Unsplash

Digitalisering in de praktijk

18 juni 2024
13:00 - 17:00
Haarlem

De wereld digitaliseert in rap tempo, zowel in het dagelijks leven als op de werkvloer. Er ligt een grote opgave voor allerlei organisaties, en met name het mkb, om mee te gaan in deze ontwikkeling om toekomstbestendig te zijn. Steeds meer publiek-private initiatieven ondersteunen mkb’ers in deze opgave of werken aan de oplossingen voor de groeiende vraag naar IT/ICT-professionals in Nederland.

Om te verkennen hoe we partijen in het ecosysteem samen op kunnen trekken - zodat ondernemers stappen kunnen zetten - orgiseren de Digitale Werkplaatsen samen met HCA ICT op dinsdag 18 juni 2024 het event "Digitalisering in de praktijk: Werkende aanpakken van en voor aanjagers van de digitale transitie in Nederland". Het event vindt plaats bij Cupola XS in Haarlem.

Dit event is zeker interessant voor iedereen die werkt aan ondersteuning van het mkb in de opgave om te digitaliseren. In het bijzonder voor medewerkers Economische Zaken van gemeenten, provincies en het Rijk. En publieke dienstverleners zoals de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Maar ook voor professionals werkzaam bij regionale triple helix samenwerkingsverbanden of kennisinstellingen, en mkb-adviseurs werkzaam bij private dienstverleners als banken, accountants en brancheorganisaties.

Meer informatie en aanmelden