Bron: Unsplash

28 februari 2022

Adviesrapport SBB over betekenis energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie voor mbo-beroepen

De arbeidsmarkt in techniek en gebouwde omgeving staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om hierop te kunnen inspelen zijn voldoende vakmensen nodig. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft daarom (zie het nieuwsbericht op de website van SBB d.d. 24 februari 2022 - een adviesrapport gepresenteerd over de betekenis voor de kwalificatiestructuur, keuzedelen en certificaten in het mbo.

Hoe kom je tot een passend onderwijsaanbod voor vakmensen in techniek en gebouwde omgeving? Hoe kan de kwalificatiestructuur meebewegen met de opleidingsbehoeften die ontstaan of veranderen? Om die vragen te beantwoorden heeft de sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving een tijdelijke werkgroep ingericht: de werkgroep Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. SBB sluit daarmee aan bij actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ambities van het kabinet voor de energietransitie en duurzaamheid.

Nu al veel mogelijkheden

Volgens het onderzoek van SBB zullen er geen nieuwe beroepen ontstaan. Het onderwerp is echter wel van belang voor alle mbo-beroepen in techniek en gebouwde omgeving. De huidige kwalificatiestructuur biedt al veel mogelijkheden om de thema's een plek te geven in dossiers, keuzedelen en mbo-certificaten.
Voorbeelden zijn de keuzedelen Aardbevingsbestendig bouwen, Onderhoud aan windturbines en Energieneutraal ontwerpen en bouwen. Zij-instromers kunnen gebruikmaken van de certificaten Adviseren over energiebesparende maatregelen, Benutten en toepassen van restwarmte en Smart maintenance.

Communiceren, samenwerken en adviseren steeds belangrijker

Vooral generieke vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en adviseren worden steeds belangrijker. Daarom is één van de adviezen om die vaardigheden onderdeel te laten zijn van alle kwalificatiedossiers waar deze van toepassing zijn. Daarnaast gelden, afhankelijk van het beroep, uiteraard vakspecifieke eisen waaraan de vakmensen van de toekomst moeten voldoen.
Er zijn ook wensen voor aanvullingen op de kwalificatiestructuur, zoals voor life cycle-denken, elektrificering, virtual reality en stakeholdermanagement. Deze kunnen een plek krijgen in keuzedelen of mbo-certificaten.

Samenwerken om aanbevelingen in praktijk te brengen

Verder blijkt dat samenwerking, zowel landelijk als regionaal, een belangrijke voorwaarde is om trajecten van de grond te krijgen en de energietransitie te doen slagen. Onderwijs en bedrijfsleven gaan de komende tijd met elkaar in gesprek om te onderzoeken hoe zij de aanbevelingen uit het adviesrapport in praktijk kunnen brengen.

Wil je samen met onderwijs of bedrijfsleven een aanvraag doen voor een keuzedeel of een mbo-certificaat? Bezoek de portal Kwalificatiestructuur of stuur een bericht aan kwalificatiestructuur@s-bb.nl.

Klimaatbanen voor de energietransitie
Onlangs presenteerden UWV, SER en SBB de gezamenlijke publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving over beroepen in techniek en gebouwde omgeving die nodig zijn om de energietransitie vorm te geven.

Meer weten?
Lees dan het volledige adviesrapport Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie of bekijk bijlage 4 met keuzedelen en mbo-certificaten.

Bron: SBB