Home

kiezen voor techniek

Anna Reinhold wint Nationale Scheikundeolympiade 2019

Anna Reinhold (17 jaar, 6V) uit Assendelft van het Murmellius Gymnasium in Alkmaar is de winnaar van de 40e Nationale Scheikundeolympiade (NSO). De NSO werd gehouden van 31 mei t/m 7 juni bij Avebe in Groningen. Laurens Smulders (16 jaar, 5V) van het Stedelijk Gymnasium Breda behaalde de tweede prijs. Nena Slaats (18 jaar, 6V) van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven werd derde en de vierde plaats ging naar Berjan Stouwie (18 jaar, 6V) van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. Aan de NSO-voorrondes deden zo’n 5000 scholieren mee. Aan de finale hebben 17 jongens en 3 meisjes deelgenomen; 14 uit 6 vwo en 6 uit 5 vwo.


v.l.n.r. Berjan Stouwie, Nena Slaats, Anna Reinhold, Laurens Smulders

Afvaardiging naar de Internationale Chemieolympiade
De Nationale Scheikundeolympiade is een jaarlijkse wedstrijd voor alle havo- en vwo-scholieren met scheikunde in het profiel. Met deze wedstrijd kunnen leerlingen hun talent in de scheikunde ontdekken en verder ontwikkelen.
De vier winnaars vertegenwoordigen Nederland op de 51e International Chemistry Olympiad, van 21 t/m 30 juli in Parijs (Frankrijk). Aan deze internationale olympiade doen leerlingen uit meer dan 80 landen mee. De Nederlandse deelnemers kunnen zich dan meten met getalenteerde scholieren van over de hele wereld en internationale contacten op doen.

Prijsuitreiking
De prijswinnaars werden toegesproken door de CEO van Avebe, Bert Jansen. Onno de Vreede (hoofd Innovatie en Human Capital van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) reikte de VNCI-Kanjerprijs uit aan de top vier van de NSO en de VNCI-Praktijkprijs aan Justin Shioda uit 6 vwo van Comenius College in Hilversum.
De NSO-scholenprijs (meeste leerlingen in de eerste ronde met minstens 50% score) werd uitgereikt door Emiel de Kleijn, voorzitter van de NSO, aan scheikundedocent Martin Groeneveld van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven. De ceremonie werd afgesloten met het overdragen van het olympiadestokje aan prof. Leon Claessens, decaan van de Universiteit Maastricht en gastheer van de NSO 2020

Nationale Scheikundeolympiade en finaleweek
De NSO vindt jaarlijks plaats om leerlingen enthousiast te maken voor scheikunde en talent een kans te geven zich nationaal en internationaal te presenteren. Na twee schriftelijke voorrondes op school worden de twintig beste leerlingen geselecteerd. Tijdens de olympiadeweek krijgen de finalisten een uitgebreid theoretisch en praktisch programma. Uiteraard is er ook tijd voor sociale activiteiten. De week wordt afgesloten met een theorietoets en een practicumtoets van elk vier uur.
De organisatie van de NSO-week bij Avebe was in handen van Piet Buwalda, manager van het Innovation Center van Avebe. De Rijksuniversiteit Groningen stelde practicumfaciliteiten beschikbaar en verzorgde gastcolleges.
In de theorietoets kwam een breed scala aan onderwerpen aan de orde. Onder andere in de context van het tegengaan van aardappelziekte fytoftora en van het spruiten van aardappels tijdens de opslag. Het practicum stond in het teken van Perfectamyl AC, een product dat Avebe maakt voor voedingsmiddelen o.a. voor noedels. Dit product werd door de leerlingen zelf gemaakt en geanalyseerd.

Bert Jansen (Avebe): "Jullie zijn hier omdat jullie bijzonder zijn. Het is prachtig als je leren kunt combineren met plezier. Ik spreek de hoop uit dat jullie later je talenten kunnen inzetten. Hopelijk bij ons. Een bedrijf als Avebe bestaat niet zomaar 100 jaar, dat kan alleen als je open staat voor vernieuwing."

Emiel de Kleijn (voorzitter NSO): "Leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen is een belangrijk doel van deze olympiade. Daarnaast willen we graag laten zien wat je met een scheikundestudie kunt doen, niet alleen in de wetenschap of het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven. Avebe heeft alles eruit gehaald wat er in zit, niet alleen uit de aardappels die ze verwerken, maar ook uit de 20 toppers die deze week bij hen te gast waren."

Koninklijke onderscheiding
Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel reikte een koninklijke onderscheiding uit aan Johan Broens, een van de leden van het scheikundeolympiade comité. Broens werd voor zijn jarenlange inzet voor de Scheikundeolympiade, de EUSO (European Union Science Olympiad) en IJSO (International Junior Science Olympiad) op nationaal en internationaal niveau benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast heeft Broens ook verschillende functies bekleed en taken verricht voor de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON).

Initiatiefnemers en sponsors
De Nationale Scheikundeolympiade is een initiatief van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Het evenement wordt ondersteund door het ministerie van OCW, Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), ASML, Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON), Lorentz Casimir Lyceum, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV). Uitgeverij Malmberg, Noordhoff Uitgevers, Texas Instruments en Wetenschap in Beeld stellen prijzen ter beschikking.

Meer informatie: www.scheikundeolympiade.nl, https://icho2019.paris/en en www.scheikundeolympiade.science.ru.nl