Trudy Vos ©TP

20 oktober 2021

‘De vrijblijvendheid moet eraf’

De afgelopen jaren zijn veel initiatieven ondernomen om meer meiden te enthousiasmeren voor een technische opleiding en vrouwen te behouden voor de technische sector. Het verhogen van het aandeel meiden en vrouwen in opleidingen en op de arbeidsmarkt gaat echter nog steeds moeizaam. Trudy Vos, lid van College van Bestuur van ROC van Twente én voorzitter van de Stuurgroep meer meisjes in MBO-techniek en Lian Hees, student Bouwkunde bij ROC van Twente en het boegbeeld van ‘studentes in tech’ aan het woord over het probleem en de oplossing.

De urgentie om te investeren in meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT is en blijft hoog. Slechts 14% van de technische beroepen wordt in Nederland uitgeoefend door vrouwen. Vanwege de grote vraag naar technische geschoold personeel én het belang van diversiteit, is het achterblijven van het aandeel vrouwen problematisch. Begin dit jaar startten een aantal partners van het Techniekpact (FME, NL digital, Wij Techniek, VHTO, MBO Raad, Platform Talent voor Technologie en de ministeries van OCW en EZK) de coalitie Meer vrouwen in bèta, techniek en ICT om het tij te keren.

Hardnekkig probleem
In februari van het vorig jaar kwam Trudy Vos hier ook al aan het woord over dit onderwerp. Ze is duidelijk: sinds die tijd is er te weinig resultaat geboekt. Het leidt tot het nodige ongeduld bij Trudy Vos. ‘We zijn al lang met dit onderwerp bezig, maar het verandert maar mondjesmaat. Het is een hardnekkig probleem. De tijd is rijp voor een doorbraak. Vrouwen kunnen in de technieksector ook inhoudelijk het verschil maken: ze zijn goed in het bedenken van creatieve oplossingen, juist dat hebben we nu nodig. Meisjes zijn dus knetterhard nodig in de techniek.’

Oplossingen
Trudy Vos signaleert dat er te weinig gebeurt met de oplossingen, van bijvoorbeeld VHTO, die ze begin 2020 ook al noemde. ‘Het “uiterlijk” van het techniek(onderwijs) blijft te rolbevestigend. Taal, voorlichting, beelden, kleurstellingen, vacatureteksten…ze zijn gericht op jongens. Terwijl we weten dat een andere presentatie werkt om meisjes te interesseren én we weten dat ze jongens niet afschrikt. Meisjes zeggen vaak zelf dat ze niets met techniek hebben. Maar je wordt de hele dag omringd door techniek en maakt er voortdurend gebruik van. Hoe kun je dan zeggen dat je er niets mee hebt?” Lian Hees herkent dit beeld. ‘We moeten techniek als optie blijven aanbieden. Ik ben zelf hartstikke blij met mijn technische opleiding, ik ben creatief en tekende al van jongs af aan. Ik pas helemaal bij de bouw en ik voel me er thuis. Ik zou niet anders willen en zie niet in waarom dat ook niet voor andere meiden kan gelden.’

Target
Nieuwe methoden zijn niet per se nodig, vertelt Trudy Vos. ‘We weten wat werkt, maar het moet wel gebeuren. De vrijblijvendheid moet eraf, het gas moet erop. Commitment van het bestuur is nodig, van instellingen en opleidingen en het helpt enorm als er financiële middelen tegenover staan. Ik ben heel blij met een initiatief als Sterk techniekonderwijs dat sinds 2020 vier jaar lang zorgt voor jaarlijks 100 miljoen euro extra voor technisch vmbo-onderwijs. Het zou goed zijn dat hieraan de voorwaarde wordt gekoppeld dat iedere vmbo-school expliciet aandacht besteed aan het interesseren van meisjes voor techniek.’

Coalitie
De coalitie Meer vrouwen in bèta, techniek en ICT kan helpen door de aanpak beter af te stemmen en de impact te vergoten, vervolgt Vos. ‘SBB kan zorgen voor een genderneutrale beeldbank en kan het onderwerp meenemen in de accreditatie van leerbedrijven. Veel bedrijven hebben nog steeds het idee dat ze door goed te concurreren aan voldoende personeel komen, maar dat is niet meer genoeg. Ze doen er goed aan om te investeren in een veilige en prettige omgeving voor iedereen, dus ook voor meisjes en jongens met een niet-westerse achtergrond. Diversiteit is goed voor elk bedrijf en beide groepen zijn ondervertegenwoordigd in de techniek. Maar we gaan het tekort niet alleen oplossen met handen. We moeten slimme en innovatieve oplossingen vinden, en ook daar kunnen meiden heel goed bij helpen.’  

Ruimte voor creativiteit
Meer inzet, meer urgentie en meer structurele aandacht om meisjes te interesseren voor techniek. Helpt dat? ‘Ja’, zegt Lian Hees. ‘Het helpt dat je als meisje weet dat je niet alleen bent. Als er meer diversiteit komt dan is het makkelijker voor meiden om voor techniek te kiezen. Ik laat me niet afschrikken, maar andere meiden misschien wel. En bedrijven kunnen ook meer doen, zoals meidendagen organiseren. Dan kunnen ze laten zien wat er in technische bedrijven gebeurt. De techniek is een prachtige sector. Je bedenkt oplossingen voor maatschappelijke problemen en er is heel veel ruimte voor creativiteit.’

2021.18.10 Foto Lian Hees

Lian Hees