Home

Oost

40% van de jongeren kiest in 2020 voor opleiding in de techniek

Technisch opleiding essentieel om krapte op arbeidsmarkt te voorkomen

40% van de jongeren kiest kiest in 2020 voor een technische opleiding. Dit is een voorwaarde om aan de toekomstige vraag  van het bedrijfsleven te voldoen. Vandaag, woensdag 18 mei, overhandigden gedeputeerden Eddy van Hijum (Overijssel) en Michiel Scheffer (Gelderand) bij Metaalbedrijf Tosec BV in Zwolle het Techniekpact Oost aan Doekle Terpstra. Dit is het startmoment om de acties op het gebied van kiezen, leren en werken in de techniek uit te gaan voeren.

Doekle Terpstra, aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020: “Voldoende en goed opgeleid technisch personeel in Oost Nederland is een essentiële voorwaarde om voorbereid te zijn op de sterk toenemende vraag van het bedrijfsleven. De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, robotica, 3 D printen, automatisering en biotechnologie nemen zo’n vlucht dat die van grote invloed zijn op de arbeidsmarkt. De acties die in Overijssel en Gelderland in gang worden gezet juich ik van harte toe”.

Groeiende vraag
“Strategische samenwerking in de regio is nodig om te voorkomen dat een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel de economische groei gaat remmen. Om die groeiende vraag op te vangen is het noodzakelijk dat 40% van de jongeren in 2020 kiest voor een technische opleiding. Er is de afgelopen jaren al veel in gang gezet en  groei van deze instroom is zichtbaar. Maar het is noodzakelijk dat deze instroom versnelt ”, aldus gedeputeerde Eddy van Hijum, in zijn functie als regiobestuurder Oost  (Gelderland en Overijssel).

Bedrijfsleven centraal
In het Techniekpact Oost staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden. Het doel is  vergroting van de instroom in technische opleidingen en beroepen en verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De wensen van het bedrijfsleven staan daarbij centraal.
Van Hijum: “Het plan omvat 30 acties waaronder het opleiden van mensen uit de praktijk tot techniekdocent, de verdere professionalisering van de huidige techniekdocenten en  de toename van de instroom van meiden  in de regionale opleidingscentra en het hoger onderwijs.  Daarnaast moeten alle basisscholen en het voortgezetonderwijs in 2020 een samenwerkingsverband hebben met het regionale bedrijfsleven”.
Via acht separate pacts geeft Oost Nederland hier invulling aan. Het betreft Techniekpact Zwolle, Techniekpact  Twente, Techniekpact Stedendriehoek, Techniekpact Achterhoek-Liemers, Techniekpact regio Foodvalley, Techniekpact 2020 Noord –Veluwe & Randmeren, Techniekpact Rivierenland en Techniekpact Smart & Sustainable.

Nationale Techniekpact
Op 18 april jl. werd het geactualiseerde Nationale Techniekpact 2020 gepresenteerd. Het Techniekpact kent verschillende actielijnen; Kiezen voor techniek, Leren in de techniek en Werken in de techniek. De uitvoering van het Landelijk Techniekpact 2020 vindt plaats onder de regie van de Landelijke Regiegroep Techniekpact. Dit orgaan coordineert, volgt en bewaakt de uitvoering van  de landelijke strategie en de gemaakte afspraken in het Techniekpact. De vertegenwoordigers uit de vijf landsdelen vormen de kern van deze Regiegroep. Regio Oost (de provincies Overijssel en Gelderland) maakt daar deel van uit. De regio’s worden vertegenwoordigd door een regiobestuurder. In het geval van Oost is dat Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van provincie Overijssel.

De notitie 'Doorontwikkeling Techniekpact Oost 2020 / Periode 2016-2019' kunt u hier lezen.