12 november 2019

Met slimme technologieën en menselijk kapitaal maatschappelijke uitdagingen aanpakken

Gezien de snelle technologische ontwikkelingen is het noodzaak om adequaat in te spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en te investeren in innovatie én mensen. Daarom hebben staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gisteren het kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 gepresenteerd. Zij deden dit samen met de topsectoren die tegelijk ‘Roadmap Human Capital 2020-2023: samen aan de slag’ lanceerde.

Nederland wil graag mee blijven doen in de top. Dit vraagt om voldoende slimme en vakbekwame technici. Techniek is immers de grootste motor van onze economische welvaart. Crossovers van techniek in andere sectoren (zoals energietransitie & duurzaamheid; landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg; veiligheid) worden alleen maar groter en gaan een grote impact hebben op de werkomgeving. De vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek in zowel technische als niet-technische beroepen neemt de komende jaren alleen maar toe.

Verdubbeling investeringen in innovatie naar 4,9 miljard euro
Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan in 2020 gezamenlijk voor 4,9 miljard euro investeren in het vernieuwde topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Daarvan komt 2,05 miljard van bedrijven en 2,85 miljard uit publieke middelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar. Dat staat in het kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (KIC).

Staatssecretaris Mona Keijzer: “Het KIC laat zien dat meer dan 2.200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen gaan investeren in Nederlandse innovatie. Alle partijen die nodig zijn voor innovatie zijn aangesloten: van onderzoekers tot ondernemers die deze innovaties ontwikkelen, en van investeerders tot overheden, die hen daarbij ondersteunen. We hebben jaarlijks 5 miljard euro tot 2023 om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we aan het veiligstellen van onze banen en inkomsten in de toekomst.”

Roadmap Human Capital 2020-2023: samen aan de slag
De topsectoren willen met hun human capital-aanpak innovaties sneller in de praktijk helpen brengen en bijdragen aan opschaling. Dat vraagt om het slim organiseren van innoveren, werken en leren in learning communities. Nieuw is dat Human Capital integraal onderdeel is van alle onderzoeken, projecten en acties van het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid. Meer over de roadmap leest u op de website van Katapult.

De topsectoren publiceren en delen de opbrengsten van de roadmap met hun partners, zoals NWO, de SER, VNO/NCW, MKB-Nederland, de onderwijsorganisaties, O&O-fondsen, Groenpact, Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de vakdepartementen. Zo zorgen de topsectoren ervoor dat mensen en bedrijven goed voorbereid zijn op het werk van morgen.