17 februari 2023

Hoogleraren brengen boek “Onderwijs aan het werk” uit

ANALYSES, FEITEN EN VISIES OVER WERKEN IN HET ONDERWIJS


De leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt is de afgelopen 10 jaar ingevuld door de bijzonder hoogleraren Frank Cörvers en Marc van der Meer. Als slotdocument brachten zij het boek “Onderwijs aan het werk” uit, zo publiceerde het CAOP gisteren op haar website. Hierin presenteren zij hun analyse op het gevoerde lerarenbeleid en geven zij suggesties voor het toekomstige lerarenbeleid.

Het lerarenbeleid in Nederland; bijna iedereen heeft erover. Zo zijn er meningen die aangeven dat de kwaliteit van het onderwijs op verschillende punten te wensen over laat. En vooral wordt er gesproken over het lerarentekort in zowel het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en als het beroepsonderwijs.

Kritische analyse
Op basis van praktijkervaringen en de theorie nemen de auteurs van het boek “Onderwijs aan het werk” standpunten in over actuele onderwerpen, discussies, of regelmatig terugkerende thema’s in de politiek of het maatschappelijk debat over de arbeidsmarkt van leraren. Ze ontleden de Lerarenagenda door de prioriteiten onder de loep te nemen die bij de start van de Lerarenagenda zijn opgesteld.

 

Figuur Tijdlijn Lerarenbeleid Op Hoofdlijnen 2013 2023

Figuur "Tijdlijn lerarenbeleid op hoofdlijnen 2013-2023" (te vinden op pagina 41 van het boek)

Het boek bestaat uit zes delen:

  1. De Lerarenagenda
  2. De positie van leraren en schoolleiders op de onderwijsarbeidsmarkt
  3. Onderwijsorganisatie en leraarschap
  4. Bevoegdheden en kwalificaties
  5. Arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en werkdruk
  6. Professionalisering en kennisinfrastructuur

Aanbevelingen
Cörvers en Van der Meer sluiten hun boek af met een analyse van hoe leraren zich continu kunnen verbeteren in hun werk en ze reiken 10 bouwstenen aan om de Lerarenagenda nieuwe energie te geven.

Lees het volledige bericht op de website van CAOP.

Bijlages en downloads

Download
"Onderwijs aan het werk - 2023"