14 juni 2021

Lichte toename van het aantal vrouwen op de technische arbeidsmarkt; instroom onderwijs dalende

Jaarlijkse update Monitor Techniekpact

Het aantal vrouwen op de technische arbeidsmarkt neemt voorzichtig toe. Momenteel oefenen 226.000 vrouwen in Nederland een technisch beroep uit; in 2013 was dit aantal 162.000. Het totaal aandeel ligt echter nog pas op 14%. De bouwsector kent relatief de grootste stijging. Daar werken nu 6000 vrouwen in een technische functie; een verdrievoudiging ten opzichte van 2013. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact die vandaag is gepubliceerd tijdens de Jaarconferentie Techniekpact.

‘Een positieve ontwikkeling, maar het is echter een kleine stap in de juiste richting’ aldus Techniekpact voorzitter Thea Koster. ‘De technische sector in zijn totaliteit zal snel veel meer vrouwelijke werknemers moeten weten te trekken om alle uitdagingen die er liggen aan te kunnen. Denk alleen maar eens aan de energietransitie en wat daar voor nodig is. Het is nu het moment om hier het verschil te gaan maken. Zeker ook omdat de instroom cijfers in het voortgezet onderwijs, ook die van meisjes, helaas een dalende lijn kent. De turbo moet erop!'

De Monitor Techniekpact geeft een feitelijk beeld van de ontwikkelingen in het onderwijs en arbeidsmarkt aangaande techniek. De meest opvallende ontwikkelingen en trends:

 • Het aantal vrouwen met een technisch beroep steeg van 201.000 in 2018 naar 226.000 in 2020. Het totaal aandeel van vrouwen in een technisch beroep bedraagt momenteel 14%. De bouwsector en de ICT-sector zijn qua stijging de koplopers. De ICT-sector kent in absolute aantallen de grootste stijging. Tussen 2013 en 2020 zijn er 30.000 vrouwen met een ICT-beroep bijgekomen, een stijging van 83%. Het totale aandeel vrouwen in ICT-beroepen bedraagt 16%.

 • Het aantal personen met een technisch beroep is tussen 2013 en 2020 gestegen van 1.395.000 naar 1.573.000. Specifiek voor de ICT-beroepen zijn deze aantallen 276.000 in 2013 en 406.000 in 2020.

 • Het aandeel leerlingen dat kiest voor een n-profiel (natuur) op havo en vwo neemt verder af. Vooral bij jongens is er sprake van een negatieve trend. Bij de meisjes is een begin van eenzelfde negatieve trend zichtbaar.
  Jongens
  Havo: van 47% (2014/2015) naar 40% (2020/2021)
  Vwo: van 66% (2015/2016) naar 60% (2020/2021)
  Meisjes
  Havo: van 39% (2018/2019) naar 37% (2020/2021)
  Vwo: van 60% (2017/2018) naar 58% (2020/2021)

 • In het voortgezet onderwijs geven vrouwen steeds vaker bètatechnische lesuren. Ten opzichte van 2009 is het aandeel dat door vrouwen wordt gegeven gestegen met 27% naar 37% in 2019.
om deze video te bekijken.

De Monitor Techniekpact is een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid en geeft inzicht in de stand van bètatechniek. Ze maakt zichtbaar wat de trends zijn en waar de uitdagingen liggen. Deze database is in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de beschikbare arbeidsmarkt- en onderwijscijfers altijd toegankelijk zijn via www.techniekpactmonitor.nl

Bijlages en downloads

Download
Infographic, bladerbare .pdf, met de highlights
Download
Infographic, mobile responsive, met de highlights