Wilja Jurg en John van der Vegt ondertekenen toekenning BasisLab

17 december 2021

14 Twentse Maakplaatsen in 2022 uitgebreid met BasisLab

Elke Twentse Maakplaats – gevestigd in een bibliotheek of kulturhus - wordt in 2022 gefaseerd uitgebreid met eigen apparatuur in een hoogwaardig technologisch én creatief lab: een BasisLab*. Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen hier de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en (verder) te experimenteren met nieuwe technieken en creatieve maakprocessen. Op 14 december 2021 is hier het startschot voor gegeven.

*Het BasisLab is een FabLab waar 8 tot 10 mensen tegelijk kunnen werken met niet alledaags beschikbare technieken zoals een 3D printer, plotter of borduurmachine. De ambitie is om zodra de BasisLabs draaien ook de verbinding met het onderwijs te versterken, het BasisLab is namelijk zeer geschikte plek om met kleine groepen aan bepaalde projecten te werken.

Met de ondertekening van de overeenkomst op dinsdagmiddag 14 december 2021 in het Kulturhus De Bijenkorf in Borne, gaven John van der Vegt (bestuursvoorzitter van het ROC van Twente en aanwezig namens Twente Board) en Wilja Jurg (directeur bestuurder van Tetem) het startschot voor de realisatie van BasisLabs in 14 Twentse Maakplaatsen.

Twente Board is het laatste puzzelstukje in de financiering van de BasisLabs en draagt - met de toekenning van de aanvraag door initiatiefnemer Tetem - bij aan een regio-brede dekking in het vrijetijd- en onderwijsaanbod van maakcultuur en technologie voor iedere Twentse inwoner.

“Het is belangrijk om creativiteit bij kinderen en jongeren te stimuleren en ze in aanraking te brengen met nieuwe technologieën. In zo’n uitgebreid lab in je eigen dorp of stad ontwikkel je makkelijker een maker-mindset en belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Dit helpt om je staande te houden in een snel veranderende maatschappij. Ook kan je in het BasisLab je eigen interesses en talenten ontdekken, op grond waarvan je keuzes kunt maken voor een toekomstige studierichting”, aldus Wilja Jurg, directeur van Tetem.

2021.17.12_002 - 14 Twentse Maakplaatsen in 2022 uitgebreid met BasisLab

Ondertekening en robot Mtiny die de geplotterde sticker overhandigde

2021.17.12_003 - 14 Twentse Maakplaatsen in 2022 uitgebreid met BasisLab

3D-printer en plotter (enkele apparaten uit het toekomstige BasisLab)

Waarom een BasisLab? 

De Maakplaatsen zijn vanaf 2019 ontwikkeld vanuit de Proeftuin Maakplaatsen-Generators. Er is gewerkt aan het creëren van een sterk innovatief en technologisch platform waarin cultuur, onderwijs, bedrijfsleven en overheden intensief samenwerken. Samen met de Maakplaatsen wil Tetem verder bouwen aan dit inmiddels gevestigde platform en een nieuwe stevige impuls geven aan de regio. Om dit te verwezenlijken heeft Tetem als opvolging van het huidige Maakplaatsen programma, het BasisLab ontwikkeld.

John van der Vegt beaamt het belang op het verder ontwikkelen op dit gebied. “Als we een aantrekkelijke regio willen blijven voor jong talent dan ligt er een belangrijke link met cultuur. Dan moet je ook een omgeving hebben met cultuur, een mooi landschap, waar je uit kunt gaan, dan gaat dat een stuk verder dan alleen sec die techniek. Daarom juichen we initiatieven zoals die van Tetem - in de bieb of het kulturhuis - enorm toe omdat zij techniek en creativiteit op een laagdrempelige manier toegankelijk maken voor jong en oud. Met deze BasisLabs laat je inwoners ervaren dat techniek niet ingewikkeld is, maar dat ze gewoon leuke, aantrekkelijke dingen doen waarin ze hun creativiteit kwijt kunnen.”.

Ook Martin Velten, wethouder Cultuur van de gemeente Borne is blij met deze ontwikkeling en vindt het belangrijk dat zo’n lab er in zijn gemeente komt. “Wij geven kinderen en jongeren hiermee de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en ontplooien. Daarnaast is het niet alleen een mooie financiële ondersteuning, het draagt ook bij aan het maatschappelijk belang.”.

Uitgelicht door Twente FM