Jelmer Proost @TP

27 oktober 2022 (laatste update: 2 december 2022)

‘Iedereen mag zijn vinger opsteken, maar we kijken wel of het haalbaar is’

Medewerkers of zij instromers omscholen naar een kansrijk beroep in de ICT of techniekbranche. Vaak ondervinden bedrijven, organisaties en werknemers hierbij hinder. Want waar start je? Welke opleiding is geschikt? En nog veel belangrijker: hoe zorg je voor gemotiveerde medewerkers die de eindstreep daadwerkelijk behalen? Gabriëlle As, Matthijs Coenraads en Jelmer Proost vertellen hoe zij het hebben aangepakt. Ze hebben hierbij onder meer gebruikt gemaakt van de Omscholingsregeling, aangeboden door het RVO, waar werkgevers tot 1 december 2022 aanspraak op konden doen.

Amper 14 jaar oud was Jelmer Proost, toen hij een cruciale keuze moest maken. In de derde klas van zijn vmbo theoretische leerweg wist hij nog niet wat hij later wilde doen. Laat staan welke profiel daar het beste bij zou passen. ‘Ik koos voor economie en maatschappij, omdat de meeste mensen om mijn heen een economische baan hadden. Toen ik mijn vervolgopleiding mocht kiezen, kwam ik erachter dat ik toch liever de technische kant op ging. Binnen mijn profiel volgde ik geen technische vakken, waardoor ik daar niet zomaar mee kon starten’, start Jelmer.

Zij instromers opleiden
Na het behalen van zijn havo diploma stroomt hij door naar het HBO. Ook daar kiest hij opnieuw voor een economische studie. Jelmer: ‘Al gauw merkte ik: dit is het niet voor mij. Ik ben gestopt met mijn opleiding en fulltime gaan werken als schuttingbouwer. Beetje bij beetje leerde ik meer over de mogelijkheden in de techniek’. Op zijn 23e besluit hij ervoor te gaan. Zijn huisgenoot en meerdere vrienden zijn werkzaam als operator. Via hen komt hij in contact met VAPRO Recruitment, een detacheringsbureau in de proces- en maakindustrie.

Waar VAPRO zich al ruim 60 jaar richt op het opleiden en trainen van medewerkers op de werkvloer van fabrieken, biedt VAPRO Recruitment sinds 2014 kansen aan onder andere zij instromers. Gabriëlle As: ‘Onze medewerkers detacheren wij heel breed: van chemische bedrijven tot de voedingsmiddelenindustrie of kunststof branche. Er zijn in Nederland veel bureaus die operators of monteurs detacheren. Juist daarom kiezen wij voor een andere aanpak, namelijk om onze opleidings- en recruitmenttak met elkaar te verbinden. Wij helpen vakbekwame kandidaten en zij instromers zoals Jelmer om binnen de procesindustrie een baan te vinden, zichzelf om- of bij te scholen. Iedere kandidaat die bij ons in dienst komt bieden wij kosteloos onze A, B of C opleiding aan’.

Opleiding op maat
De recruitmentbureaus waar Gabriëlle op doelt bieden ook opleidingsmogelijkheden aan, maar veelal (deels) door de opdrachtgever of student betaald en meestal uit het reguliere opleidingscurriculum. ‘Onze opleidingen zijn door ons moederbedrijf ontwikkelt en sluiten naadloos aan op wat er op de werkvloer gevraagd wordt aan kennis en kunde. Het enige wat wij van onze medewerkers vragen, is een goede motivatie en investering in tijd’.

Gabrielle As   548 Bij 547

Gabriëlle As

Voor Jelmer bleek VAPRO B (vergelijkbaar met MBO niveau drie) de beste optie. Hij legt uit: ‘Ik wilde graag nog een technische opleiding volgen, maar vond het lastig om zelf te bepalen waar ik mee kon starten. Ik deed een test, waarna ik direct kon beginnen in de online leeromgeving. In de tussentijd zochten zij voor mij naar een geschikte werkgever. Dat is Tata Steel in Oosterhout geworden’.

