2 mei 2022

Jong geleerd is oud gedaan

Om meer jongeren te inspireren is het van belang dat ze al op jonge leeftijd in aanraking komen met wetenschap en technologie. Ondanks een rijk aan initiatieven om dit in het curriculum vorm te geven, vindt het primair onderwijs het soms best lastig hier uitvoering aan te geven. Het mbo kan hierbij helpen. Drie programma-/projectleiders vertellen hoe zij dit doen.

De personeelstekorten in de technische sector zijn groter dan ooit, het aantal leerlingen en studenten dat voor een technische opleiding kiest is onvoldoende om dit tekort op te lossen. Dit is een groeiend probleem aangezien de tekorten alleen maar groter worden, door vergrijzing aan de ene kant en een groeiende behoefte aan technisch geschoold personeel aan de andere kant. Denk alleen maar aan de energietransitie waarvoor op korte termijn heel veel extra technisch geschoolde werknemers nodig zijn. Werk aan de winkel om jongeren te interesseren voor een opleiding en baan in de techniek. Zo vroeg mogelijk!

Hoe kunnen we nog meer jongeren enthousiasmeren voor het volgen van een technische opleiding? Deze vraag legden we voor aan drie bevlogen programma-/projectleiders. Alle drie werken zij bij een mbo-instelling en van daaruit ontplooien zij initiatieven om po-leerlingen een beter beeld te geven van wat techniek is en wat je met een techniekpopleiding kunt. Dat is nodig, is de overkoepelende conclusie: leerlingen hebben vaak geen idee welke technische opleidingen er zijn, laat staan dat ze weten wat ze ermee kunnen. 

Maar er is gelukkig ook goed nieuws, want deze onterechte vooroordelen kunnen ook worden weggenomen, zo blijkt. Door jongeren al op vroege leeftijd kennis te laten maken met techniek in de vorm van leuke en uitdagende workshops. Door te laten zien wat de toepassingen van techniek zijn. En door leerlingen met zowel praktische als geavanceerde techniek kennis te laten maken raken ze geïnspireerd en enthousiast. En het werkt als een trein; wat terug te zien is in de instroomcijfers.

Klik op (een van) de onderstaande links voor inspirerende verhalen.

Jacques Neefs (College Westpoort)
‘Leerlingen hebben vaak niet het juiste beeld van de mogelijkheden van een technische opleiding en carrière. De beroepen waar zij aan denken zijn heel klassiek. Ze komen vaak niet verder dan timmerman of automonteur’ Klik op de link voor dit interview

Janke Westerhuis (ROC Mondriaan)
‘We starten in het Techniek Innovatie Huis. Dan laten we ze eerst iets ontwerpen, ze maken een prototype en pas dan komt het echte werk.’ Via deze link lees je meer over het geslaagde initiatief in Haaglanden.

Maurits Wolf (Summa College)
‘Het belangrijkste is netwerken, de omgeving gebruiken en niet alles zelf willen doen. En gewoon beginnen, gewoon doen.’ Hier lees je het hele interview met Maurits Wolf.

 

Zelf aan de slag

Wil je ook aan de slag? Kijk dan op Sterk Techniekonderwijs bij welke samenwerkingen je kunt aansluiten. Of neem contact op met JetNet&TechNet. Zij kunnen je advies geven over hoe je wetenschap en techniek kunt vormgeven op je school of in je les.