duurzame comfortwoning

  ROC Mondriaan in Den Haag heeft in samenwerking met vmbo-scholen en het bedrijfsleven een uniek keuzevak voor het vmbo ontwikkeld: het ontwerpen en bouwen van een zogeheten comfortwoning. Het vak zorgt voor een betere aansluiting van het vmbo op het mbo.

 • Doel 6

  Blijven ontwikkelen draagt bij aan leraarsberoep

  "Het VO-HO netwerk biedt vooral activiteiten voor docenten. We delen ervaringen, je hebt er direct wat aan in je eigen praktijk. Als ik wat afweet van studie- en beroepsperspectieven, dan kan ik dat aan mijn leerlingen meegeven”

 • Doel 7

 • Doel 8

  Masterplan Techniek Amsterdam: Technologieroute

  Bedrijfsleven, het voortgezet onderwijs en de overheid in de Amsterdamse regio werken structureel samen met het doel om de instroom in en gekwalificeerde uitstroom uit de technische opleidingen te verhogen. Met de Technologieroute wil men leerlingen van d

 • Doel 9

  De autu's van Ekolectric

  De visie is helder: elektrisch rijden onder de €10.000 euro. Als je achter die visie gelijkgestemden kunt krijgen, dan werk je niet van 9 tot 5; dan werk je aan een droom.

 • Doel 10

  Centre of Expertise Food

  Publiek-privaat samenwerkingsverband van vier hogescholen die samen met het bedrijfsleven toegepast onderzoek uitvoeren naar actuele vraagstukken in de voedselindustrie. Doel: onderwijs op de hbo’s beter afstemmen op de ontwikkelingen in de foodsector.

 • Doel 11

  Brainport Talent Centre

  Samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden uit de Brainport regio en Nederland. Doel is om de 'vijver' van technici en informaticaspecialisten te vergroten, zodat bedrijven hun vacatures beter kunnen invullen.

 • Doel 12

  Regionaal Sectorplan Maritieme Techniek

  In de regio Rotterdam, Drechtsteden en Gorinchem werken overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven samen om de instroom in de technische sector te bevorderen.

Techniekpact Ambassadeur

Andre Kuipers

Sciencefictionboekjes waren zijn inspiratie om astronaut te worden. Nu brengt André Kuipers zijn passie voor wetenschap en technologie over op jongeren via de Techniekpact Collegetour.

meer

Uitgelichte projecten

Gezamenlijke inzet op (specifieke of urgente) Techniekpact thema's.