Techmission010

9 maart 2021

Jongeren met migratieachtergrond

Uit instroomanalyses blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond relatief minder vaak voor een technische richting of opleiding kiezen in het vmbo en mbo. Dit is zonde, aangezien een loopbaan in de techniek juist goede baankansen biedt. Ook zonde vanuit het perspectief van de sector: een goede diversiteit van werknemers kan bijdragen aan betere kwaliteit. Platform Talent voor Technologie deed onderzoek naar de ervaringen van jongeren met een migratie-achtergrond die wél voor techniek hebben gekozen. 

Waar doen deze jongeren hun ervaring op met technologie? Hoe ervaren zij het beeld wat wordt geschetst over de mogelijkheden en perspectieven voor hen in de techniek? En welke invloed heeft hun achtergrond als het gaat om het vinden van stages of een baan? 

Geen vanzelfsprekendheid
Uit onderzoek dat in opdracht van het Platform van Technologie werd gedaan komt naar voren dat de keuze voor technische opleidingen onder jongeren met een migratie-achtergrond niet vanzelfsprekend is. Zij doen vaak weinig ervaring op met techniek. En vaker dan jongeren met een autochtone achtergrond groeien ze op in Randstedelijk gebied. 
De meeste jongeren geven aan pas op de middelbare school voor het eerst in aanraking te komen met techniek. Dit terwijl zij vaak wel interesse in techniek hebben, blijkt onder meer uit het feit dat zij veel technische YouTube video’s of tv-programma’s bekijken.

Uitzonderingspositie
Jongeren met een migratieachtergrond zijn zich over het algemeen bewust van hun uitzonderingspositie in de overwegend witte technieksector. Hoewel enkele jongeren hun unieke positie als voordeel zien, ervaren de meeste jongeren in dit onderzoek hun migratieachtergrond als nadeel in de techniekwereld.
Hoe verder jongeren in hun studieloopbaan zijn en hoe meer ervaringen ze opdoen in de beroepspraktijk, hoe vaker ze met discriminatie en vooroordelen geconfronteerd worden.

om deze video te bekijken.

Kansen

Om de instroom van jongeren met een migratieachtergrond te bevorderen liggen er kansen. Kort samengevat zijn dit:

  • vergroot de zichtbaarheid van techniek
  • zorg voor een brede kennismaking met techniek
  • vergroot technisch zelfvertrouwen
  • benadruk de potentie van een toekomst met techniek
  • ontwikkel een duidelijk beleid op discriminatie in de techniek

Onbenut potentieel

Jongeren met een migratieachtergrond kiezen relatief minder vaak voor een technische richting of opleiding in het vmbo en mbo, dan jongeren met een autochtonen achtergrond. CBS-cijfers wijzen uit dat het mbo zo 14.000 potentiële technici misloopt. Dit terwijl de technische sector zit te springen om technische vakmensen. In het mbo volgt 18 procent van de jongeren met een migratieachtergrond een technische opleiding. Dit percentage ligt bij autochtone jongeren op 30 procent.

Bijlages en downloads

Download
Factsheet: Jongeren met een migratieonderzoek en hun keuze voor techniek
Download
Onderzoek: Youngworks (2021) Jongeren met een migratieachtergrond en de keuze voor techniek