24 maart 2022

‘Ik vind het belangrijk om mee te geven dat techniek ook gewoon heel leuk is’

Peter Luijendijk is (demissionair) wethouder voor het CDA in de gemeente Barendrecht. In zijn portefeuille: onderwijs en -huisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en vergunningen WABO. Hij is vooral trots op een project dat zorgt voor 3.500 nieuwe woningen in Barendrecht.

‘Ik werd in 2014 politiek actief, of beter ik rolde de politiek in, want het was geen vooropgezet plan. Mijn broer was actief voor het CDA. We liepen vaak samen hard en hij vroeg me om in het CDA-team mee te doen aan de City-Pier-City Loop in Den Haag. Daarna ben ik, als wederdienst, lid geworden van de partij. Toen ging het snel. Ik werd gevraagd voor de kieslijst, werd raadslid en later ook fractievoorzitter. Al in 2017 was ik (tijdelijk) wethouder toen het college was gevallen.’

Techniekfestival

In het geval van Peter Luijendijk is techniek vooral onderwijs, omdat onderwijs in zijn wethoudersportefeuille zit. ‘In gemeenteland gaat onderwijs in strikte zin vooral over het (school)gebouw. De scholen gaan zelf over de inhoud van hun onderwijs, maar in bredere zin heeft de gemeente wel een rol als aanjager. Het werd me duidelijk dat techniek binnen het onderwijs een ondergeschoven kindje is. Daarom hebben we het plan opgepakt om alle kinderen in Barendrecht van de groepen 7 en 8 op een leuke en inspirerende manier in contact te brengen met techniek.  Dat is uiteindelijk het techniekfestival gewonden. Waarbij heel veel bedrijven en clubs flitsende presentaties gaven of kinderen iets lieten maken, van grote bedrijven als Shell tot de lokale droneclub die de kinderen een drone liet besturen in een hal.  Veel mensen, kinderen en ouders ervaren een barrière als het gaat om techniek, ik vind het belangrijk om hen mee te geven dat techniek ook gewoon heel leuk is. Helaas kon het Techniekfestival door corona de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden, maar we hopen dat het later dit jaar wel weer kan.’

Paal in de grond

Gevraagd naar waar hij trots op is, geeft Luijendijk aan dat dit niet zozeer op het vlak van techniek of onderwijs ligt, maar in de plannen voor 3.500 nieuwbouwwoningen in zijn gemeente. ‘Dat is een heel fors aantal en dit soort trajecten duurt lang. Ik ben de afgelopen drie jaar bezig geweest met de planvorming en ben blij en trots dat de eerste paal nu bijna de grond in kan.’

Met regionale politici in gesprek over maatschappelijke vraagstukken

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, hebben we een aantal gesprekken gevoerd met (gewezen) raadsleden. Onder meer over de maatschappelijke vraagstukken waar we samen voor staan. Dit interview maakt onderdeel uit van deze reeks.

Naast Peter Luijendijk (CDA) werden ook Marianne Poelman (PvdA), Brant Visser (VVD), en Jelmer Schreuder (D66) geïnterviewd.