©Big Ass Battery

25 maart 2024

‘Laat als werkgever zien dat het kan, dat techniek ook voor vrouwen gaaf is’

Big Ass Battery is een ambitieuze en snelgroeiende scale-up die zich richt op het bouwen van batterij-energieopslagsystemen. ‘Wij zijn een rebels bedrijf actief binnen de energietransitie. Naast een innovatief product streven wij naar een diverse én unieke bedrijfscultuur. Om deze zaken te bereiken is een sterk team de basis.’, aldus Ivo Munsters, Chief Growth bij Big Ass Battery.

In bijna drie jaar tijd is Big Ass Battery gegroeid tot een organisatie van 60 medewerkers, waarvan bijna 10 vrouwen. Zij verwachten het komende jaar te verdubbelen, maar zijn zich er goed van bewust wat er nodig is om de groeidoelen te behalen. 'Er is in deze markt veel concurrentie en die blijf je alleen voor als je mensen met veel verschillende perspectieven in jouw organisatie betrekt. Vandaar dat diversiteit voor ons een belangrijke pijler is. Als jonge organisatie willen we mensen aantrekken die samen aan een product, maar ook aan de cultuur in de organisatie willen bouwen. Daarom is de "personal fit" voor ons zo belangrijk.', geeft Munsters aan. Voor hem is het vooral belangrijk dat je als organisatie weet naar welke competenties je op zoekt bent en wat jij als organisatie uitdraagt. Dat hangt voor hem niet aan man/vrouw-discussie, omdat juist een divers team zoveel toegevoegde waarde levert.

Munsters vertelt dat je in de praktijk nog steeds weinig vrouwen tegenkomt met een technische achtergrond, al wordt dit gelukkig steeds meer! Hoewel ze proberen vacatures aansprekend te maken voor de vrouwelijke doelgroep, zijn sommige functies niet los te koppelen van een technische vooropleiding. 'Ik zie een stijgende lijn in het aantal vrouwen in de techniek. Maar de populatie is nog steeds klein en daar moet vanuit verschillende kanten aan gewerkt worden.', vertelt Munsters. 'Als werkgever moeten we vooral laten zien hoe gaaf techniek is, hoe leuk het is om technische problemen op te lossen en hoe leuk techniek is, voor mannen maar natuurlijk ook voor vrouwen! Laat zien wat je in huis hebt en hoe je werkt aan een diverse cultuur want: het kan!' 

Een punt van zorg van Munsters is dat– juist ook in de techniek – de trend is om door te blijven studeren. Die trend zijn we als maatschappij meer en meer aan het doorbreken, door juist te laten zien hoeveel potentieel en kansen er zijn in het werken in de uitvoerende techniek. Ook in de praktijk van Big Ass Battery is het moeilijk om vrouwen te vinden voor hun technische functies. Dat is voor ons nog een ambitie. 'Ik zou het geweldig vinden als we een vrouwelijke servicemonteur in dienst zouden hebben', geeft Munsters aan. Hoe dat voor elkaar te krijgen? Dat start volgens hem door met scholen actief een relatie op te bouwen, de maatschappij meer kennis te laten maken met techniek en als werkgevers veel in uitingen te laten zien dat ook vrouwen heel welkom én hard nodig zijn in de techniek. Vrouwen en ook bijvoorbeeld andere culturen voegen volgens Ivo zoveel waarde toe over denkwijze, hoe je met elkaar omgaat, je cultuur én je werkplezier.

Hoewel Munsters al lange tijd bewust is van de waarde van diversiteit en dus ook vrouwen in de organisatie, blijft het zoeken hoe je uitdraagt naar een brede doelgroep wie je als organisatie bent en wat het werk inhoudt en zo leuk maakt. Dat is volgens hem de reden waarom je in de aanpak en wervingsstrategieën vanuit de organisatie doorlopend bewust moet blijven inzetten op diversiteit en een open mind, om juist die unieke cultuur uiteindelijk ook echt in je organisatie terug te zien.