Monique van Haasteren, FME - @TP

26 maart 2024

Hoe de "technische man" vaker een vrouw wordt

Misschien is het helemaal niet zo moeilijk om meer vrouwen te strikken voor een baan in de techniek. Als je maar begrijpt wat ze nodig hebben. In deze krappe arbeidsmarkt is het vechten om talent en goede arbeidskrachten. Zo bekeken is het vreemd dat er niet eerder structureel is gekeken naar het opvallend lage aantal vrouwen binnen de technische sector. Bijna alsof het een gegeven is, waar we maar mee moeten dealen. Inclusiviteit staat inmiddels op de agenda van de meeste (tech)bedrijven, maar vrouwen daarin als aparte groep zien, dat is toch vrij nieuw. 

Een jaar geleden kwam Techniek Inclusief van de grond: een pilotproject waarbij 11 bedrijven in themasessies werkten aan een plan om meer vrouwen te werven voor hun organisaties én om hen te behouden. En ze brachten het meteen in de praktijk. Dit project is zo succesvol dat er nu een volgende stap wordt gezet. Monique van Haasteren is portefeuillehouder: 'Dit jaar willen we Techniek Inclusief naar meer dan 50 bedrijven uitbreiden.'

Bewustwording
In tegenstelling tot andere Europese landen, associëren wij techniek nog altijd met mannen. Er is een weinig inclusieve werkcultuur en maar een beperkt aantal rolmodellen. Slechts zo’n 16% in de technische beroepen is vrouw en 70% verlaat binnen 10 jaar de sector. Monique van Haasteren: 'Met Techniek Inclusief willen we een cultuurverandering teweegbrengen en een betere gender balance realiseren bij onze Techniekpartners. Het zou geweldig zijn als het ooit fifty-fifty wordt in de sector. Dat begint met bewustwording.'

Luister naar de vrouwen die al werken in je bedrijf, want zij weten je heel goed te vertellen waar de eerste verbeterpunten liggen.
- deelnemer pilot Techniek Inclusief

Bij vrouwen wordt het lastig
Het is niet zo dat diversiteit niet op de agenda staat bij de technische branches, merkt van Haasteren: 'Overal waar ik kom hoor ik "Bij ons is iedereen welkom". Maar als ik specifiek naar vrouwen vraag, dan wordt het toch wel lastig. Waarom zou dat een aparte groep moeten zijn? Terwijl vrouwen echt onderbelicht en ondervertegenwoordigd zijn en ook een eigen aanpak vragen. Vrouwen- en mannenrollen zitten zo in de haarvaten van onze maatschappij.'

Van Haasteren wil dat ondernemers beter snappen wat vrouwen nodig hebben om zich aangetrokken te voelen tot de branche en zich prettig te voelen op de werkvloer. 'Iedereen heeft vooroordelen en stereotype beelden bij vrouwen. Dat was voor de betrokken mannen in de pilot wel een eyeopener. Ze kijken nu echt anders naar deze doelgroep en zien in dat het taalgebruik niet altijd passend is, of dat vrouwen toch elke keer een stapje bij moeten zetten en niet snel serieus worden genomen. Ook in vergaderingen, waar mannen nog altijd de boventoon voeren. Ze zijn zich nu meer bewust van de positie van de vrouwen binnen hun organisatie en welke hordes die moeten nemen steeds. En ook van hun eigen rol daarin!'

Je merkt meteen dat het veel meer leeft in de organisatie en het gesprek wordt meer gevoerd. Denk groot en begin gewoon klein.
- deelnemer pilot Techniek Inclusief

Handige checklist
Techniek Inclusief presenteerde onlangs een checklist voor organisaties die serieus aan de slag willen om hun bedrijf aantrekkelijker te maken voor vrouwen. Een handzaam A-4, met praktische handvatten over de basisbehoeften van vrouwen, tips voor werving en selectie en hoe je vrouwelijk potentieel ook kunt behouden. Het begint al met taalgebruik en of je vrouwen laat zien in de afbeeldingen op je website. Het lijkt zo simpel, maar het heeft veel invloed. Behoud is minstens zo belangrijk als werving, benadrukt Monique van Haasteren: 'Daarvoor is een inclusieve werkomgeving vereist, dat iemand zich prettig en thuis voelt en zich durft uit te spreken, onafhankelijk van wie je bent. Anders kan je die vrouwen wel binnenhalen, maar dan zijn ze ook heel snel weer weg.' De bedrijven die aan de pilot deelnamen vonden de kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren ook heel prettig. Van Haasteren ziet ook dat iedereen het weer anders aanvliegt: 'De één doet heel praktisch kleine aanpassingen op de werkvloer en de ander gaat er veel meer beleidsmatig mee aan de slag.'

Techniek Inclusief schaalt op
Het vervolg van Techniek Inclusief wordt onderdeel van het Aanvalsplan Techniek, waarvan actielijn 3 zich specifiek richt op de instroom en het behoud van nieuwe doelgroepen in de verschillende sectoren. Daardoor haken nu ook de vakbonden en de opleidingsfondsen aan. Ook zijn er nieuwe industriepartners bijgekomen, waaronder BOVAG. Het is de bedoeling dat aan het vervolg van Techniek Inclusief minstens 50 bedrijven meedoen, verdeeld over regio’s. In de pilot waren alle bijeenkomsten nog fysiek, mogelijk dat in de opschaling de theorie online aangeboden wordt. Via een blog die van Haasteren onlangs publiceerde riep ze bedrijven al op om zich aan te sluiten.'

Ik vind het een heel leerzaam en waardevol traject. Vooral voor mij als persoon, omdat je erachter komt dat je toch onbewust vooroordelen hebt.
- deelnemer pilot Techniek Inclusief

'Vanuit de pilot zijn al mooie, concrete successen geboekt, zoals meer vrouwelijke sollicitanten. Een ander bedrijf is het gesprek aangegaan met de vrouwelijke medewerkers: waar lopen jullie tegenaan, wat heb je nodig om lekker te werken en je hier goed te voelen? Een andere deelnemer heeft drie vrouwen aangenomen in operationele functies op de werkvloer. Iedereen heeft er baat bij als we meer vrouwen naar de techniek kunnen trekken en ze daar ook houden. Het maakt de visvijver gewoon groter. Mijn droombeeld is dat het gewoon normaal is dat vrouwen in de techniek werken. Daarom ook houden we koers op deze vrouwen!'

Aanmelden voor Techniek Inclusief

Over Monique van Haasteren

Monique van Haasteren is vanuit FME portefeuillehouder van Techniek Inclusief. FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, met 2.200 leden en 220.000 medewerkers in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. De gezamenlijke omzet van de FME-leden bedraagt € 139 miljard en zij exporteren voor € 59 miljard.