Bron: iStock

Bron: iStock

Nieuws 29 juni 2023

‘Kwaliteit leidt tot kwantiteit, niet andersom’

In de zoektocht naar oplossingen voor het lerarentekort is de expertise van leraren veel te lang onbenut gebleven. Ook door de partners van het Techniekpact, zo stelt AOb-voorzitter Tamar van Gelder, waaronder...

Lees meer
Nieuws 29 juni 2023

‘Ik vind dat we in Nederland te vaak zeggen dat bèta moeilijk is’

De jaarlijkse update van de Monitor Techniekpact laat een gemengd beeld zien: het aantal vwo-leerlingen met een N-profiel stijgt, het aandeel jongens met een N-profiel op de havo blijft daarentegen dalen....

Lees meer
Nieuws 29 juni 2023

Omslag in dalende trend techniekkeuze?

De jaarlijkse update van de Monitor Techniekpact, die vandaag is gepubliceerd, laat een aantal positieve ontwikkelingen zien. Zo is er een lichte toename van het aandeel leerlingen op het bij vwo dat kiest...

Lees meer
Nieuws 29 juni 2023

Havo-meiden kiezen even vaak voor natuurprofiel als jongens

Op de havo kiezen meiden even vaak voor een natuurprofiel als jongens, een doorbraak in gendergelijkheid. Het verschil dat er tien jaar geleden nog was, is verdwenen. Niet alleen op de havo boeken de vrouwen...

Lees meer
Nieuws 29 juni 2023

Morgen begint vandaag; techniek kleurt onze toekomst

Column Elke week komen er maatschappelijke thema’s voorbij waarin technologie een grote speelt. Denk aan klimaatontwikkelingen, privacy vraagstukken in administratie, technologie in de zorg, etc....

Lees meer

Altijd op de hoogte zijn van de laatste updates op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs in de technische sector? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Onze 4 thema's

Voor een structurele en gezamelijke aanpak werken we vanuit 4 verschillende thema's.
Bekijk ieder thema en ontdek wat het Techniekpact doet.

Het Techniekpact is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio’s en het Rijk.

Nederland wil graag mee blijven doen in de top. Dit vraagt om voldoende en vakbekwame technici. Want techniek is de grootste motor van onze economische welvaart.

De maatschappelijke uitdagingen maken dat de vraag naar technologische vaardigheden en kennis in de toekomst alleen maar verder zal toenemen.

Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak. Want alleen samen maken we de het verschil in de wereld van techniek.