©VHTO - Dit Doe Ik Gastles

25 maart 2024

Keuzevrijheid verruimen door rolmodellen voor de klas te zetten

Om te kunnen zien wat meiden kunnen worden als ze later groot zijn en de kansen van technologie zichtbaar te maken, is het belangrijk om ze in contact te brengen met rolmodellen. Daarom zet VHTO, Expertisecentrum Voor Haar Technische Ontwikkelingen rolmodellen voor de klas tijdens gastlessen op basisscholen en middelbare scholen. De gastlessen worden deels gefinancierd door de alliantie Worden Wie Je Bent die werkt aan het verruimen van keuzes, het doorbreken van patronen en het bevorderen van sociale veiligheid in het onderwijs.

Want meer keuzevrijheid nu is de beste keuze voor later. Worden Wie Je Bent bestaat uit de organisaties VHTO, Stichting School en Veiligheid, Movisie en Emancipator en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

Decaan/docent Lilian van der List organiseerde voor de derdeklassers van de havo en het vwo Dit Doe Ik Gastlessen: 'Veel leerlingen weten eigenlijk niet goed wat techniek inhoudt.' Het interview met Van der List lees je op de website van VHTO.