Bron: Pixabay

Webinar Expeditie-subsidieregeling

17 mei 2022
15:30 - 16:30
online

Onlangs is de Expeditie-regeling gepubliceerd. Deze tijdelijke subsidieregeling heeft als doel om bestaande kennis over Duurzame Inzetbaarheid (DI) en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) verder door te ontwikkelen en breder toepasbaar te maken, en ook om ruimte te geven aan vernieuwende experimenten op het gebied van DI en LLO. Om deze regeling toe te lichten wordt dinsdagmiddag 17 mei 2022 een webinar georganiseerd. 

Hoe het doel van de regeling bereikt moet worden?
Mede door het (door)ontwikkelen van praktijk- en wetenschappelijke kennis en deze breed toepasbaar te maken voor bedrijven, organisaties en sectoren om zo meer werkenden te bereiken. Of om naar aanleiding van vragen of obstakels die worden ervaren in de praktijk nieuwe experimenten te ontwikkelen en uit te voeren of bestaande interventies, werkwijzen of methodieken te valideren, toepasbaar te maken voor anderen, verder op te schalen en te onderzoeken.

Voor wie?
Aanvragen kunnen worden ingediend door een samenwerkingsverband vanuit de praktijk (bijvoorbeeld één of meer werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, O&O-fondsen, brancheorganisaties, bedrijven of organisaties), in samenwerking met minimaal één onderzoeksinstelling.

Wanneer aanvragen? 
Het eerste subsidie-aanvraagtijdvak opent op 23 mei 2022 om 09.00 uur, en sluit op vrijdag 24 juni 2022 om 17.00 uur. 

Webinar
Om de regeling nader toe te lichten en om vragen die leven voor het opengaan van het aanvraagtijdvak te kunnen beantwoorden, zal er een webinar worden georganiseerd op 17 mei 2022, van 15:30-16:30 en is te volgen via deze link
Eventuele vragen kunnen ook van tevoren gesteld worden, zodat deze in het webinar kunnen worden meegenomen, via expeditieregeling@minszw.nl.

Meer weten? 
Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is via onderstaande button te vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer informatie