25 augustus 2021

Investeren in mbo'ers loont

Afgestudeerde mbo’ers leveren de maatschappij veel geld op. De opbrengst is minimaal drie keer zo hoog als de investering. Dit blijkt uit onderzoek dat Curio, een grote beroepsopleider in West-Brabant liet uitvoeren.

Met een startkwalificatie op zak kunnen net afgestudeerde mbo’ers vanaf niveau 2 aan de slag in een baan. Ze zijn dan productiever en verdienen meer dan zonder die kwalificatie. Ook leiden aan het mbo geslaagde jongeren tot minder maatschappelijke kosten: er zijn minder uitkeringen nodig, er wordt minder een beroep gedaan op zorg en sociale voorzieningen en er is minder inzet van politie en justitie vereist. Verder vergroot het slagen aan het mbo de kwaliteit van leven.

Onderzoekers van economisch adviesbureau LPBL hebben hier cijfers opgeplakt. Daaruit komt onder meer naar voren dat een mbo-diploma op niveau 2 ruim 90.000 euro aan maatschappelijke baten met zich meebrengt, bij een investering van nog geen 30.000 euro. Het rendement wordt nog beter zodra het opleidingsniveau stijgt. Op mbo-niveau 3 en 4 komen de maatschappelijke baten zelfs uit op 120.000 euro.  

Een groot aantal van de mbo-gediplomeerd heeft een technisch diploma op zak. Het gaat dan om de volgende percentages en aantallen.

Percentages

Figuur Percentages1a

Bron: Monitor Techniekpact

Aantallen

2021.2508 Figuur aantallen gediplomeerden mbo techniek

Bron: Monitor Techniekpact

Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: 'MBO’ers zijn door hun opleiding super wendbaar op onze arbeidsmarkt, die nu toch heel kwetsbaar blijkt. Maar mbo’ers zijn vakmensen, geen vacaturevullers die je afhankelijk van de vraag dan weer hier en dan weer daar zou moeten kunnen inzetten. Het is echt zaak om met het bedrijfsleven goed te kijken naar de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Die is niet zo maakbaar als vaak wordt voorgesteld.'

De Monitor Techniekpact is een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid en geeft inzicht in de stand van bètatechniek. Ze maakt zichtbaar wat de trends zijn en waar de uitdagingen liggen. Deze database is in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de beschikbare arbeidsmarkt- en onderwijscijfers altijd toegankelijk zijn via www.techniekpactmonitor.nl