Leren en werken tegelijkertijd
Een fulltime baan combineren met studeren vraagt om een flinke portie doorzettingsvermogen. Waar de één voldoende motivatie heeft om wekelijks aan de slag te gaan, zorgt voor een ander de kleinste afleiding al voor oponthoud. Om zoveel mogelijk kandidaten hun diploma te laten behalen, introduceerde VAPRO Recruitment dit voorjaar een talentcoach. Matthijs Coenraads: ‘Ieder volgt zijn of haar opleiding op een eigen tempo. Ik ondersteun en begeleid onze medewerkers in praktische zin waar nodig, zodat zij zich kunnen ontwikkelen als operator of monteur. Ongeacht iemands achtergrond, opleiding of vakinhoudelijke kennis’.

Is die begeleiding dan echt nodig? ‘Niet altijd. Wij kennen veel zelfstandige medewerkers die goed kunnen leren en een vliegende start maken’, legt Matthijs uit. ‘Gaandeweg merken de meeste gedetacheerden pas hoeveel tijd een studie naast je fulltime baan echt kost. Tijdens een kennismaking leg ik duidelijk uit wat zij kunnen verwachten, wat de opleiding inhoudt, wat ze te doen staat. Toch zie je in de praktijk dat een druk gezins- of sociaal leven zorgt voor de nodige afleiding. Door iedere week te polsen of onze medewerkers nog op schema liggen, zorgen we er samen voor dat zij met plezier én succesvol hun meesterproef en diploma behalen’.

Matthijs Coenraads 548 X 547

Matthijs Coenraads

Geen standaard aanpak
De opstart en voortgang van Jelmers opleiding lag vooral in handen van Jelmer zelf. Matthijs was toen namelijk nog niet actief als talentcoach. ‘Nu Matthijs er is helpt hij mij met het leerproces, wat ik erg fijn vind. Ik kan even met hem sparren, hij vraagt waar ik tegenaan loop en zorgt dat ik weer op weg geholpen wordt als het even minder lekker gaat. Na een lange werkdag heb ik er niet altijd meer zin in om ook nog thuis aan de slag te gaan. Matthijs is dan een goede stok achter de deur’, verklaart Jelmer.

Matthijs: ‘Voor Jelmer is de eindstreep inmiddels al in zicht. We hebben samen een duidelijke planning gemaakt, waardoor hij nog dit jaar zijn meesterproef kan afronden. Ieder traject heeft zijn eigen uniciteit en vraagt om een andere aanpak. Sommige medewerkers hebben al veel ervaring maar missen het papiertje, anderen komen vanuit een hele andere hoek. Jelmer is zo’n voorbeeld. Ik vind het mooi dat wij met behulp van deze subsidie ook hem de kans kunnen geven om operator te worden’.

Het start met de juiste basis
Naast Jelmer hebben nog vier andere medewerkers van VAPRO Recruitment gebruik gemaakt van de omscholingsregeling. ‘Allemaal mensen die nog geen ervaring hadden binnen onze branche. Met deze subsidie kunnen zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Eén van hen was kok, maar besloot na de Coronaperiode als operator in de voedingsmiddelenindustrie te willen werken. De omscholingsregeling heeft hem geholpen een goede start te kunnen maken’, legt Gabriëlle uit.

Voordat een traject wordt gestart toetst de detacheerder het kennisniveau en de motivatie van haar kandidaten. ‘Zo zijn wij bijvoorbeeld van mening dat er thuis een rustige plek en voldoende tijd moet zijn om te kunnen studeren. Natuurlijk mag het bij de één meer tijd kosten dan voor een ander. Wij proberen daar van te voren al goed op door te vragen, zodat we de teleurstelling achteraf kunnen voorkomen. Daar helpt de inzet van Matthijs ook bij’, vult Gabriëlle nog aan.