2020.17.12 - Hybride docent is steeds meer van deze tijd

17 december 2020

‘Hybride docent worden is steeds meer van deze tijd’

Techport is een van de vijf pilots rond hybride docenten. De trekker van deze pilot in de Metropoolregio Amsterdam is Rianne Jaspers, docent bij het Nova College. Begin oktober ging dit project uit de startblokken.

Nederland wil tot de wereldtop blijven behoren als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. Innovatie en vernieuwing zijn hiervoor onmisbaar. Er moeten voldoende topdocenten zijn die het vernieuwde onderwijs in de praktijk brengen. Daarnaast verandert de manier waarop jonge professionals aankijken tegen werk en hun carrière; steeds minder mensen kiezen voor één baan voor het leven. Afwisseling, brede ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid worden steeds belangrijker. Rianne vertelt: “Hybride docent worden is steeds meer van deze tijd. Veel mensen weten ook niet dat je tot 6 uur per week zonder bevoegdheid voor de klas mag staan en dat je dan dus ervaring op kan doen in het onderwijs. En als je voor langere tijd in het onderwijs wilt blijven werken, je ook richting een bevoegdheid kan werken.”

Rianne is in oktober gestart met het project: “Naast mijn werk als docent kan ik ook één dag in de week werken aan de pilot Hybride Docent. Het projectplan is gemaakt dus we gaan nu starten met de uitvoering. Naast natuurlijk het daadwerkelijk werven van hybride docenten en het ontwikkelen van een wervings- en matchingstool moet er ook een gezamenlijke visie worden ontwikkeld voor het mbo en vmbo als je bijvoorbeeld kijkt naar arbeidsvoorwaarden en opleidingseisen. Ook wil ik een coaching programma starten voor hybride docenten.”

De subsidie is vooralsnog voor dit jaar toegekend. Rianne: “Ik weet nog niet wat mij staat te wachten tijdens dit project en waar we tegenaan gaan lopen, maar dat maakt het ook wel weer spannend. Ik roep iedereen op die ideeën heeft of met mij mee wil denken om vooral contact te zoeken. Dus ken je een interessant technisch bedrijf? Of iemand die mogelijk interesse heeft om als hybride docent aan de slag te gaan? Stuur mij dan een berichtje.”

om deze video te bekijken.

Techport

Techport is een publiek-private samenwerking gericht op de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. Meer dan 60 scholen en bedrijven, waaronder Tata Steel, werken samen aan de verbetering van onderwijs, bijscholing en innovatie. Door samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven te stimuleren zorgt Techport ervoor dat de regio concurrerend blijft in een zeer dynamische en complexe wereldmarkt, waar nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen.