Meisjes & vrouwen

Om de concurrentie met het buitenland aan te kunnen en de maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie te kunnen realiseren zal de technische sector meer vrouwelijke werknemers moeten weten te trekken. Het verhogen van het aandeel meisjes en vrouwen in technische opleidingen en arbeidsmarkt is echter een hardnekkig vraagstuk. Er zijn veel verschillende knelpunten. Deels komen die voort uit diepgewortelde en ingesleten beelden en overtuigingen. Naast een economische urgentie is er dan ook een sociaal/maatschappelijke urgentie. 

Keuze
Waar in het primair onderwijs de affiniteit van meisjes en jongens met techniek vrijwel gelijk is, verandert dit op latere leeftijd. Waar bijvoorbeeld op de havo meer dan de helft van de jongens met een n-profiel kiest voor een technische vervolgopleiding doet bij de meiden slechts 30% dat. Dit vertaalt zich door naar de deelname van vrouwen in technische beroepen op de arbeidsmarkt.

Europa
In vergelijk tot met andere landen in de EU is het aandeel hoogopgeleide technisch gediplomeerde vrouwen in Nederland zeer laag (circa 3%). Ons land bevindt zich daarmee in de onderste regionen van Europa.

Zijstap
Vrouwen met een technologische loopbaan kiezen er relatief snel voor om de technologische loopbaan te verlaten. De helft van de vrouwen is op 35-jarige leeftijd al vertrokken. Ook blijkt dat vrouwen bijna twee keer zo vaak de de techniek verlaten dan mannen.

Tijd voor verandering
Specifiek voor bètatechniek zijn er de afgelopen twintig jaar veel initiatieven geweest op dit thema. Daaruit is veel kennis en inzicht gekomen over de belangrijkste succesfactoren.

Wat is er nodig
- een structurele aanpak op systeemniveau én cultuurniveau, in onderwijs én op de arbeidsmarkt, landelijk én regionaal;
- gericht op impact op waarden, attitude en gedrag van meisjes en vrouwen én hun beïnvloeders.
Binnen het Techniekpact neemt een aantal partners hierin het voortouw.  

Initiatieven & acties
- Actieplan FME ‘Vrouwen gevraagd’. Doel: totale werknemersbestand in de sector bestaat voor 30% uit vrouwen.

Tools
Ga je in jouw organisatie aan de slag met meisjes & vrouwen ? Concrete tips, handreikingen, publicaties en whitepapers die daarbij kunnen helpen staan hier verzameld.

Onderzoek
Onderzoek en analyses rondom het vraagstuk meisjes & vrouwen vind je hier.

Techniekpact thema
Meisjes & vrouwen is binnen het Techniekpact onderdeel van het thema instroom