29 juni 2023

Havo-meiden kiezen even vaak voor natuurprofiel als jongens

Op de havo kiezen meiden even vaak voor een natuurprofiel als jongens, een doorbraak in gendergelijkheid. Het verschil dat er tien jaar geleden nog was, is verdwenen. Niet alleen op de havo boeken de vrouwen voortgang. Zo zijn meer vrouwen in de techniek gaan werken en geven vrouwelijke bètadocenten steeds meer lesuren. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact die vandaag is gepresenteerd.

In de Monitor Techniekpact is dit jaar extra aandacht voor het verschil tussen mannen en vrouwen.

Onderwijs

 • Het is positief dat de keuze voor een natuurprofiel op de havo nu gelijk verdeeld is over jongens en meiden qua aandeel (36%). Beide aandelen zijn wel hoger geweest. Zo waren de aandelen in 2016/ 2016 46% (jongens) en 39% (meiden) Het is ook zorgelijk dat het aandeel jongens dat voor een natuurprofiel kiest op de havo al jaren aan het afnemen is.
 • Een ander flink aandachtspunt is dat jongens met een natuurprofiel nog beduidend vaker kiezen voor een bètatechnische studie (67%) dan meiden (27%).
 • Op het vwo is het verschil in keuze voor een natuurprofiel nog 1 procent. Ook hier zijn beide aandelen respectievelijk hoger geweest. Echter het laatste jaar is er voor zowel jongens als meiden een stijging van 2 procentpunt tot 59% (jongens) en 58% (meiden). Ook hier geldt dat jongens met een natuurprofiel vaker kiezen voor een bètatechnische studie (74%) dan meiden (49%), al is dat verschil een stuk kleiner dan bij de havo.
 • Het aandeel meiden met een technisch profiel neemt in het vmbo licht toe. Jongens (79%) stromen vanuit een technisch profiel vaker door naar een technische mbo-opleiding dan meiden (45%)
 • Bij mbo zien we weinig verandering. Bij de instroom in bètatechnische studies zijn mannen sterk in de meerderheid.
 • Er is een verschil tussen mannen en vrouwen bij de keuze voor een mbo-opleiding. Mannen kiezen voor allerlei verschillende opleidingen. Vrouwen doen dat niet. Een groot deel van hen kiest voor een opleiding in media- en vormgeving, ambacht-, laboratorium- en gezondheidstechniek. En niet in andere richtingen zoals bijvoorbeeld de bouw.
 • De laatste tien jaar is de man/vrouw ratio veranderd in het bètatechnisch hoger onderwijs. Waar in het hbo in 2012/13 21% van de instroom in bètatechnische studies bestond uit vrouwen, is dat in 2022/23 28%. In 2012/13 maakten vrouwen 38% uit van de instroom in bètatechnische opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs, in 2022/23 is dit 43%.
 • Ook is er een verschil in opleidingskeuze. Vrouwen kiezen vaak voor opleidingen gerelateerd aan gezondheid of laboratorium of aan vormgeving en kunst. Over de hele linie is er echter wel een toename van vrouwen in bètatechnische studies, waaronder een grote groei van vrouwen in een opleiding Bouwkunde (hbo en wo).
 • Vrouwen staan steeds vaker voor de klas bij bètatechnische lessen. De afgelopen tien jaar is dit toegenomen van 29% naar 39%.

Arbeidsmarkt

 • Van de werkende vrouwen heeft 7% een technisch beroep tegenover 31% van de werkende mannen. Ook hier is sprake van een grote toename. Waar er in 2013 nog 188.000 vrouwen die een technisch beroep hadden, in 2022 is dat 304.000, ruim anderhalf keer zoveel. Bij mannen is er in diezelfde periode ook een toename, van 1,3 miljoen naar ruim 1,5 miljoen. Relatief gezien is de toename van vrouwen echter groter.
 • Kijkend naar welk deel van de technische beroepen wordt uitgeoefend door vrouwen dan is te zien dat het aandeel vrouwen verder is toegenomen. In 2013 was het aandeel vrouwen 12,6% en in 2022 is dat 16,5%.
 • De groei zit vooral in de ICT-beroepen, en in de jongere leeftijdscategorie.
 • Vrouwen met een technische opleiding (4,4%) zijn vaker werkloos dan technisch opgeleide mannen (2,0%).
 • In de top-7 van technische beroepen van mannen en vrouwen zit veel overlap. Toch zijn er ook er zijn ook verschillen. Vrouwen werken relatief vaak als architect of bioloog en natuurwetenschapper terwijl mannen juist heel vaak een beroep hebben als elektricien of elektronicamonteur, timmerkracht en productiemachinebediener.
 • In alle technische beroepsgroepen zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. Het percentage vrouwen is zeer laag bij o.a. lassers, plaatwerkers, timmerlieden, bouwarbeiders, elektriciens, schilders, metaalbewerkers, procesoperators, automonteurs, loodgieters, machinemonteurs en productieleiders.  

De Monitor Techniekpact is een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid en geeft inzicht in de stand van bètatechniek. Deze database is in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de cijfers altijd toegankelijk zijn. In de Monitor Techniekpact wordt een uitsplitsing gemaakt naar verschillende richtingen waaronder techniek en ICT. Via de vergelijkingstool is het mogelijk zelf filters aan en uit te zetten en zo vergelijkingen te maken.

Webinar "Onderwijs- en arbeidsmarktdata 2023"

Weet jij hoe het ervoor staat in de techniek en ICT? Ben je helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen en trends in het onderwijs en op de arbeidsmarkt? En weet je hoe je zelf datavergelijkingen kunt maken?

Ontdek het antwoord op deze en nog veel meer vragen tijdens het webinar “Onderwijs- en arbeidsmarktdata 2023” op donderdag 14 september 2023 van 11.00-12.00 uur.