Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

meer

uitgelicht:

5 jaar Techniekpact - Doe mee!

landsdelen

Binnen vijf landsdelen vindt de uitvoering van het Techniekpact plaats. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven werken samen binnen een regio aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici. Ontdek de ambities van uw regio en welke bijdrage u hieraan kan leveren.

meer

De 12 doelen van het Techniekpact in de praktijk

 • Doel 1

  Scholen kietelen om steeds meer zelf te doen

  Techniek leeft nog onvoldoende op basisscholen. Wij zien het als maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van techniek op alle groepen.

 • Doel 2

  TechYourFuture

  Voor veel leerkrachten is die aandacht voor W&T nog een uitdaging. Gelukkig zijn er voor docenten voldoende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen met lesmateriaal en handvatten voor een andere didactische aanpak.

 • Doel 3

  Technocentrum Zeeland richt zich op het versterken van de banden tussen onderwijs en de technische sector.

  Zij doet dit door activiteiten te initiëren, te coördineren en te ondersteunen die de knelpunten tussen technisch (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt in Zeeland helpen oplossen.

 • Doel 4

  Natuur, Leven en Technologie binnen VO-HO-netwerk Arnhem-Nijmegen

  “Leerlingen volgen colleges van hoogleraren, hebben contact met universitair medewerkers en mogen gebruikmaken van de laboratoria van de universiteit. Hier snijden ze in kalfshersenen en bekijken ze hoe een EEG wordt gemaakt.”

 • Doel 5

  Bètasteunpunt Zuid-Holland: Da Vincicollege

  "Ik geloof sterk in samenwerking binnen en buiten de school"

 • Doel 6

  Professionalisering docenten zorgt voor studiesucces leerlingen

  "Als docenten beter begrijpen welke vaardigheden nodig zijn voor het hbo en de universiteit, zijn zij beter in staat leerlingen daarop voor te bereiden. Wanneer zij inspirerend vertellen over de plaats van hun schoolvak in het bedrijfsleven, helpt dit lee

 • Doel 7

 • Doel 8

  Havenmentaliteit ontwikkelen

  Het CIV Maintenance en Procestechniek heeft in regio Drechtsteden-Rijnmond de rol van vehikel zeer effectief vervuld.

 • Doel 9

  Procesoperator in drinkwatersector

  In het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water in Leeuwarden werken bedrijven en scholen samen aan het opleiden van voldoende excellente mbo-vakmensen voor functies in watertechnologie en watermanagement.

 • Doel 10

  Centre of Expertise Food

  Publiek-privaat samenwerkingsverband van vier hogescholen die samen met het bedrijfsleven toegepast onderzoek uitvoeren naar actuele vraagstukken in de voedselindustrie. Doel: onderwijs op de hbo’s beter afstemmen op de ontwikkelingen in de foodsector.

 • Doel 11

  Technologie in de zorg: een oplossing en uitdaging

  Technologie die oplossingen biedt voor problemen in de zorg. Het liefst toegespitst op de specifieke (zorg)vraag. Dat vraagt om nieuwe competenties en vaardigheden van toekomstige en huidige zorgprofessionals.

 • Doel 12

  Jongeren met arbeidsbeperking verbazen de bazen

  Jongeren uit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs tonen hun talent in theatervoorstelling aan potentiële werkgevers. De bazen merkten dat zij deze doe-jongeren prima kunnen inzetten.

Techniekpact

Aanjager & Ambassadeur

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra staat bekend om zijn enthousiasme voor goed onderwijs, zijn daadkracht en zijn verbindende kwaliteiten. In zijn rol als aanjager brengt hij partijen bij elkaar en stimuleert de uitvoering van het Techniekpact.

meer

Andre Kuipers

Sciencefictionboekjes waren zijn inspiratie om astronaut te worden. Nu brengt André Kuipers zijn passie voor wetenschap en technologie over op jongeren via de Techniekpact Collegetour.

meer

Uitgelichte projecten

Gezamenlijke inzet op (specifieke of urgente) Techniekpact thema's.