Techmission010

Hoofdartikel regio zuidwest

Door de diversiteit van deze verschillende arbeidsmarktregio’s staat het leren van elkaars techniekagenda’s, het gezamenlijk optrekken om landelijke belemmeringen te adresseren en die op regionaal niveau op te lossen, centraal. Vanaf begin van het Techniekpact wordt deze regio vanuit Gemeente Rotterdam met nu Said Kasmi als verantwoordelijk wethouder met kring van vertegenwoordigers uit iedere regio en in afstemming met de gedeputeerden Zeeland en Zuid-Holland en hun ecomomic boards.

Regio Zuidwest kenmerkt zich door een hecht netwerk dat veel samenwerkt en elkaar makkelijk vindt en snel kan schakelen en kennis uitwisselt. Zo wordt er voor thematieken waarin techniek en technologie een grote rol speelt (Smart Industry, Klimaatakkoord) het netwerk van het Techniekpact slim benut, zoals bij het Servicepunt Techniek Zuid-Holland waarin de Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen, de vakbonden, het Leerwerkloket en de Werkgeversservicepunten op regionaal niveau heel goed samenwerken; het scholingstraject voor hybride instructeurs in Zuid-Holland en Zeeland; de Leerwerkakkoorden in Rotterdam/Rijnmond.

Sinds twee jaar voert de provincie Zuid Holland een actief human capital beleid met aandacht voor de techniek. 

De speerpunten van regio Zuidwest zijn:

  • wetenschap & technologie in primair onderwijs
  • sterk techniekonderwijs
  • meer meiden en vrouwen in de techniek
  • lerarentekort en -professionalisering
  • leven lang ontwikkelen

Elke regio wordt ondersteund door het Techniekpactteam van PTvT en heeft een eigen accounthouder. Marieke Wolthoff is accounthouder voor de regio Zuidwest. T: 06 11 02 53 12 | E: m.wolthoff@ptvt.nl

De coördinator vanuit de regio is Marike Dijksterhuis. T: 06 12 32 35 30 | E: m.dijksterhuis@rotterdam.nl

Bijlages en downloads

Download
Onderwijsfactsheet vmbo- mbo Zuid-Holland
Download
Onderwijsfactsheet vmbo - mbo Zeeland
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Haaglanden
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Gorinchem
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Drechtsteden
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Holland Rijnland
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Midden-Holland
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Rijnmond
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio West-Brabant
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Zeeland
Download
Arbeidsmarktfactsheet regio Zuid-Holland centraal