Home

February 3 @ 14:30

February 3 @ 17:30

SLIM-voorlichtingsbijeenkomst

Op maandag 3 februari 2020 vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats over SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb, georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bent u geïnteresseerd in het mkb, aanvrager of adviseur? Dan is deze voorlichtingsbijeenkomst voor u bedoeld.

Vanaf maart dit jaar kunnen mkb-ondernemers alleen of in samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Een samenwerkingsverband kan, naast mkb-ondernemers, bijvoorbeeld bestaan uit: O&O-fondsen, sociale partners, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen. De minister van SZW stelt hiervoor € 48 miljoen per jaar beschikbaar.

Daarnaast stelt de minister € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Grootbedrijven uit deze sector kunnen ook en aanvraag indienen.

Tijdens de informatiebijeenkomst:

  • krijgt u informatie over de achtergronden van de subsidieregeling;

  • wordt ingegaan op de aanvraagcriteria en welke kosten voor subsidie in aanmerking komen;

  • en is er uiteraard ruimte voor uw vragen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 31/1/2020 en doet u via de website van het ministerie.