Foto: © ZuivelNL

16 september 2021

“Investeer in structurele samenwerkingsverbanden”

Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) is het erkende Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de levensmiddelenindustrie. SOL ondersteunt bedrijven en branches door kennisuitwisseling te organiseren, projecten te initiëren en door advisering. Eerder gingen we met SOL-directeur Arry Verhage in gesprek over het belang van leven lang ontwikkelen. In dit artikel vertelt hij hoe SOL samenwerkt met partners. “We gaan uit van het samenwerkingsverband en zoeken daar passende regelingen bij, niet andersom.”

Publiek-private samenwerking is essentieel voor de ontwikkeling van de levensmiddelensector en de bedrijven die daarbinnen opereren. Vanwege de aanvullende werking van de aanwezige kennis en expertise van alle partners, maar ook vanwege de beschikbare subsidieregelingen en de eisen die die regelingen stellen aan samenwerking en cofinanciering. Publiek-private samenwerking is nodig, en levert wat op. Daarom investeerde SOL erin. “We hebben de afgelopen jaren regionale samenwerkingen versterkt en ze opgezet waar ze er niet waren. Een goed voorbeeld is de Food Academy Nijkerk daarin werken verschillende publieke en private partijen samen. We zijn voortdurend bezig om namens de sector te checken welke interessante regelingen er zijn en daarop in te schrijven. Maar goede samenwerking is voor alle regelingen cruciaal. Om dit soort samenwerkingsverbanden te laten slagen moet er bij alle partijen iets gebeuren.”

Bestaande samenwerking

Regionale samenwerkingsverbanden zijn volgens Verhage belangrijk vanwege de bestaande samenwerkingsstructuur die ze meebrengen. “Veel regelingen moet je aanvragen als samenwerkingsverband. Vaak zie je dan dat verbanden ad hoc worden opgericht. Omdat wij daarin al hebben geïnvesteerd, zijn ze er in onze sector al. Dat maakt het veel makkelijker. Als er een nieuwe regeling wordt bedacht dan checken we bij welke samenwerkingsverbanden die past, door ze aan de voorkant te betrekken. We kijken, net als geldt voor bedrijven, naar de ambities en doelstellingen die ze zelf hebben geformuleerd en zoeken daar een passende regeling bij, niet andersom. Zo kijken we naar alle (nieuwe) subsidieregelingen.”

Aanknopingspunten

“SOL is bijvoorbeeld betrokken bij een aantal SLIM-projecten. Er zijn vijf projecten die we nu al uitvoeren en twee die op het punt staat goedgekeurd te worden. Een deel van deze projecten zijn derde leerwegtrajecten. Wij geloven in de kracht van de bestaande mbo-kwalificatiestructuur met keuzedelen en certificaten. En we gebruiken subsidies bijvoorbeeld om die certificaten extra te promoten. Ook hier geldt dat succes alleen door samenwerking, afstemming en gezamenlijke inzet komt. De onderwijskant moet passende modules ontwikkelen en bedrijven moeten investeren in hun leercultuur. De SLIM-regeling geeft aanknopingspunten voor alle partners. Een RIF-subsidie biedt bijvoorbeeld vooral budget voor een school en bedrijven co-financieren door uren beschikbaar te stellen. ‘SLIM’ levert ook geld op voor bedrijven.”

Balans in belangen

“Veel van de bestaande samenwerkingsverbanden zijn ontstaan vanuit een opleidingsvraag. We willen samenwerking ook meer organiseren vanuit de innovatiebehoefte. Leren en ontwikkelen speelt zich vooral af op het niveau van het individu, innovatie op bedrijfsniveau. Om te beantwoorden aan de transities die nodig zijn, komt daar een derde niveau, de sector als geheel bij. Voor ons als O&O-fonds is het de uitdaging om een balans te vinden tussen het bedrijfsbelang, het ontwikkelingsbelang van individuele werknemers en de ontwikkeling van onze sector als geheel.”