13 april 2021

“Er moet in de basis wat veranderen”

Techniekpactvoorzitter Thea Koster doet een dringende oproep aan het nieuwe kabinet om meer aandacht te hebben voor de structurele tekorten in de technische sector. Vandaag deelde zij haar oproep met verkenner Tjeenk Willink.

 “De noodzaak en het belang van een goed ontwikkelende technische sector is mede door de huidige crisis enorm. De urgentie van de acties die daarvoor nodig zijn is alleen maar groter geworden. Kijk alleen maar naar de energietransitie wat dat vraagt. Er mag geen tijd meer verloren gaan!”,  aldus Koster.

Centraal in haar oproep: de must voor meer aandacht voor wetenschap en techniek in het hele onderwijs. Waarbij alle kinderen al op jongere leeftijd in aanraking moeten komen met techniek, technologie en digitalisering. De instroom in de techniek wordt aanzienlijk groter als wij de eerste kennismaking en ervaringen een prominente plek geven in het basisonderwijs,” aldus Thea Koster “ Dus aan het begin van de basisschool en niet zoals nu ook nog vaak pas op een leeftijd van 13/14 jaar. Dat is, weten we inmiddels, te laat, dan zijn de keuzes al gemaakt. We moeten daar voor gaan zitten en kijken naar een doorlopende leerlijn."

Naast de noodzaak van vergroten van de instroom aan de basis benoemt zij twee andere prioriteiten. “In technisch beroepsonderwijs moet de vraag en ontwikkelingen vanuit de sector centraal komen te staan. Daarnaast moeten wij alle mogelijkheden die er liggen op thema’s als leven lang ontwikkelen en docententekort gaan benutten.  Dit geeft een boost aan de zij-instroom en diversiteit. De technieksector is een geweldig leuke sector waar enorm veel werk is en je waar je een mooie carrière in kunt opbouwen. Kortom actie!

De voorzitter van het Techniekpact gaat ervanuit dat haar oproep gehoor krijgt en een prominente plek krijgt in het nieuw te vormen regeerakkoord. “Niet alleen is het breed gedragen, de Tweede Kamer heeft zich in december nog uitgesproken over het grote belang van de sector techniek en de rol die het Techniekpact daarin heeft,” aldus Koster. “Het Techniekpact is een samenwerking van alle partijen in deze sector. Bedrijfsleven, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties en het Rijk werken vanuit een gedeeld belang samen en zijn eensgezindheid over wat er nu moet gebeuren, een unicum in Nederland!”

Bijlages en downloads

Download
Oproep vanuit Techniekpact voor het nieuwe kabinet