Home

leren in de techniek // MBO

7,8 miljoen voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Acht samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven krijgen in totaal 7,8 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo. Vijf van de toegekende aanvragen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo richten zich op techniek/technologie.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is te spreken over de samenwerking: “Om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomst, is het nodig dat opleidingen up to date zijn. Het is daarom mooi om te zien dat mbo-scholen en bedrijven samen investeren om de aansluiting tussen beide nog verder te verbeteren.”

Toekenningen
De acht samenwerkingsverbanden richten zich op alle niveaus van het mbo en de projecten zijn inhoudelijk zeer divers. Onder de toekenningen zijn bijvoorbeeld AOC Oost en de agrosector in Oost-Nederland. Er is steeds meer vraag naar mbo geschoold personeel in de agrosector en smart farming, terwijl het aantal studenten van het AOC afneemt. Door een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, probeert dit samenwerkingsverband deze trend te stoppen.

Een ander voorbeeld is het project Gas 2.0: een energy college waarbij zeven scholen en de drie noordelijke provincies zich hebben verenigd. Zij werken samen met het bedrijfsleven aan duurzame alternatieven om landelijk de toonaangevende regio te blijven op het gebied van energie. Deze transitie vraagt om veel nieuwe mensen in de duurzame energiesector en veel nieuwe kennis en vaardigheden van het personeel.

Regionaal Investeringsfonds mbo
Het doel van het Regionaal Investeringsfonds is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 119 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen, die in totaal ruim 108 miljoen euro hebben ontvangen. Bekijk al de toekenningen op deze landkaart of download dit overzicht (pdf).

Nieuwe ronde
Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar opnieuw de mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds. U kunt nu al ondersteuning krijgen bij PBT voor het schrijven van een aanvraag voor de volgende ronde. De eerstvolgend ronde start 1 januari 2019.  

PBT biedt samenwerkingsverbanden ondersteuning bij het indienen van een RIF-aanvraag door het aanbieden van:

  • een brainstormsessie over de contouren van uw plannen en doelen;

  • het faciliteren van business model sessies met uw partners;

  • een SWOT-analyse van het conceptplan van uw aanvraag;

  • uw in contact brengen met de human capital coördinator voor uw relevante topsector om een adhesiebetuiging aan te vragen.

Neem hiervoor contact op met Margriet Lautenschutz (m.lautenschutz@pbt-netwerk.nl) of Sander van der Ham (s.vanderHam@pbt-netwerk.nl).