17 juni 2021

BLOG - De regio(cijfers) in... met Nina Terpstra

Vanuit het Platform Talent voor Technologie ben ik sinds 2018 verantwoordelijk voor de jaarlijkse update van de Monitor Techniekpact. Ook help ik met datavragen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Soms is dat wel een beetje spannend. Want cijfers kunnen beelden bevestigen, maar óók ontkrachten. Het levert over het algemeen toch altijd wel wat op: inzicht. En dat is mooie winst!

Zo heb ik scholen geholpen die bezig waren met hun aanvraag voor het subsidieprogramma voor technisch vmbo ‘Sterk Techniekonderwijs’. Om een subsidieaanvraag te kunnen schrijven is het nodig helder te hebben welke keuze hun leerlingen maakten voor welke profielen. En hoe het vervolgens zit met doorstroom naar technisch mbo. Eén van de schoolleiders die mij belde voor hulp wist zeker dat hij een goed beeld had van zijn schooldata. Hij vertelde mij: “Ik heb data ontvangen, maar dit klopt niet. Ik weet van al mijn leerlingen met een bètaprofiel dat zij gekozen hebben voor een technische vervolgopleiding. Het is onmogelijk dat nu uit de data blijkt dat de doorstroom slechts voor 50% geldt.”

Kansen
Ik ben daarom samen met hem gaan kijken naar de data waarover Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beschikt. Bij DUO staat namelijk van alle gediplomeerde leerlingen geregistreerd aan welke opleiding en onderwijsinstelling zij hun vervolgopleiding starten. We checkten eerst of de 50% uit de analyse écht klopte en dat was inderdaad het geval. Vervolgens zijn we gaan onderzoeken naar welke opleiding zijn leerlingen van de laatste jaren daadwerkelijk zijn doorgestroomd. Dat niet alle leerlingen, die met een technisch profiel diplomeerden aan zijn school, kozen voor een technische vervolgopleiding was een behoorlijke eyeopener. Maar dit inzicht bood de school wel kansen om na te denken over de motivaties en ervaringen van leerlingen in de les, en de rol van loopbaanoriëntatie in het curriculum.

Blijven leren
Een van de leukste dingen aan mijn werk vind ik dat er altijd weer een nieuwe vraag binnenkomt. Dit geeft de mogelijkheid om iets nieuws uit te zoeken en iemand te helpen. De vragen komen uit allerlei hoeken: van ministeries, provincies, gemeentes, onderwijsinstellingen (vo, mbo, hbo, wo) en bedrijfsleven. Van elke vraag die ik krijg, leer ik zelf ook. Dat levert zowel inhoudelijke verdieping op -kennis over onderwijs en arbeidsmarkt-, als technische vaardigheden.

Excel PowerPivot is een voorbeeld van een programma waar ik tijdens mijn werk mee in aanraking ben gekomen en nu graag gebruik. In dit programma kun je databestanden koppelen en onder andere automatisch in tekst en beeld visualiseren. Superhandig. Het is mijn ambitie om nog verder te leren en experimenteren met verschillende software, zoals geavanceerd koppelen en visualiseren van (grote hoeveelheden) data.

Samenwerken
Ik word er blij van als zich in mijn werk mogelijkheden voordoen om samen te werken met collega’s binnen én buiten de organisatie. Bijvoorbeeld om een project uit te voeren of een presentatie te geven. Ik ben enorm dankbaar voor de samenwerking met vele organisaties en in het bijzonder DUO, CBS, UWV, ROA en SBB. Deze organisaties verzamelen namelijk gegevens over het onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Daar komt ongelooflijk veel bij kijken. Die data stellen zij online beschikbaar of kunnen we opvragen. Dat is ontzettend waardevol.

En (regionale) samenwerkingen is precies ook één van de speerpunten van het Techniekpact, en dat zorgt ervoor dat kennis makkelijk uitgewisseld wordt. Met als doel om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt structureel te verbeteren. Een prachtige missie waar ik met veel plezier ‘vanuit de cijfers’ een steentje aan bijdraag.

Nina Terpstra
Platform Talent voor Technologie

Over de auteur

Nina Terpstra

Projectleider data & onderzoek
E: n.terpstra@ptvt.nl
M: 0611025311