17 december 2020

Hybride docentschap creëert een win-winsituatie

De mate waarin hybride docentschap bijdraagt aan een nauwere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is groter dan tot nu toe werd aangenomen. Het creëert meerwaarde voor zowel onderwijs als bedrijven en er ontstaat een win-winsituatie.

Hybride docenten leggen niet alleen de verbinding tussen het bedrijfsleven en het onderwijs maar zijn zelf, in persona, de verbinding. Er is een duidelijke toename van bedrijven en onderwijsinstellingen die met hybride docentschap aan de slag gaan. Niet alleen vanuit de gedachte van urgentie maar omdat dit gewoon heel erg slim is. Voor het onderwijs omdat je op deze manier de actualiteit binnen haalt en voor het bedrijf omdat het naast klantenbinding en promotie, maakt dat de toekomst van jouw sector veilig gesteld wordt.

Tot voor kort werden hybride docenten vooral gezien als oplossing voor het groeiende lerarentekort. Onderwijsinstelling zetten het nu in om goed en innovatief technisch beroepsonderwijs te bieden. Deze verschuiving, van een kwantitatieve naar een kwalitatieve benadering, maakt dat bedrijven ook meer open staan voor samenwerking.

Van het totaal aantal technici in Nederland combineert slechts 1 op de 2.500 de baan in de technische sector met een baan in het onderwijs. Een van de redenen daarvoor is de aanname dat er een groot verschil zou zijn tussen het salaris in het onderwijs en het bedrijfsleven. Onderzoek laat echter het tegendeel zien; zowel in het mbo als in het hbo verdienen hybride docenten gemiddeld genomen meer in de onderwijsbaan dan in hun niet-onderwijsbaan.

De wijze waarop hybride docentschap vorm wordt gegeven verschilt per instelling en samenwerking. Goede regionale samenwerking is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

 

Bijlages en downloads

Download
Orginele column