8 september 2020 (laatste update: 21 januari 2021)

Nederland ontwikkelt door

Met de regeling ‘NL Leert Door’ stimuleert de overheid werkgevers én werkenden om juist nu na te denken over de toekomst. De regeling omvat ontwikkeladviezen, maar ook kosteloze online scholing. De ontwikkeladviezen die via ‘NL Leert Door’ waren bijzonder populair, in minder dan één maand was het maximale aantal registraties bereikt. In 2021 volgt een nieuwe ronde. Later dit jaar is het ook mogelijk om via de regeling gratis online scholingsactiviteiten te volgen.

Brigid Claassen, Senior Beleidsmedewerker bij Directie Arbeidsverhoudingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), vertelt verder meer over de urgentie blíjven ontwikkelen.

De arbeidsmarkt verandert en de coronacrisis heeft die veranderingen verder versneld. Digitalisering, werken op afstand, banen die door de crisis verdwijnen; er gebeurt veel. Ondernemers en hun medewerkers krijgen daar vroeg of laat mee te maken, beiden doen er goed aan om mee te bewegen. "Leven lang ontwikkelen is al decennia een onderwerp, ook voor het ministerie", vertelt Brigid Claassen. "Maar in deze tijd, waarin ontwikkelingen op de arbeidsmarkt heel snel gaan, is het noodzakelijk dat mensen zich ontwikkelen, zeker als je het gevoel hebt dat je huidige werk minder toekomst heeft. Toen de meeste mensen nog spraken van leven lang leren lag de nadruk op traditionele scholing, zeker in de perceptie. Maar het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden waardoor je wendbaar blijft op de arbeidsmarkt, dat is veel breder dan het traditionele begrip van scholing alleen."

Vaardigheden
"Het belang van ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden is tijdens deze coronacrisis helemaal duidelijk. Een deel van de mensen kan zijn baan simpelweg niet uitoefenen en voor anderen is hun baan ineens sterk veranderd, digitale vaardigheden zijn onmisbaar geworden. Maar volledig nieuwe vaardigheden aanleren is niet altijd nodig. Als je een baan hebt in de horeca heb je vaardigheden ontwikkeld die ook in een ander baan van pas komen. Met een relatief kleine stap kun je die kennis en kunde ook in een andere context inzetten. Het crisispakket NL Leert Door, haakt hierop in."

Subsidieregeling 'NL leert door'

Per 1 oktober 2020, 09:00 uur, is het eerste aanvraagtijdvak open gegaan voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD - S).

Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, door hen kosteloos online scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid. 

Per 2 november 2020, 09:00 uur, is het tweede aanvraagtijdvak opengesteld voor samenwerkingsverbanden die een subsidieaanvraag kunnen indienen om (online) scholingstrajecten aan te bieden.

De verwachting is dat de subsidieregeling in de zomer 2021 weer wordt opengesteld.

---
Kader geüpdatet d.d. 21-1-2021

Crisispakket
"Toen we de regelingen voor NL Leert Door bedachten, zaten veel mensen al thuis. We hoopten dat het snel voorbij zou zijn, maar voor vele beroepen is de situatie nog lang niet zoals die was. Voor sommige banen is het perspectief zelfs ronduit slecht. Mensen die in deze sectoren werkzaam zijn doen er goed aan om verder te kijken op de arbeidsmarkt. Maar daar heb je vaak wel advies voor nodig, zodat je weet waar jouw kansen op de huidige arbeidsmarkt liggen. Met het eerste deel van het crisispakket van in eerste instantie 50 miljoen euro kunnen mensen zich ontwikkelen zonder dat ze dat geld kost. Dat eerste deel dat de ontwikkeladviezen omvatte is inmiddels 'vol'. Maar het kabinet heeft eind augustus al aangekondigd dat ook volgend jaar middelen beschikbaar komen voor onder meer scholing en ontwikkeladvies."

Professionele ondersteuning
"
We hebben besloten om de regelingen voor NL Leert Door zo breed mogelijk te maken en de drempel laag te houden zodat er zoveel mogelijk mensen voor in aanmerking komen. Wie in deze crisis precies hulp nodig heeft is niet goed te voorspellen. We werken daarom ook via een campagne samen met veel stakeholders in het land, zij hebben daar meer zicht op dan wij. Het is belangrijk dat mensen ondersteuning en scholing kunnen krijgen als ze dat denken nodig te hebben en dat er een professional meekijkt. De conclusie kan ook zijn dat je nog goed zit of dat je niet hoeft om te scholen."

Veel animo
"
De regeling voor gratis scholingsactiviteiten is nog niet gestart, dus daarvan zijn nog geen ervaringen te delen. Voor de ontwikkeladviezen was dus heel veel animo. De mensen die zich hebben geregistreerd voor de ontwikkeladviezen gaan een arbeidsscan te doen. Daarna voeren ze gesprekken met een loopbaanadviseur. Aan de hand van gespreksresultaten kijken ze samen wat mogelijk is, wat mensen willen en of ze eventueel extra scholing nodig hebben. Natuurlijk speelt ook de vraag mee waar de kansen op de arbeidsmarkt liggen. Er is vraag naar personeel in de zorg, de techniek en het onderwijs bijvoorbeeld. Het is aan een adviseur om de koppeling te maken tussen wat iemand kan en wil en waar werk is; de zogeheten kansrijke beroepen."

Blijvende aandacht
Vanuit het ministerie van SZW blijft er aandacht voor het onderwerp leven lang ontwikkelen. "In het kader van crisismaatregelen in brede zin komt er nog van alles aan", geeft Brigid Claassen aan. "Eerst is er vooral veel aandacht en geld richting inkomensondersteuning gegaan in de vorm van de NOW-,  Tozo- en TOGS-regelingen. Die worden langzaam afgebouwd en aangevuld met zogeheten flankerende maatregelen gericht op scholing en ontwikkeling. De komende maanden zullen meer plannen volgen."

NL werkt door

Werkgevers, vakbonden, gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en SZW hebben het platform NLwerktdoor.nl opgericht waar bedrijven met vraag naar personeel terecht kunnen. Daarnaast is er eerder al een actieplan gestart voor behoud van stages en leerbanen in het mbo van SBB, om zoveel mogelijk leerbanen te realiseren. Om werkenden en werkzoekenden te helpen zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt is er dus ook de regeling NL Leert Door, met achterliggende gedachte dat je kennis en skills up-to-date moet houden om wendbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Helemaal in crisistijd. Er liggen kansen genoeg op de arbeidsmarkt in sectoren die tekorten hebben, juist nu is misschien wel het moment voor een carrièreswitch. Voor (branche)organisaties, instellingen en samenwerkingsverbanden die de regeling NL Leert Door onder de aandacht willen brengen van hun leden/partners is er een speciale toolkit ontwikkeld. Die bevat tips maar ook achtergrondinformatie, feiten en cijfers en een faq.