13 april 2021

BLOG - De regio in... met Thomas Boekhoud

Vanuit het Platform Talent voor Technologie (PTvT) ben ik actief voor zowel het Techniekpact als voor het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de MBO Raad. Aangezien LLO een belangrijk speerpunt is binnen het Techniekpact sluit dit perfect op elkaar aan. In deze blog zoom ik in op de dynamiek die de 1,4 miljard voor scholing uit het sociaal steun- en herstelpakket met zich meebrengt in de regio.

Want dat is nogal wat. Zo’n enorm bedrag verdeeld over een scala van regels en regelingen. Aan de ene kant is het natuurlijk prachtig dat er zoveel aandacht is voor zo’n ongelooflijk belangrijk onderwerp. Iedereen lijkt ineens in actie te zijn gekomen op een manier die ik voor de coronacrisis niet had durven dromen. Aan de andere kant kan het ook leiden tot versnippering. Of erger; tijdelijke trajecten die met gratis geld duurzame samenwerkingsverbanden uit elkaar drijven of concurreren.

Adviseren en in gesprek
Vanuit mijn beide rollen probeer ik een bescheiden bijdrage te leveren om te helpen dat dit geld op de goede plek komt. Allereerst door mij goed te verdiepen in al die maatregelen en regelingen. Met name door het geven van advies aan iedereen die hiermee aan de slag wilt  en/of het bij elkaar brengen van scholen, bedrijven en regionale overheden.

In de regio krijg ik weleens de vraag hoe het komt dat ik zulke dingen weet. Het antwoord op deze vraag is simpel: dat komt doordat ik heel de dag veel verschillende gesprekken voer. Wat ik feitelijk doe is het ontsluiten van kennis, van regio naar regio. Geen hogere wiskunde dus.

Verbinden
Mijn belangrijkste focus ligt nu op de ‘Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening Covid-19’ waarmee mensen van werk(loosheid)-naar-werk worden geholpen. Met een focus op het praktijkleren in de derde leerweg. Ik verwacht hier heel veel van, omdat het publieke mbo’s dwingt om zich te verdiepen in transitiepaden van werknemers en werkzoekenden. En om te verbinden en samenwerken met private (branche)opleiders en werkgevers binnen de eigen regio op het gebied van LLO. Vanuit het Kennispunt ben ik via Teams al bij een heel groot deel van de arbeidsmarktregio’s op bezoek geweest. En daar zit dan ook weer die meerwaarde van kennisdeling:  ook hier probeer ik vooral de regionale ervaringen te delen en regio’s te verbinden.

Diversiteit en samen bouwen
Het leuke aan mijn werk vind ik zelf de diversiteit en de mogelijkheid om met veel verschillende partners te bouwen aan bestaande en nieuwe projecten. De ene keer ben ik betrokken bij een lerend netwerkje rondom provincies, de andere keer hou ik me bezig met de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingen rondom digitalisering of energietransitie. En de andere keer adviseer ik scholen bij het opzetten van een leven lang ontwikkelen of bij het indienen van een subsidieaanvraag rond NL Leert Door. Ik doe het allemaal met veel plezier.

Oh ja! Wil je zelf een keertje sparren? Dan kan je altijd contact met mij opnemen.

T: 06 143 19 165
E: t.boekhoud@ptvt.nl