Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

meer

uitgelicht:

Monitor Techniekpact 2019

Tijdens de Jaarconferentie op 20 mei 2019 is de jaarlijkse update van de Monitor gepresenteerd.
Ontdek de trends en bekijk ook de infographic op www.techniekpactmonitor.nl

landsdelen

Binnen vijf landsdelen vindt de uitvoering van het Techniekpact plaats. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven werken samen binnen een regio aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici. Ontdek de ambities van uw regio en welke bijdrage u hieraan kan leveren.

meer

De 12 doelen van het Techniekpact in de praktijk

 • Doel 1

  W&T in de klas: hoe doen zij het eigenlijk?

  Wat wordt verstaan onder W&T-onderwijs? Bekijk verhalen en advies van diverse scholen!

 • Doel 2

  Aha! Zo zit dat dus

  Leerkrachten ontdekken samen met hun leerlingen hoe leuk W&T is. Onder meer de Aha!-vragengenerator helpt leerkrachten bij het aanbieden van W&T-onderwijs.

 • Doel 3

  Technocentrum Zeeland richt zich op het versterken van de banden tussen onderwijs en de technische sector.

  Zij doet dit door activiteiten te initiëren, te coördineren en te ondersteunen die de knelpunten tussen technisch (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt in Zeeland helpen oplossen.

 • Doel 4

  Leerlingen geënthousiasmeerd voor bètatechnische richting

  "Talentmaximalisatie Twente heeft als doel leerlingen te enthousiasmeren voor de bètatechnische richting. Dit doen we bijvoorbeeld in de honourstrajecten, waar talentvolle havoleerlingen kunnen doorstromen naar het honoursprogramma van Saxion, een traject

 • Doel 5

  In opperbeste afstemming

  Eén gezamenlijke doorlopende leerlijn vmbo-mbo, vmbo-lessen in mbo-lokalen en detachering van mbo-docenten op het vmbo. Sinds schooljaar 2016-2017 werken drie vmbo-scholen (twee in Almelo en één in Rijssen) hier samen aan én met het ROC van Twente.

 • Doel 6

  VO-HO-netwerk Utrecht: U-Talent Academie en schoolprogramma

  "Na de modules op de universiteit snapte ik de lessen op school beter"

 • Doel 7

  VO-HO-netwerk Amsterdam: Tata Steel verzorgt opleidingen docenten beroepsonderwijs

  “Als bedrijf kun je via het VO-HO netwerk eenvoudig betrokken raken bij het onderwijs. Door de goede samenwerking tussen de hogescholen, universiteiten en de docenten in het voortgezet onderwijs hebben we waardevolle lesstof kunnen ontwikkelen.”

 • Doel 8

  Doorburgeren: opleiding op maat

  Capabel en het Tech College van ROC Midden Nederland bieden vakopleidingen aan in de techniek gecombineerd met extra aandacht voor taal en rekenen. De deelnemers stromen uit op mbo niveau 1 en 2. Deze opleiding is op maat gemaakt voor nieuwkomers en vluch

 • Doel 9

  Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe: opleidingstraject verspaner

  Intensieve samenwerking tussen bedrijven en Drenthe College. Deze nauwe samenwerking en kleinschaligheid maken trajecten op maat mogelijk.

 • Doel 10

  Waterbeurs: carrièreboost voor getalenteerde studenten

  Met een beurs van Topsector Water & Maritiem maken getalenteerde studenten intensief kennis met de watersector. "De waterbeurs heeft mij zeker geholpen in mijn carrière."

 • Doel 11

  Werken in Duitsland

  Waarom zou je stoppen met naar werk zoeken bij de grens? Het UWV Emmen begon in 2015 met ‘Werken in Duitsland’ waardoor inmiddels 400 werkzoekenden aan een baan zijn geholpen over de grens.

 • Doel 12

  Technisch Talent Werkt

  Dit project in Noord-Holland heeft als doel om werkzoekende technische vakmensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen en tegelijk ondernemers te helpen hun vacatures gericht te vervullen. Doordat er veel partijen bij het project betrokken zijn, on

TECHNIEKPACT VOORZITTER & AMBASSADEUR

Thea Koster

In haar rol als voorzitter wil Thea Koster dat heel Nederland gaat profiteren van de projecten en samenwerkingsverbanden, die nu regionaal binnen het Techniekpact worden uitgevoerd.

meer

Andre Kuipers

Sciencefictionboekjes waren zijn inspiratie om astronaut te worden. Nu brengt André Kuipers zijn passie voor wetenschap en technologie over op jongeren via de Techniekpact Collegetour.

meer

Uitgelichte projecten

Gezamenlijke inzet op (specifieke of urgente) Techniekpact thema's.