17 februari 2022

Belemmeringen in ICT-sector door tekort aan personeel

Arbeidsvraag februari 2022

Hoe staat het ervoor met de vraag naar technici? Hoeveel ondernemers ervaren belemmeringen in het leveren van producten/diensten door personeelstekort.

Het CBS houdt een conjunctuurenquête onder bedrijven om het economische klimaat in kaart te brengen. [1] 30,4% van alle werkgevers ervaart belemmeringen in het leveren van producten of diensten door tekort aan personeel in kwartaal 4 2021.[2] In de ICT sector is dit 34,9%. In 2022 verwacht 47,4% van de ICT-ondernemers een grotere personeelssterkte te hebben (te groeien), tegenover 33,5% gemiddeld van alle ondernemers. Daar staat tegenover dat 8,6% van de ondernemers in de ICT-sector verwacht dat de personeelssterkte volgend jaar afneemt, tegenover 4,4% gemiddeld. Toch levert dit alsnog een relatief hoger personeelssaldo op volgend jaar: 38,7% (‘netto aandeel groeiende ondernemers’) in de ICT sector versus 29,1% gemiddeld.[3]

 

[1] Bron: CBS (2022). Via https://www.cbs.nl/coen.
[2] Bron: CBS (2022). Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken. Via https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82435NED/table?ts=1643323939664.
[3] Het personeelssaldo is het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het komende jaar. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in het volgend jaar.

Bijlages en downloads

Download
Arbeidsmarktvraag - TP publicatie februari 2022