Deadline aanmelden voor “ecosysteem pps” - Nationaal Groeifonds Katapult

6 juli 2022
17:00 - 17:00

Op 14 april jl. werd bekendgemaakt dat het voorstel "Opschaling van publiek-private samenwerkingen (pps) in het beroepsonderwijs", 210 miljoen euro voorwaardelijk toegekend heeft gekregen vanuit het Nationaal Groeifonds. Hierdoor wordt het mogelijk dat er grote stappen gezet kunnen worden om voldoende én goed geschoolde mensen op te leiden voor het mkb. Met het (voorwaardelijk) toegekende budget is er ruimte om 15 impactrijke initiatieven (ecosysteem pps'en) op te schalen om de impact bij en met het werkveld, en met name het mkb, te vergroten.

Om te komen tot de meest impactrijke initiatieven is aan de provincies gevraagd wat regionale prioriteiten zijn. Waar liggen uitdagingen; waar moet impact worden gecreëerd? Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor de digitalisering van de maakindustrie én de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Denk jij (namens een pps of een consortium van pps’en) een grote bijdrage te kunnen leveren? Zorg dan dat je je aanmeldt vóór 6 juli 2022 17.00 uur.

Het aanmeldformulier en meer informatie vind je op de website van Katapult, via onderstaande button. Je vindt daar ook een totaaloverzicht van de prioriteiten van de provincies.

Meer informatie en aanmelden