Mike, Elien, Marijn en Julia wonnen met ‘the bathematic system'

18 november 2021

‘Ik ben elke keer weer verbaasd wat leerlingen opleveren’

Wie wil er nu niet winnen? De 2e-klasleerlingen aan het technasium van het d'Oultremontcollege in Drunen wel. En ze wonnen! Met een navigatiesysteem dat functioneert op basis van sonar sleepten ze één van de ScienceMakers Awards 2021 in de wacht.

Meedoen aan wedstrijden heeft absoluut meerwaarde. Harry Wijgerse, technator en docent ziet hoe competitie leerlingen inspireert om nog verder te gaan dan ze gewoon al doen. Je kunnen meten met leeftijdgenoten, daagt leerlingen uit. Elk jaar doen leerlingen mee aan de Young Solar Challenge. Leerlingen tussen de 14 en 17 jaar krijgen de opdracht een zonneboot te bouwen. Dit jaar werd ons team derde tijdens het Nederlands Kampioenschap. Zo’n boot is een technische uitdaging waarvoor ze alles uit de kast moeten halen: technische ontwikkeling, bouwen, marketing & communicatie en wedstrijdvaren. Leerlingen hebben er veel voor over om te winnen. Meedoen aan de First Tech Challenge doen ze zelfs helemaal in hun vrije tijd. Meedoen aan een wedstrijd is de ultieme manier om aan de buitenwereld te laten zien wat je kunt.’

Coach
Technasiumleerlingen volgen al vanaf de eerste klas Havo en VWO het examenvak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Ze krijgen lessen en workshops en werken in teams aan ‘echte’, door bedrijven verstrekte opdrachten, binnengehaald door de school. Ze leren samenwerken, oplossingen bedenken, brainstormen, uitvinden, ontwerpen en vormgeven. De teams moeten een werkend product opleveren. Zeven techniekdomeinen vormen de rode draad in het leertraject waarbinnen leerlingen competentiegericht aan de slag gaan: Science & Exploration, Water, Energie & Natuur, Voeding & Vitaliteit, Livestyle & Design, Market & Money. Harry Wijgerse onderhoudt als technator het contact met het bedrijfsleven en met andere technasiums. Maar hij geeft ook les. Hij noemt zichzelf geen docent, maar coach. ‘We helpen de leerlingen met het formuleren van vragen, met het zoeken naar antwoorden. Maar ze staan zelf aan het roer. Ze kunnen deskundigen inschakelen. Bijvoorbeeld een leraar scheikunde of natuurkunde. Ze kunnen ook een baggerbedrijf bellen, of TNO, als ze denken daar de benodigde informatie te kunnen halen.’ In het examenjaar werken leerlingen 120 studielasturen aan hun meesterproef. Dat doen ze in de vorm van een stage, deels bij de opdrachtgever. Vaak in een branche waarin ze zich veder willen ontwikkelen.’

Spectaculair
Met een opleiding aan het technasium krijgen leerlingen de kans kennis te maken met de verschillende bètavakken en zo na te denken over een eventuele technische vervolgstudie. Sommige leerlingen zijn zo goed dat bedrijven ze al in hun examenjaar willen aannemen. ‘Ik zou inmiddels beter moeten weten, maar ik ben elke keer weer verbaasd over de prestaties. Ik zou niet één project kunnen noemen dat er uitspringt. Maar als het moet, schiet me nu de CubeSat te binnen, een in opdracht van Moonmission ontwikkelde return capsule. Daarmee moesten ze een rauw ei zo hoog mogelijk laten opstijgen en weer veilig laten landen, waarbij het ei heel bleef. Dat lukte. De CubeSat haalde een hoogte van 350 meter en landde 75 meter van de aangewezen locatie. Een spectaculair resultaat.’