3 september 2020

Meest kansrijke beroepen: techniek, ict, zorg, onderwijs

UWV heeft onlangs in kaart gebracht welke beroepen nog goede baankansen bieden. Veel van deze beroepen boden ook al voor de coronacrisis goede baankansen. Het gaat vooral om banen in de techniek en ICT.

Bouw en installatie
De bouw en installatie zijn vrij snel na de intelligente lockdown weer grotendeels opgestart (mede op basis van het protocol Samen veilig doorwerken). Sommige werkzaamheden worden naar voren gehaald, zoals onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en infraprojecten van Rijkswaterstaat. De sector heeft bovendien afspraken gemaakt met overheid en banken over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Er is bovendien de komende jaren werk in de energietransitie (bijvoorbeeld de installatie van warmtepompen, zonnepanelen, isoleren van woningen, aanleg van laadpalen). Er blijft dus vraag naar technisch geschoolde vakmensen, technisch administratief personeel en hoger opgeleide projectleiders/constructeurs.

Aandachtspunt in de bouw is dat er de komende tijd mogelijk minder werk verwacht wordt. De sector pleit daarom voor een investeringsprogramma in betaalbare nieuwe woningen en verduurzaming van bestaande woonomgeving. Met name de infrasector maakt zich zorgen en pleit voor extra geld voor gemeenten voor onderhoud aan wegen. De situatie kan dus later in 2020 of 2021 nog verslechteren, maar de structurele tekorten aan technische vakmensen zullen niet zomaar verdwijnen. Netwerkbedrijven in de energiesector hebben mede door de energietransitie grote behoefte aan monteurs.

Industrie
Ook in de industrie blijft er vraag naar technici. In deze sector ligt de personeelsvraag niet meer op hetzelfde niveau als voor de crisis en is de productie gekrompen. De situatie kan echter van bedrijf tot bedrijf verschillen, en als er vacatures zijn, zijn goede vakmensen nog steeds moeilijk te vinden. Voorbeelden hiervan zijn de monteurs elektro, operators in de proces- en voedingsindustrie, CNC-verspaners, werkvoorbereiders, ontwerpers-constructeurs en PLC-programmeurs (ontwerpers van industriële automatisering). Wel is er enige terughoudend met de werving en opleiding van nieuwe medewerkers, omdat inwerken en begeleiden lastiger is vanwege de anderhalvemetervoorschriften. De kansen op de lagere niveaus lijken op dit moment wel afgenomen, bijvoorbeeld voor productiemedewerkers en inpakkers. Hoewel er nog steeds relatief veel bedrijven uitgaan van (verdere) krimp van het personeelsbestand neemt dit aandeel al wel weer af en zijn bedrijven in juli alweer optimistischer dan in juni.

ICT
De arbeidsmarkt voor ict-beroepen is al sinds halverwege 2017 als ‘zeer krap’ te typeren. Naast ict-bedrijven hebben ook banken, overheid en bijvoorbeeld online-winkels grote moeite om ict-professionals te vinden. Bij aanvang van de coronacrisis werd de werving in veel gevallen tijdelijk stopgezet, maar deze lijkt inmiddels weer op gang te komen. Door de toename van het thuiswerken is er op dit moment extra vraag naar professionals met kennis van Cloud-toepassingen en securityspecialisten om het thuiswerken zo goed en veilig mogelijk te faciliteren. Daarnaast blijven er goede kansen op werk voor onder andere datascientists en programmeurs en developers in specifieke talen en specifieke toepassingen. De moeilijk vervulbare vacatures hebben vooral betrekking op hbo’ers en academici met up-to-date kennis.

ICT: één van de kansrijke sectoren

UWV verwacht dat de werkloosheid zal oplopen naar 7% of meer in 2021. Ondanks de corona crisis zijn er nog steeds beroepen met moeilijk vervulbare vacatures. Kansrijke beroepen voor nieuw werk zijn die waar al langere tijd vacatures onvervuld zijn, bijvoorbeeld in de sectoren bouw, installatie, energie, industrie en óók ICT. Zo is te lezen in hun publicatie kansrijke en minder kansrijke beroepen.

Monitor Techniekpact
Wat ICT betreft laat de Monitor zien dat tussen 2016 en 2019 het aantal openstaande vacatures voor ICT beroepen enorm is gestegen. Ook is het aantal personen met een ICT beroep enorm toegenomen, van 276.000 (2013) naar 386.000 (2019). In het eerste kwartaal van 2020 waren er naar schatting 14.200 openstaande vacatures in de ICT. Door COVID-19 is het aantal openstaande vacatures lager dan in 2019. Ondanks deze daling is er in de meeste delen van Nederland in het eerste kwartaal nog steeds sprake van krapte, dus een tekort aan ICT personeel. 

Meer informatie
In het najaar van 2020 publiceerden we twee ICT-publicaties:

  • ICT in cijfers (pdf)
    Digitalisering zet zich door en dat is terug te zien in de arbeidsmarkt. Het aantal ICT-banen is de laatste jaren enorm toegenomen. In de instroom is echter de laatste periode sprake van een afvlakking. In deze uitgebreide factsheet cijfers over onderwijs- en arbeidsmarktontwikkelingen.
     
  • Infographic Highlights ICT 2020 (pdf)

Verder zal er nog een webinar worden georganiseerd waarin ICT en de arbeidsmarkt centraal staan. Hou het in de gaten!

Overige sectoren met baankansen
Naast techniek en ICT blijven er goede kansen voor beroepen in de zorg (bijvoorbeeld verpleegkundigen, verzorgende ig) en in het onderwijs, zoals de leerkracht basisonderwijs (met name in de Randstad) en docenten op het voortgezet onderwijs voor exacte vakken en talen.

Sectoren met verminderde baankansen
Daarnaast heeft UWV in kaart gebracht in welke beroepen de kansen sinds de coronacrisis (sterk) zijn afgenomen. Dit heeft te maken met de contactbeperkende maatregelen of het wegvallen van de vraag in sommige beroepen en sectoren. Het gaat hierbij vooral om beroepen in de horeca, transport, culturele sector en verkoop. Voor de industrie en bouw gaat het slechts om enkele beroepen waarvoor de baankansen sterk zijn afgenomen: inpakkers, productiemedewerkers, verf- en lakspuiters en bouwkundig architecten en ontwerpers.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden in het rapport "Kansrijke en minder kansrijke beroepen".