30 maart 2023

Het belang van de lange adem

Column

De verkiezingen zijn inmiddels al even achter de rug, aan de Provinciale tafels zijn de eerste verkennende gesprekken vast al gevoerd. Ik weet, vanuit mijn wethouderschap, nog als de dag van gister hoe dat was die eerste periode na de verkiezingen. Een drukte van belang! “Wie gaat met wie” en wat zijn dé topprioriteiten voor de aankomende periode. Mappen vol papier en plannen. Een dynamische periode.

Ondanks de politieke verschuivingen zal de boodschap van het Techniekpact niet anders zijn dan voorheen. Meer instroom in de technische sector en het echt structureel veranderen van het klimaat rondom de keuzes voor meer technische opleidingen en beroepen is een kwestie van een lange adem. Daar gaan een heel aantal bestuurlijke periodes overheen voordat je kunt oogsten wat je gezaaid hebt. En laat dat nou het vaak lastig zijn in de politiek! Snel resultaat is bijna een voorwaarde, alleen kosten grote veranderingen veel tijd.

Ik hoop dat we in staat zijn om het grote belang van die lange adem onder de aandacht te blijven brengen. Nut en noodzaak om de fundering die we neergezet hebben uit te bouwen. Dat vraagt focus, keuzes maken en ook voor het Techniekpact bijsturen en vernieuwen. Groene en digitale banen, arbeidsinnovatie allemaal thema’s die van belang zijn om de technische sector te laten groeien de aankomende jaren. En die groei hebben we hard nodig, de invloed van techniek in onze samenleving is alleen maar groter aan het worden!

Ik hoop dat het Techniekpact volop voorbij zal komen op al die Provinciale tafels. De kracht van het Techniekpact zit in de samenwerking onderwijs, overheid en bedrijfsleven en daar hebben we de provincies heel hard bij nodig! Juist op dat decentrale niveau weten we elkaar als partijen goed te vinden en kunnen we de grootste verandering teweeg brengen.

Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact