Aldiston Munting ©Jan Buwalda

18 november 2021

'Corona heeft de toekomst van 3D-printen onmiskenbaar aangetoond'

‘Corona maakte al heel snel duidelijk dat we onze leerlingen voortaan op een andere manier moesten koppelen aan het bedrijfsleven. Die kans zagen we en hebben we opgepakt. Nu lopen wij voorop met de toepassing van nieuwe techniek, die van 3D-printen. Dit biedt voor ons ongekende mogelijkheden om het bedrijfsleven direct bij het onderwijs te betrekken. Niet alleen de bedrijven zijn enthousiast, maar ook de docenten hebben een nieuwe inspiratiebron. Met deze nieuwe technologie lopen ze voorop!’ zegt Alidston Munting, programmamanager Passie in Techniek (PIT).

Telefoonstandaard als startpunt
‘Tijdens de eerste corona golf was de druk al erg groot op het IC-personeel. Naast een intense verzorging van de COVID-patiënten die op de IC lagen, zorgden de IC-verpleegkundigen er ook nog voor dat de patiënten contact met het thuisfront konden hebben. Dit deden zij door een smartphone vast te  houden tijdens een (video) gesprek tussen patiënt en familie. De patiënten waren zo verzwakt dat zij dit niet zelf konden. Een IC-arts van het Antonius Ziekenhuis in Sneek vertelde mij over de extra belasting die dit was voor het personeel. Wij hebben toen een telefoonstandaard voor de IC’s ontwikkeld. Op een vrijdag hebben wij een proef telefoonstandaard geprint en op maandag kwam de vraag of wij direct 36 stuks voor de IC en corona-afdelingen konden maken. Van idee naar uitgebreidere productie!

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
‘Naar aanleiding van het inzetten van de telefoonstandaard op de corona-afdelingen zocht de leverancier contact met ons. Hij heeft ons de mogelijkheden laten zijen van 3D-printers. Het is ongekend wat er allemaal kan, aldus Munting. ‘Wat te denken van het printen in staal met dezelfde kwaliteit als bij traditioneel produceren, maar met beduidend minder kosten. We zijn gaan onderzoeken op welke manieren we de mogelijkheden die professioneel 3D-printing biedt, toe kunnen passen in de leerdoelstellingen en de ontwikkelingen in de markt. Vanaf het begin zijn docenten betrokken geweest. Zo zijn wij samen bij bedrijven op bezoek gegaan die deze technologie al langer gebruiken en hebben ze de hemd van het lijf gevraagd. Hoe passen jullie het nu toe? Waar liggen kansen? Tijdens onze netwerkbijeenkomst hebben wij de vraag gesteld hoe wij als toonaangevend techniekonderwijs hier in de regio op kunnen inspelen’. We hebben vervolgens een projectplan gemaakt waarmee we het professioneel 3D-printen in ons onderwijs een belangrijke rol toedichten. Met ondersteuning van het Amerikaanse moederbedrijf van onze leverancier, zijn we samen met de docenten een plan aan het uitwerken wat we concreet in het onderwijs met 3D-printen willen doen en waarom. Hiermee is de basis van een duurzame samenwerking gelegd. Duurzame samenwerking met het bedrijfsleven is, naast het aanbieden van innoverende technieken, ook een van de pijlers van Sterk Techniekonderwijs. Dit heeft geresulteerd in een mooi aanbod voor onze eigen regio. Wij delen dit dan ook graag met andere scholen en/ of andere regio`s binnen Sterk Techniekonderwijs die met professioneel 3D-printen aan de slag willen gaan.’

Foto1c1
Foto2

Klaar voor de toekomst
‘Deze 3D-printtechnologie is voor ons als school natuurlijk geweldig. Met nieuwe ontwikkelingen bezig zijn, daar worden docenten enthousiast van, vertelt Munting. ‘Ze zien dat dit iets van de toekomst is. De verwachting is dat binnen vijf tot tien jaar ongeveer 50 procent van de maakindustrie met professionele 3D-printers werkt. Wij willen ervoor zorgen dat onze leerlingen, na het behalen van hun diploma, nog beter toegerust zijn om de overstap te maken naar het bedrijfsleven. Daarom zijn wij vanuit Passie in Techniek ondersteund door onze samenwerkingspartners (Cadmes, Markforged en Mark 3D Benelux) bezig met lesmateriaal te ontwikkelen voor onze leerlingen: ‘Denken, Designen én Produceren in 3D!’ Dit is dan ook meteen de slogan van het project.’

De docenten bekijken hoe zij met een paar aanpassingen hun idee of lesstof ook interessant kunnen maken voor andere onderwijsgroepen. Hierdoor ontstaat er dan weer samenwerking met docenten uit andere vakgebieden. Je ziet het enthousiasme en een nieuwe dynamiek ontstaan. Er is ruimte om met elkaar met de mogelijkheden en toepassingen van deze printtechnologie bezig te zijn en erin te investeren. Vanuit ons netwerkbureau Passie in Techniek ondersteunen wij ze daarbij. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het schrijven van investeringsvoorstellen. Ook het belang van docenttrainingen was van meet af aan duidelijk. Want met alleen het in huis halen van de techniek, ben je er natuurlijk niet. Dan staat er weliswaar een mooie printer, maar het is belangrijk dat de docenten de leerlingen laten zien hoe ze daar mee moeten werken. Deze trainingen stellen wij zelf samen waarbij de nadruk ligt op het 3D-denken, 3D-designen, 3D-prototypen en 3D-printen. Een nauwe samenwerking tussen docenten, leverancier en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven is ontzettend belangrijk’, benadrukt Alidston Munting. ‘Want op die manier sluit ons onderwijs het beste aan bij dat wat er nu en in de toekomst in de praktijk wordt gevraagd.’

‘De komende jaren gaat natuurlijk het een ander veranderen. Denk aan veranderingen als gevolg van de energietransitie. Toch blijven ook dingen zoals ze nu in de basis zijn. Autobanden zullen altijd gewisseld moet worden, net als het vervangen van lampjes en remschijven. Het is aan de docenten om te leren ondernemen en te experimenteren’, zegt Munting. ‘De activiteiten in de regio vormen de basis van het toekomstige onderwijs. Welke vraag is er en hoe kunnen wij met ons onderwijs daarop inspelen. We kunnen zo ontzettend veel van elkaar leren en profiteren.’

Netwerkbureau
'Waar andere regio’s vaak kiezen voor een aanpak met een projectgroep, beschikken Winkler Prins (Veendam) en het dr. Aletta Jacobs College (Hoogezand) over een netwerkbureau. Het netwerkbureau wat volledig door personeel uit de betrokken scholen wordt bemenst, vormt de verbindende schakel tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Daarnaast voert het de projectorganisatie uit en zorgt het voor verbinding tussen de diverse programmalijnen en worden onderwijsontwikkelingen begeleid. Het netwerkbureau van PIT is fulltime bezig met de ontwikkeling van onderscheidend techniekonderwijs en heeft daardoor slagkracht. Zelfs in coronatijd. PIT ondersteunt docenten en helpt met vragen die docenten hebben. Ook in het aanhaken en samenwerken met het bedrijfsleven denken wij graag met ze mee', zegt Munting.  'We laten zien hoe zij goede gesprekken met samenwerkingspartners kunnen voeren en zich in kunnen leven in de wensen van het bedrijfsleven. ‘Hoe creëer jij meerwaarde voor het bedrijf om duurzaam samen te werken’? Dit gaat echt verder dan de vraag om een stageplek, materialen of een gastles.’