Thea Koster en presentator Dolf Jansen

15 juni 2020

‘Maak technologie en digitalisering tot verplicht onderdeel in elke opleiding’

"Beroepen veranderen door alle technologische innovaties en uitdagingen razendsnel. Richt het onderwijs daarop in en zorg voor een verplichte cross-over met technologie en digitalisering in elke opleiding. Dit vergroot de kans van nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt," aldus Techniekpact voorzitter Thea Koster, vandaag op de Jaarconferentie.

Kijk de Jaarconferentie hier terug: 

Centraal thema op deze conferentie was de doorontwikkeling van het Techniekpact. Bestuurders van onderwijs, bedrijfsleven, werkgevers, werknemers, regio’s en het Rijk tekenden in 2013 het Techniekpact om zo ‘door structurele aanpak zorg te dragen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu ėn van morgen’. Terugkijkend noemt Thea Koster de publiek-private samenwerking in de regio’s als een van de belangrijkste winstpunten.

Als voorzitter kreeg Koster de opdracht – vanuit de ministeries EZK, OCW en SZW - een advies uit te brengen voor de toekomst van het Techniekpact. Vandaag op de Jaarconferentie presenteerde Thea Koster haar advies. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) was hierbij aanwezig.

Het optreden van Thea Koster en Mona Keijzer is hier terug te kijken: 

Kijkend naar de toekomst, zijn volgens Koster fundamentele veranderingen in het onderwijs onontkoombaar. "Technologische en digitale vaardigheden moeten", aldus Thea Koster, "in elk curriculum zitten, zowel in primair als in voortgezet onderwijs. Maar, verbeter ook de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt; en zorg dat hybride docentschap opgenomen wordt in HR-beleid van zowel beroepsonderwijs als bedrijfsleven."

Dat de instroom van jongeren met een niet-westerse achtergrond en meisjes in de techniek sterk achterblijft, is voor Koster een doorn in het oog. "Bij het verhogen van de instroom in de techniek gaat het om twee dingen: het blijven benaderen van iedereen op jonge leeftijd en extra inzet op doelgroepen die qua instroom achterblijven. Laten we de durf hebben om hier nu gewoon eens kwantitatieve doelstellingen voor af te spreken."

Om de publiek-private samenwerking nog succesvoller te maken, is volgens Koster er een duidelijke agenda vanuit het Rijk nodig. "Dat zal leiden tot meer focus op cruciale thema’s in de regio’s, zonder dat daarmee de kracht van de regionale samenwerking verloren gaat."

Koster sloot haar advies af met het thema ‘leven lang ontwikkelen’. Dit moet volgens haar een terugkerend onderdeel worden in de loopbaan van mensen. Waarbij er voor iedereen een individueel loopbaanbudget beschikbaar is en de regie in de regio ligt.

Het advies van Thea Koster is te lezen op www.techniekpact.nl/doorontwikkeling-techniekpact-2020

 

Update december 2020

De kabinetsinzet voor Techniekpact in 2021 is eind november naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze inzet is mede tot stand gekomen n.a.v het advies dat Thea Koster dit jaar tijdens de jaarconferentie presenteerde en het evaluerend advies van SEO. Het Techniekpact is in december 2020 tijdens een Schriftelijk Overleg behandeld in de Tweede Kamer. Binnenkort komt het kabinet met een reactie op de daar ingediende vragen. De kamerbrief over inzet Techniekpact 2021 kun je hier downloaden.