Bron: Unsplash

Najaarscongres Toekomstgerichte metaal- en metalektro opleidingen

30 november 2022
10:00 - 16:00
Dordrecht

Onlangs is een nieuwe mbo-structuur voor de metaal- en technologische industrie vastgesteld. Daarom vindt op woensdag 30 november 2022 in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht het najaarscongres Toekomstgerichte metaal- en metalektro opleidingen. De bijeenkomst is bedoeld voor HR-managers, praktijkopleiders en praktijkadviseurs binnen bedrijven. Deze dag kunnen zij al hun vragen stellen omtrent de nieuwe structuur. 

De afgelopen vier jaar hebben de MBO Raad, FME en Koninklijke Metaalunie, de bedrijfs(tak)scholen, Holland High Tech en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zich hard ingespannen om de opleidingsstructuur (kwalificatiedossiers) voor de metaal- en metalektro opleidingen te moderniseren. Op 29 september 2022 heeft het bestuur van SBB de nieuwe mbo-structuur vastgesteld.

Een nieuwe structuur roep natuurlijk ook vragen op. Want welke impact heeft dit op de inrichting van het mbo-onderwijs, de bedrijfsopleidingen, de stages bij erkende leerbedrijven en de studenten? En hoe kunnen onderwijsinstellingen en bedrijven dit op zo’n korte termijn succesvol implementeren en verder vormgeven?

Tijdens het najaarscongres staan de antwoorden op bovenstaande vragen centraal. Deelnemers worden geïnformeerd over de aanleiding van de herziening, de inhoud van drie nieuwe dossiers en de onderliggende kwalificaties. Hiernaast krijgen ze handvatten mee om de opgedane kennis pragmatisch toe te passen in de praktijk.
Zo worden deelnemers onder andere meegenomen op het gebied van uitwerkingsdocumenten, lesmaterialen, examinering. En kunnen zij zich laten inspireren door succesvolle praktijkvoorbeelden om het onderwijs vorm te geven. Verder is er veel gelegenheid om te netwerken, en als onderwijs en bedrijfsleven samen te brainstormen over de invulling van de vernieuwde opleidingsstructuur metaal en metalektro.

Meer informatie en aanmelden

Nieuwe mbo-structuur metaal- & technologische industrie

De kwalificatiestructuur van het mbo voor de metaal- en technologische sector is vernieuwd. Vanaf 1 augustus 2023 zullen de ruim 30 kwalificaties die het mbo nu heeft, opgaan in drie hoofdrichtingen. Hierdoor hebben scholen en bedrijven meer ruimte om samen te werken en mee te bewegen met technologische ontwikkelingen, om zo jongeren toekomstgericht op te leiden. Studenten worden bredere vaardigheden geleerd, zodat zij in de hele sector en waardeketen aan de slag kunnen.

De drie kwalificatiedossiers zijn Productietechniek, Mechatronica en Engineering. Deze herziening was hard nodig om het hoofd te bieden aan het enorme arbeidstekort in de maakindustrie. De opleidingen binnen het mbo worden door de nieuwe structuur voor studenten een stuk aantrekkelijker.