Bij de feestelijke afronding van de pilot ‘Co-Teach STEM” – ©De Kabelfabriek

25 maart 2024

‘Ik heb meer respect gekregen voor docenten’

Het lerarentekort vraagt om slimme oplossingen. Daarom zijn de TU Delft en het regionale scholenveld gestart met de pilot "Co-Teach STEM", waarbij experts uit het werkveld samen met leraren optrekken bij het geven van STEM-onderwijs. Met als doel: een bijdrage leveren aan het goed voorbereiden van leerlingen op hun toekomst. Afgelopen september besloten de eerste deelnemers hun collega’s tijdelijk in te ruilen voor een klas met dertig leerlingen. Ze volgen een traject waarin zij - door het volgen van een zestal modules - kennis op deden op het basis- en het voortgezet onderwijs. Met als doel om aan de slag te gaan als co-teacher. De modules worden gegeven door vakdidactici van de TU Delft | lerarenopleiding. De deelnemers hebben onlangs hun certificaat in ontvangst mogen nemen.

Dat er toch meer achter het lesgeven zat, werd snel duidelijk voor de deelnemers. Hans: 'Ik heb meer respect gekregen voor docenten, er komt zoveel meer bij kijken dan je denkt.' Om een nog beter beeld van het lesgeven te krijgen, moesten ze ook allemaal een les bijwonen. Want waar leer je nou beter dan in de praktijk? De groep experts kwam eens per maand bij elkaar om meer te leren over het onderwijs. Zo werd het didactische en pedagogisch handelingsrepertoire van leraren geïntroduceerd, waarin heel wat nieuwe vaktermen naar boven kwamen.

Variatie
Naast het leren, werd de groep ook begeleid om hun eigen lesplan op te stellen. Het einddoel van het traject: zelf voor de klas te staan. De deelnemers hebben hun best gedaan om hun expertise op een zo boeiend mogelijke manier over te brengen. Hun inzet leverde een mooie variatie aan lesstof op. Zo kreeg een aantal leerlingen les over DNA door een "moord" op te lossen en op een andere school werd er lesgegeven over kristallisatie. Mieke: 'De leerlingen vroegen of ze de kristallen konden eten omdat het eruit zag als suiker, ondanks dat er bovenaan de proef heel groot stond dat ze met de chemische stof aluin gingen werken!'

Enthousiast
Experts Mieke, Imke, Hans, Lars, Esengül en Michael mochten onlangs hun certificaat in ontvangst nemen en zich officieel de eerste co-teachers van de pilot "Co-Teach STEM" noemen. Deze feestelijke uitreiking ging gepaard met korte presentaties van de deelnemers over hun ervaringen in het veld. Lars: 'Ik ben voor het eerst meester genoemd, dat was helemaal nieuw voor mij.'
De deelnemers kijken met plezier terug op hun traject. Michael: 'Het was een stoomcursus docent worden en ik kijk ernaar uit vaker voor de klas te staan.'

Energieke beweging
In Delft is de "Co-Teach STEM module" ontstaan uit een community die ten strijde trekt om het tekort aan leraren in bètavakken in het voortgezet onderwijs te verminderen. Dit initiatief, Technohub Delft, werd ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente Delft, Sterk Techniekonderwijs Haaglanden en de Technische Universiteit Delft. Renée Prins van TU Delft is één van de initiatiefnemers: 'Het is een beweging die is begonnen vanuit de energie en het enthousiasme van mensen. We werken volgens het zwaan-kleef-aan principe: ken je iemand die dit ook wil? Neem diegene dan mee! Met elkaar bouwen we aan een ecosysteem van mensen die samen willen werken aan deze gezamenlijke ambitie.'
Prins vervolgt: 'Ik ben er trots op dat de ideeën en initiatieven vanuit Technohub Delft een structurele plek hebben gekregen in de Co-Teach STEM module van de lerarenopleiding van de TU Delft.’

Sta jij binnenkort ook voor de klas?
Wil jij meebewegen met deze energie? Ben je enthousiast geworden en lijkt het jou leuk om het opleidingstraject tot co-teacher te volgen? Ga dan naar de website

Waarom dit programma? In vogelvlucht:

De TU Delft voelt zich medeverantwoordelijk voor het funderend bètatechnisch onderwijs en start daarom met "Co-Teach STEM" (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Met dit programma wordt een structureel beroep gedaan op de betrokkenheid en expertise van mensen uit het werkveld.

Het streven is om leraren te ondersteunen door experts uit het werkveld op te leiden, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs. Met deze formule is al ervaring opgedaan in programma Co-Teach Informatica, waaraan de TU Delft een bijdrage levert.