Meiden & vrouwen

Om de maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie te kunnen realiseren, zal de technische sector meer vrouwelijke werknemers moeten weten aan te trekken. Het verhogen van het aandeel meiden en vrouwen in technische opleidingen en arbeidsmarkt is echter een hardnekkig vraagstuk. Er zijn veel verschillende knelpunten. Deels komen die voort uit diepgewortelde en ingesleten beelden en overtuigingen. Naast een economische urgentie is er dan ook een sociaal/maatschappelijke urgentie. 

Keuze
Waar in het primair onderwijs de affiniteit van meiden en jongens met techniek vrijwel gelijk is, verandert dit op latere leeftijd. Waar bijvoorbeeld op de havo meer dan de helft van de jongens met een n-profiel kiest voor een technische vervolgopleiding doet bij de meiden slechts 30% dat. Dit vertaalt zich door naar de deelname van vrouwen in technische beroepen op de arbeidsmarkt.

Europa
In vergelijk tot met andere landen in de EU is het aandeel hoogopgeleide technisch gediplomeerde vrouwen in Nederland zeer laag (circa 18%). Ons land bevindt zich daarmee in de onderste regionen van Europa.

Tijd voor verandering
Specifiek voor bètatechniek zijn er de afgelopen twintig jaar veel initiatieven geweest op dit thema. Daaruit is veel kennis en inzicht gekomen over de belangrijkste succesfactoren.

Wat is er nodig
- een structurele aanpak op systeemniveau én cultuurniveau, in onderwijs én op de arbeidsmarkt, landelijk én regionaal;
- gericht op impact op waarden, attitude en gedrag van meiden en vrouwen én hun beïnvloeders.

Inzet
Vanuit de Aanvalspannen van de technische en ICT-branches en in het Actieplan Groene en Digitale Banen wordt er onder andere ingezet om meer vrouwen op de technische arbeidsmarkt te krijgen. Neem bijvoorbeeld het pilotproject "Techniek Inclusief" waarvan de deelnemende bedrijven in februari 2024 nog eens samenkwamen. Tijdens die bijeenkomst bleek dat door aan de slag te gaan met een gerichte aanpak voor vrouwen, het aantal vrouwen in de organisaties daadwerkelijk is toegenomen.

Actuele data
Actuele cijfers over de bètatechniek vind je op de Monitor Techniekpact. Je kunt daar ook via de vergelijkingstool zelf aan de slag en vergelijkingen maken voor jouw provincie, regio of onderwijsinstelling. In 2023 zijn extra filters geïntroduceerd om nog beter naar de m/v-ratio te kunnen kijken.

Tools
Ga je in jouw organisatie aan de slag met meiden & vrouwen? Maak dan gebruik van de checklist "Met vrouwen bereik je meer!", een product opgeleverd vanuit de pilot “Techniek Inclusief”.

Onderzoek
Onderzoek en analyses rondom het vraagstuk meiden & vrouwen vind je hier.