Sebastiaan Smit ©TP

18 november 2021

Juf Nikki

Column

Een pakje skittles, twee bordjes en twee flesjes water. Dat was er nodig om deze foto te maken. In totaal duurde het met op- en afbouwen zo’n 20 minuten. Gedurende deze tijd zorgden de jongedames voor een uitstekende setting. Vol enthousiasme gingen ze aan de slag met de proefjes en daar hoefde niemand echt moeite voor te doen.

Hoe enthousiast de jongedames ook waren helaas gaat het gezien de recente landelijke cijfers met het techniekonderwijs niet goed. Dat zal een ieder die zich op de een of andere manier met wetenschap en techniek bezig houdt niet zijn ontgaan. Dalende grafieken laten zien dat jongeren minder vaak kiezen voor de technische profielen en dat zal straks ook terug te zien zijn in de instroomcijfers van de technische vervolgopleidingen. Wat precies de redenen zijn dat jongeren minder kiezen voor bèta en techniek is voor nu nog een raadsel. Mijn redenering is dat er de afgelopen anderhalf jaar maar heel weinig activiteiten hebben plaatsgevonden waarbij jongeren in aanraking zijn gekomen met de world of work. Voordat we in de periode van lockdowns en strenge maatregelen terecht kwamen vonden er onder de vlag van Jet-Net & TechNet jaarlijks alleen al meer dan 600 activiteiten plaats waarbij leerlingen kennis maakten met professionals en het technologisch bedrijfsleven. Afgelopen tijd heeft slechts een fractie van dit aantal activiteiten plaatsgevonden en dan ook vaak alleen via de digitale weg. En dan missen leerlingen juist dé twee succeselementen: zelf aan de slag gaan met en het zelf ervaren van technologie en het persoonlijke contact met rolmodellen.

Maar ik heb zeer goede hoop, sterker nog ik ben vol vertrouwen dat we de curve snel weer kunnen buigen. Waarom? Omdat ik merk dat partijen en dus mensen elkaar weer opzoeken om deze uitdaging samen op te pakken. Niet vanuit een probleem maar vanuit een ambitie. Wetenschap en technologie wordt steeds meer gezien als onderdeel van het onderwijs. Een onderdeel wat nauw verbonden is aan de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren. Inmiddels is duidelijk hoeveel kinderen daarvan leren. Het is goed voor hun creativiteit, zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen. Het versterkt vaardigheden als samenwerken, communiceren en logisch nadenken, en ook vaardigheden die vallen binnen digitale geletterdheid. Wetenschap en technologie onderwijs helpt kinderen hun talenten te ontdekken en vaardigheden op te doen voor de toekomst. Alle reden dus om in de klas aandacht te besteden aan wetenschap en techniek. Dat ook nog eens uitstekend is te verbinden aan actuele maatschappelijke thema’s zoals klimaat, energietransitie, zorg, veiligheid en kansengelijkheid. Jet-Net & TechNet wil de rol van technologie binnen deze maatschappelijke thema’s tot leven brengen. Dit willen we als onderdeel van een brede coalitie vormgeven. Momenteel zijn we met Stichting Techniek Promotie, C3, VO-HO en W&T netwerken en Vereniging van Science Centra aan het onderzoeken en ontwerpen hoe dat eruit kan zien. Interesse om mee te doen, aarzel dan niet om mij te bellen, appen, dm’en of mailen.

Terug naar het fotomoment. Het feit dat zes jongedames van 4 tot 8 jaar oud 20 minuten geconcentreerd bezig waren, had niks met mij of de fotograaf te maken. Nee, dat had alles te maken met de aanwezigheid van Juf Nikki. Toen ik haar vroeg, als leerkracht van mijn dochter van 4 jaar, of ik gebruik mocht maken van haar klaslokaal voor een foto met kinderen en het liefst een beetje een technische look en feel, reageerde ze zeer enthousiast. Bovendien had ze binnen no time een paar opdrachten paraat. Ik hoefde dus alleen maar wat skittles te kopen. Op mijn vraag of zij op de Pabo wetenschap en technologie had gehad, kreeg ik een antwoord wat eerst zorgde voor teleurstelling maar direct werd gevolgd door hoop en vertrouwen: ‘nee dat heb ik nauwelijks gehad, dat is echt zo jammer want je kan zoveel met wetenschap en technologie in de lessen en de kinderen vinden het allemaal geweldig.’

Over Sebastiaan

Sebastiaan Smit is programmamanager van het jongeren en technologie netwerk Jet-Net & TechNet, onderdeel van het Platform Talent voor Technologie.