Bron: iStock

W&T-conferentie “Leren voor nu en later… #hoedan?”

7 juni 2023
14:30 - 19:15
Deventer

Op woensdag 7 juni organiseert TechYourFuture samen met KWTO, KWTG en Factory en Fire een W&T-conferentie voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs, directeuren en W&T-coördinatoren. Met dit event willen zij deelnemers helpen om wetenschap & techniek/technologie een (betere) plek geven op school en leerlingen voor te bereiden op het “leren voor nu en later”. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Vragen die onder meer behandeld zullen worden zijn: Hoe ga je planmatig aan de slag met W&T binnen de school? Hoe integreer je dit met andere vakken? En hoe leg je hierbij verbinding met je omgeving?

“Leren voor nu en later… #hoedan?” vindt plaats in De Gasfabriek in Deventer, het programma begint om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur). De middag bevat onder meer een keynote van wetenschapsjournalist Mark Mieras en maar liefst negen verschillende workshops, waarmee de organisatie ervoor wil zorgen dat deelnemers geïnspireerd naar huis gaan. Met praktische inzichten en handvatten om daadwerkelijk (verder) aan de slag te gaan in de dagelijkse praktijk.

Deelname aan de conferentie is kosteloos mede dankzij financiering door de provincie Overijssel, meerdere Techniekpacten in Gelderland en Lerende Leraren Twente. 

Meer informatie en aanmelden